Αμαρτωλοί και «αποδοχή»

Δεν υπάρχει θρησκεία στα μέτρα μας ούτε μπορεί η τηλεόραση και η πολιτική να «κατασκευάσουν» Θεό

Του Παναγιώτη Λιάκου

Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τη στάση του Χριστιανισμού απέναντι στην ομοφυλοφιλία, καλό είναι να υπενθυμιστούν δύο μόνο κορυφές από την οροσειρά της αντίθεσης του χριστιανικού δόγματος σ’ αυτήν την πρακτική. Οι σχετικές αναφορές και τα κείμενα είναι δεκάδες, αλλά δεν χωρούν ούτε σε τόμο, πολλώ δε μάλλον σε άρθρο εφημερίδας. 

Ας ξεκινήσουμε με την Παλαιά Διαθήκη. Στο Λευιτικό (18,22) διαβάζουμε: «Καὶ μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρ ἐστι». Στη νέα ελληνική αυτό αποδίδεται ως «δεν θα κοιμηθής με άντρα, όπως κοιμάσαι με γυναίκα, διότι η πράξη αυτή είναι βδέλυγμα».

Περνάμε στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή (1,25) αναφέρει: «Οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες».

Η νεοελληνική απόδοση των ανωτέρω έχει ως ακολούθως: «Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, τους παρέδωσε ο Θεός σε επαίσχυντα πάθη: Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες· το ίδιο και οι άντρες· άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλο, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί μ’ αρσενικούς, και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που ταίριαζε στην πλάνη τους».

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Χριστιανισμός δεν απορρίπτει τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά την αμαρτία του. Η πολυφορεμένη λέξη «αποδοχή» ισχύει και στον Χριστιανισμό και σε κάθε θρησκεία. Ωστόσο, δεν υφίσταται αποδοχή για όλες τις πρακτικές, τις έξεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Μπορούμε να μπούμε στο Ιερό, αλλά αφήνοντας έξω από αυτό τις πτωτικές συνήθειές μας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Τελευταία άρθρα

Αλήθειες και πολιτική

Δυσκολεύονται στις μέρες μας οι πολιτικοί να ερμηνεύσουν πολλές από τις συμπεριφορές των πολιτών. Το τέλος των παραδοσιακών ιδεολογικών...

Περί Ευρώπης…

Η λέξη Ευρώπη σε όλη την υφήλιο, συνειρμικά, πέρα από τον γεωγραφικό ορισμό, σήμαινε διαχρονικά περισσότερα πράγματα. Σήμαινε ανθρωποκεντρικό...

Τέμπη: Ένα προμελετημένο έγκλημα!

Έκλεισε ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη, με την Ελλάδα να θρηνεί τα 57 αθώα θύματα αλλά και...

Στενάχωρες διαπιστώσεις

Το έγκλημα στα Τέμπη δεν ανέδειξε μόνο τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Δεν...