ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας “ΔΥΑΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (η «Εταιρεία») προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του παρόντος ιστοτόπου antinews.gr (ο «ιστότοπος») , σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.
O επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την διασφαλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών του ιστοτόπου. Κατά την είσοδο κάθε επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπο ζητείται να αποδεχθεί τη χρήση Cookies.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πολιτική cookies θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: [Πολιτική απορρήτου]

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτύου, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου, που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρά ταύτα ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κάθε χρήστης του ιστότοπου, συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι και παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Ο ιστότοπος, εξαιτίας του όγκου του, δεν δύναται να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, επομένως δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο ιστότοπος, δεν προβαίνει σε έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες, πριν την ανάρτηση αυτήν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, ιδίως:

α) Να μην υποβάλει περιεχόμενο που είναι άσεμνο, υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό, παραπλανητικό, προσβλητικό οιασδήποτε πτυχής της προσωπικότητας ή της ιδιοκτησίας τρίτου, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο, ή εξυβριστικό, ή που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή εν γένει περιεχόμενο που είναι παράνομο.

β) Να μην υποβάλλει περιεχόμενο που προτρέπει στη χρήση βίας ή στη διάπραξη αδικήματος ή ενθαρρύνει οιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

γ) Να μην υποβάλει περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις ή σύμφωνα με σχέσεις εμπιστευτικότητας οποιουδήποτε είδους. Συνεπώς, θεωρείται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο από τον χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν τυγχάνουν εμπιστευτικές.

δ) Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για να δημοσιεύσει περιεχόμενο που παρενοχλεί, υποτιμά ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων με βάση τυχόν μη επιτρεπτή oμαδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, ιθαγένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, ή αναπηρίας.

ε) Να μην υποβάλει περιεχόμενο ή χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για την πρόκληση βλάβης στους ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

στ) Να μην εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του ιστότοπου ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτόν.

ζ) Να μην προβαίνει σε μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητά του ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

η) Να μην αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες άλλων χρηστών και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε παρενόχληση άλλου χρήστη.

Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν πράξεις του: παρεμβολής στις υπηρεσίες ή διάσπασης των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου,  παραχάραξης ή άλλης αλλοίωσης των αναγνωριστικών του, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδει μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου, όπως και για κάθε πράξη του που παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιονδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου.

Κάθε χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν προβαίνει σε προγενέστρο της ανάρτησης έλεγχο του περιεχομένου, αλλά και ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει, ή θεωρούν ότι παραβιάζει, τους παρόντες όρουςχρήσης.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο που υποβάλλει ο χρήστης, προκειμένου να προβεί σε δημοσιογραφική έρευνα και ρεπορτάζ, το οποίο θα δύναται να δημοσιεύσει στον ιστότοπο ή στα έντυπά της.

ΒΛΑΒΗ/ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη, τον διευθυντή, τον διευθυντή σύνταξης, τον διαχειριστή, και οποιονδήποτε άλλον συνεργάτη του ιστότοπου, για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Η αποστολή cookies συνεπώς πραγματοποιείται με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των cookies θα βρείτε στην πολιτική απορρήτου που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων , αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το περιεχόμενο του ιστότοπου δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό αποκλειστικά και μόνον την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης του ιστότοπου και του περιεχομένου του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του ιστότοπου, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο ιστότοπος είναι μία ενημερωτική ιστοσελίδα, με στόχο του την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών. Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες που αναρτώνται καθημερινά, προκύπτουν από ειδησεογραφικό ρεπορτάζ των συντακτών και συνεργατών του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «BLOGS»

Ο ιστότοπος δύναται να φιλοξενεί στήλες με «BLOGS». Στα εν λόγω «BLOGS» η ευθύνη των αναρτήσεων, καθώς και του περιεχομένου αυτών ανήκει αποκλειστικά στους συντάκτες τους, ρητώς αποκλειόμενης κάθε σχετικής ευθύνης του ιστότοπου.

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Ο ιστότοπος διαθέτει υπερσυνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες με τους ιστότοπους αυτούς εφαρμογές. Εάν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου της ταυτότητας, της ποιότητας, της πληρότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης αυτών των διαδικτυακών τόπων σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο ιστότοπος δεν μπορεί να ελέγξει το σύνολό τους και δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν θεωρείται ότι συμφωνεί με ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου antinews.gr , εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται πάντα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή ενημέρωση των χρηστών για τους όρους χρήσης.

Οι χρήστες που διαφωνούν με τους παρόντες όρους οφειλουν να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και της υπηρεσίες του.

Τελευταία άρθρα