Κυβέρνηση «αρίστων»: Τινάζουν τη δημοσιοϋπαλληλική επετηρίδα στον αέρα – ‘Η όταν οι τελευταίοι έσονται πρώτοι

Ανάστατοι είναι οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών με τις τελευταίες «Κρίσεις» ατόμων που στελεχώνουν ελληνικά προξενεία. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει, καταπατήθηκε ωμά η επετηρίδα, με αποτέλεσμα υπάλληλοι που ήταν στις τελευταίες θέσεις να αναδειχθούν… πρώτοι!

Αναρωτιέται κανείς: Πως είναι δυνατόν κάποιος υπάλληλος που βρίσκεται στη διακοσιοστή θέση κατάταξης στη δημοσιοϋπαλληλική επετηρίδα, να «καπελώσει» εκείνους που είναι στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή, να προαχθεί ο τελευταίος και να μείνουν… μπουκάλα οι πρώτοι.

Στην Ελλάδα είμαστε, όμως, και η κυβέρνηση των -κατά τα λοιπά- «αρίστων» απαξιοί να ασχολείται με τέτοιες «λεπτομέρειες». Εξάλλου, εκλογές πλησιάζουν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν «βουτιά» της Νέας Δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, τα «χατήρια» έχουν λάβει καταιγιστικές διαστάσεις. Έτσι, «οι τελευταίοι έσονται πρώτοι».

Στις τελευταίες «Κρίσεις» στον κλάδο διοικητικού προξενικού, λοιπόν, προήχθησαν 34 υπάλληλοι στο βαθμό του διευθυντή Β’. Ωστόσο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένους διπλωματικούς κύκλους, από το πρακτικό των «Κρίσεων» προκύπτουν εντυπωσιακά στοιχεία που… βγάζουν μάτι.

Μεταξύ των άλλων, ειδικότερα, 14 από τους υπαλλήλους που ανέβηκαν σκαλιά στην ιεραρχία, προήχθησαν ακόμη και από θέσεις κάτω του διακοσιοστού (!) στην επετηρίδα, με κριτήριο αμφιβόλου νομιμότητας. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προήχθησαν πρώτοι (!). Στη συνέχεια προήχθησαν σχεδόν κατά σειρά αρχαιότητας, ακόμη 20 υπάλληλοι βάσει της επετηρίδας.

Παρά τη σχετική αναφορά που συνέταξε το Συμβούλιο, αναφέρουν οι ίδιοι διπλωματικοί κύκλοι, ουδόλως προκύπτει ότι έγινε πράγματι συγκριτική αξιολόγηση των υπαλλήλων. Πόσο μάλλον, αφού:

-Υπάρχουν ακυρότητες ως προς τους μετέχοντες στο Συμβούλιο («Κρίσεων»). Κι αυτό, διότι δεν είναι δυνατόν να μετέχουν και να ψηφίζουν οι κρινόμενοι (!).

-Υπάρχουν ακυρότητες ως προς ορισμένους εκ των προαχθέντων. Δηλαδή, δεν είχαν τα τυπικά προσόντα.

-Δεν προκύπτει ότι έγινε συγκριτική αξιολόγηση, ούτε ότι ελήφθησαν πράγματι υπόψιν τα στοιχεία και τα προσόντα των μη προαχθέντων.

-Δεν ελήφθη υπόψιν η κατάδηλη υπεροχή ορισμένων εκ των παραλειφθέντων έναντι ορισμένων εκ των προαχθέντων.

Να σημειωθεί ότι, η προαγωγή στη θέση διευθυντή Β’, συνεπάγεται την τοποθέτηση του προαχθέντος σε θέσεις που επιτρέπει ο «Οργανισμός» του υπουργείου Εξωτερικών, και, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση και την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος θέσης ευθύνης. Έχει, επίσης, σοβαρή επίπτωση στην τοποθέτηση στην επετηρίδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μελλοντικές προαγωγές, τοποθετήσεις, κ.ο.κ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.