Άμεση ανάγκη στήριξης των ΜμΕ

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση είναι οι σοβαρότερες προκλήσεις για τις ελληνικές ΜμΕ

Του Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου*

Η πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά συνολικά στην Ευρώπη, συζητήθηκε εκτενώς στο μεγάλο πανευρωπαϊκό συνέδριο που διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η ΓΣΕΒΕΕ το διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη 25.000.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν πάνω από 140.000.000 εργαζομένους. 

Είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και παράγουν πάνω από το 50% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι πολλές και σύνθετες. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση είναι ίσως οι σοβαρότερες και, βέβαια, η αντιμετώπισή τους θα είναι κομβική και για τις ελληνικές ΜμΕ.

Ως Επιμελητήριο έχουμε εκφράσει πολλές φορές και την αγωνία μας για την έλλειψη χρηματοδότησης και την αντίθεσή μας στο γεγονός ότι έχει αποκλειστεί από τον τραπεζικό δανεισμό και από τα «εργαλεία» του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους. Κυρίως, όμως, εστιάζουμε στη γενικότερη αντιμετώπιση που έχουν στη χώρα μας οι επιχειρήσεις που αποκαλούνται -και ορθώς- η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Θα έλεγε κανείς ότι στη φιλοσοφία του «Ελλάδα 2.0» η μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται περισσότερο ως παθογένεια της ελληνικής οικονομίας.

Γι’ αυτό και παρουσιάζονται ως μοναδική επιλογή επιβίωσης οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τον μείζονα ρόλο της μικρής επιχειρηματικότητας στην παραγωγή και την απασχόληση ούτε τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές της ανά κλάδο. 

Αυτό που λέμε, ουσιαστικά, στις μικρές επιχειρήσεις είναι ότι αν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να πάψουν να είναι μικρές. Αυτή η στρατηγική δεν έχει πολλές πιθανότητες να επιτύχει.

Η προσπάθεια για μετασχηματισμό της ελληνικής -όπως και της ευρωπαϊκής- οικονομίας δεν μπορεί να προχωρήσει με τις μικρές επιχειρήσεις στο περιθώριο. Η ανάπτυξη που χρειαζόμαστε πρέπει να έχει δυναμισμό αλλά και διάρκεια. Πρέπει να είναι δίκαιη και συνεκτική. Να δημιουργεί ευκαιρίες και οφέλη για τους πολλούς και όχι μόνο για λίγους.

Το πρώτο και άμεσο ζητούμενο είναι να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα τον πληθωρισμό, ώστε να μπορέσουν να χαμηλώσουν τα επιτόκια. Αυτή είναι η πιο άμεση μάχη που πρέπει να δώσουμε για να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να παραμείνει ξεκάθαρο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι ΜμΕ χρειάζονται ειδική μεταχείριση προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, τόσο στην εθνική όσο και στην παγκόσμια αγορά.

* Πρόεδρος ΕΕΑ και επίτιμος διδάκτορας ΠΑ.ΠΕΙ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.