Πρέσπες: «Μακεδονία» από το παράθυρο μέσα από τις μεταβατικές διατάξεις!

Εισαγωγική παρατήρηση πριν υπεισέλθω στην ουσία του σημερινού σημειώματος: εάν η Ελλάς δεν έχει κυρώσει μέχρι στιγμής τα πρωτόκολλα αμυντικής συνεργασίας με τα Σκόπια και οι βουλευτές της Ν.Δ. δεν τέθηκαν ακόμη ενώπιον του επώδυνου διλήμματος να…