ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη και πράξη photo

Ανάπτυξη και πράξη

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών, αποτελούν κοινή διακηρυγμένη θέση, του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων. Με διαφορετικές ...