Δήμος Αριστοτέλη: Μπλόκο στην «Ελληνικός Χρυσός» για επιφανειακές εξορύξεις στις Σκουριές Χαλκιδικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, υπερψηφίζοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Δημάρχου κ. Στέλιου Βαλιάνου, εξέδωσε πρόσφατα αρνητική γνωμοδότηση ως προς την επιφανειακή εξόρυξη στις Σκουριές και θετική γνωμοδότηση, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, σε ό,τι αφορά τα λοιπά σημεία επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του νέου επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (ΕΧ)

Αναλυτικά, το κείμενο που αναρτήθηκε στην σελίδα του Δήμου, στο Facebook, συνεχίζει ως εξής:

«Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καταψήφισαν, θεωρώντας σκόπιμη την εξ ολοκλήρου αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ.

Ανησυχία για την επιφανειακή εξόρυξη

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κ.Στέλιος Βαλιάνος, επισήμανε σχετικά: «Εισηγήθηκα και υπερψηφίστηκε μια απόφαση που αναδεικνύει όλα τα προβληματικά σημεία της ΜΠΕ, θέτει τους όρους για την αποδοχή της και θέτει το πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας επί των οποίων θα επιμείνουμε σε κάθε επόμενο βήμα.

Ξεκαθαρίσαμε την αρνητική μας θέση για την επιφανειακή εξόρυξη στις Σκουριές, καθώς είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι ότι οι συνέπειές της θα υποβαθμίσουν δραματικά την ποιότητα ζωής στους κοντινούς οικισμούς.

Υπόγεια εξόρυξη

Αντί αυτής προτείνουμε την υπόγεια εξόρυξη, η οποία θα συνδεθεί με περιβαλλοντικές, οικονομικές και εργασιακές εγγυήσεις, προκειμένου να προκύψουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα όπως η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του Μεταλλείου , περισσότερες θέσεις εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , μικρότερη περιβαλλοντική όχληση και φυσικά διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.

Η Δημοτική Αρχή, αντί για τον κίνδυνο απομονωτισμού του απόλυτου ΟΧΙ και την αφέλεια του απόλυτου ΝΑΙ, επιλέγει την οδό της δυναμικής και σταθερής διεκδίκησης και εφαρμογής όρων για μια ομαλή και βιώσιμη συνύπαρξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας με το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και την τουριστική προοπτική και κάθε άλλη δραστηριότητα της τοπικής οικονομίας.

Συνεχίζουμε χωρίς προκατάληψη και χωρίς εκπτώσεις τη διεκδίκηση που ήδη έχει φέρει αποτελέσματα με τον διπλασιασμό των μεταλλευτικών τελών και τη διασφάλιση δικαιώματος βέτο, για όποια μέθοδο μεταλλουργίας προτείνει μελλοντικά η επενδύτρια εταιρεία. Και το σημαντικότερο, συνεχίζουμε με μια απόφαση που συναντά τους προβληματισμούς αλλά και τις ελπίδες, της συντριπτικής πλειονότητας των συμπολιτών μας».

Η απόφαση

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, όσον αφορά την ΜΠΕ του νέου επενδυτικού σχεδίου του Δήμου Αριστοτέλη και προκειμένου αυτή να μπορεί να γίνει αποδεκτή από την τοπική κοινωνία, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει μια ομαλή εξέλιξη της επενδυτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στα όρια του Δήμου μας, θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Επειδή προβλέπεται σύμφωνα με την μελέτη στο έργο των Σκουριών η λειτουργία δύο λιμνών διαχείρισης υδάτων σχεδόν μισού εκατομμυρίου κυβικών μέτρων στο σύνολο, εν δυνάμει που θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών του εργοστασίου εμπλουτισμού σε νερό, είτε για την καταστολή της σκόνης:

Να διατυπωθούν με ακρίβεια τα ποσοτικά όρια, οι σύσταση και επιπτώσεις της σκόνης που περιγράφεται ότι θα παράγεται από τη δραστηριότητα του εργοταξίου των σκουριών.

Να διατυπωθούν τα μέσα ελέγχου των εκπομπών και τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν σε περίπτωση υπέρβασης.

Να αποτυπωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα που θα πραγματοποιηθούν για την ασφάλεια της περιοχής ακόμα και του ίδιου του εργοταξίου και των εργαζομένων σε αυτό, από ενδεχόμενα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, που έχουν ήδη προκαλέσει στο πρόσφατο παρελθόν μεγάλο πρόβλημα στον εργοταξιακό χώρο.

Ποινές

Να περιγραφεί ακριβώς ο τρόπος χρήσης των συγκεκριμένων επιβαρυμένων υδάτων για την καταστολή της σκόνης και τι συνεπάγεται σε επιβάρυνση του εδάφους, άλλων υδάτων της περιοχής, ή ενδεχομένως και των εργαζομένων. Το δε υπουργείο, οφείλει να ορίσει αυστηρές ποινές για κάθε υπέρβαση που να φτάνει μέχρι και την αναστολή λειτουργίας του εργοταξίου.

Η Μελέτη να περιλαμβάνει και να περιγράφει με ακρίβεια: Πως, από ποιους και κάθε πότε θα γίνονται οι μετρήσεις ελέγχου των εκπομπών αυτών.

Να γίνει εγκατάσταση μόνιμων οργάνων συνεχούς μέτρησης βαρέων μετάλλων στα σημεία εξόδου των υγρών αποδεκτών.

Να γίνεται σε μηνιαία βάση δειγματοληψία από κρατικούς ελεγκτικούς φορείς, παρουσία εκπροσώπου δήμου, στα υγρά και στερεά απόβλητα της ΕΧ σε όλες τις εγκαταστάσεις της και τα δείγματα αυτά να αποστέλλονται σε κρατικά εργαστήρια για τα αποτελέσματα αυτών.

Σε τυχόν υπερβάσεις ορίων:

• να υπεισέρχονται άμεσα οικονομικά πρόστιμα υπέρ δήμου,

• να αποστέλλεται εντός 7 ημερών έντυπο διορθωτικών ενεργειών από την ΕΧ και

• να γίνεται επανέλεγχος

• οι δε συνεχόμενες υπερβάσεις (3) να οδηγούν σε προσωρινό κλείσιμο του τμήματος αυτού μέχρι οριστικής λύσης του προβλήματος.

Ανησυχία για το πόσιμο νερό

2) Επειδή είναι απολύτως εύλογη η ανησυχία για την επάρκεια του πόσιμου νερού που θα αντλείται από γεωτρήσεις εντός του ορεινού όγκου των Σκουριών, για τις κοντινές κοινότητες, Μεγάλης Παναγίας, Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου και στη μελέτη, ήδη αναγνωρίζεται η επικείμενη ταπείνωση της στάθμης των υδάτων για εννιά χρόνια τουλάχιστον, ενώ ελάχιστα καθησυχάζει η διαβεβαίωση ότι δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία των γεωτρήσεων:

• Να στοιχειοθετηθεί αυτή η διαβεβαίωση.

• Η Εταιρεία να αναλάβει το κόστος έρευνας και διεξαγωγής νέων γεωτρήσεων σε περιοχές εκτός της επηρεαζόμενης ακτίνας του συγκεκριμένου ορεινού όγκου για την ενίσχυση της ύδρευσης των εν λόγω οικισμών, όπως και για κάθε οικισμό που υδρεύεται από γεωτρήσεις οι οποίες αντλούν νερό από τον ίδιο υδροφορέα με τις γεωτρήσεις που θα χρησιμοποιεί η μεταλλευτική δραστηριότητα και εννοείται χωρίς συμψηφισμό αυτού το κόστους με το ήδη ενταγμένο στη σύμβαση ύψος κονδυλίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η πιθανή απώλεια του πόσιμου νερού δεν αποτελεί απλή όχληση. Αν συμβεί, θα αποτελεί ευθεία στέρηση ενός βασικού αγαθού διαβίωσης, που επίσης κατά τη γνώμη μας, οφείλει να επιφέρει αναστολή λειτουργίας του εργοταξίου, μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση του προβλήματος.

3. Σχετικά με τις Γεωτρήσεις επανεισπίεσης καθαρών, μη επιβαρυμένων υδάτων προαποστράγγισης, απαίτησή μας είναι να προβλεφθεί η δημιουργία ικανής χωρητικότητας ταμιευτήρα άρδευσης και τα συνοδά έργα αυτού (δίκτυο, εξοπλισμός κτλ) ώστε σε περίπτωση μερικής αστοχίας της μεθόδου επανεισπίεσης, αλλά και σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει η συγκεκριμένη πολύ ωφέλιμη για την περιοχή δυνατότητα αποταμίευσης ποσοτήτων καθαρού νερού.

Μπλόκο στην ανοικτή εξόρυξη

4. Σε ότι αφορά στην ανοιχτή εξόρυξη που έχει επιλεγεί και αδειοδοτηθεί για τις Σκουριές: Τα προαναφερθέντα δεδομένα, στα οποία προστίθενται στην πρόβλεψη της όχλησης και ενδεχομένως άλλων συνεπειών από τη πυροδότηση τόνων εκρηκτικών σε καθημερινή βάση, μας καθιστούν εξαιρετικά ανήσυχους και μας οδηγούν να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα της Εταιρείας να δώσει εμπράκτως ικανοποιητικές εγγυήσεις αποτροπής φαινομένων που θα υποβαθμίσουν δραματικά την ποιότητα ζωής στους εν λόγω οικισμούς.

Επομένως, επί του θέματος της ανοικτής εξόρυξης στις Σκουριές εκφράζουμε την αντίθεσή μας.

Αντ΄ αυτού προτείνουμε την υπόγεια εξόρυξη η οποία θα συνδεθεί με περιβαλλοντικές , οικονομικές και εργασιακές εγγυήσεις προκειμένου να προκύψουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα όπως η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του Μεταλλείου, περισσότερες θέσεις εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μικρότερη περιβαλλοντική όχληση και φυσικά διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.

Όπως η εταιρία Ε.Χ. επανατοποθέτησε το παραλιακό μέτωπο Ολυμπιάδας – Στρατωνίου ξανά στο μεταλλευτικό της πεδίο, δημιουργώντας πιθανό θέμα στο ισάξιο και ισοβαρές οικονομικό πυλώνα μας που είναι η τουριστική βιομηχανία, έτσι και εμείς απαιτούμε για λόγους ομόνοιας των συμπολιτών μας, κοινής και ειρηνικής συστράτευσης και μικρότερης περιβαλλοντικής όχλησης, να μην υπάρξει επιφανειακή εξόρυξη αλλά μόνον υπόγεια.

Οι θέσεις εργασίας

5. Θέματα που άπτονται της απασχόλησης:

• Οι νέες θέσεις εργασίας που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο από την έναρξη υλοποίησης να μην συμψηφιστούν με τις επαναπροσλήψεις όσων θα έχουν απολυθεί μέχρι τότε.

Να διατυπωθεί εγγράφως η ποσόστωση 90 -10 όσον αφορά τις προσλήψεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου.

Να σταματήσει να αποφεύγει η εταιρεία συστηματικά την ενυπόγραφη ανάληψη δέσμευσης επ` αυτής της δίκαιης απαίτησης της τοπικής κοινωνίας, την οποία μάλιστα οφείλει κατά τη γνώμη μας να επεκτείνεται ως υποχρέωση και των συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών για κάθε ειδικότητα που μπορεί να καλυφθεί από ντόπιο δυναμικό! Κι αν ακόμα, η απουσία των σχετικών αναφορών στην υπογραφείσα σύμβαση, δικαιολογείται από αποτρεπτικές προς τούτο διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου, δεν δικαιολογείται η απουσία τους από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου θα έπρεπε με σαφήνεια να περιλαμβάνεται.

6. Επειδή όταν στο παρελθόν ασκήθηκε στην εταιρεία κριτική για παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη ΜΠΕ υλικά στεγανοποίησης εγκαταστάσεων στον Κοκκινόλακα η απάντηση της εταιρείας ήταν πως τα υλικά που τελικώς χρησιμοποιήθηκαν ήταν και ανώτερα και πιο ακριβά και πιο αποτελεσματικά από τα αρχικώς προβλεπόμενα.

Επειδή είναι εύλογο λοιπόν να αναρωτιέται κάποιος πως συμβιβάζεται εκείνη η θεωρητικώς υπεύθυνη επιλογή αυστηροποίησης της ασφάλειας εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων, με τη σημερινή επιλογή να δημιουργηθούν χώροι απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού στις Σκουριές χωρίς πρόβλεψη στεγανοποίησης, με επίκληση της χαμηλής διαπερατότητας των αποβλήτων:

Επειδή αφενός χαμηλή διαπερατότητα δεν σημαίνει μηδενική διαπερατότητα και αφετέρου, στη σχέση με την τοπική κοινωνία δεν υπάρχει θέση ούτε καν για υπόνοια εκπτώσεων στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, για λόγους οικονομίας!

Θα πρέπει να επιλεγεί η στεγανοποίηση και σ’ αυτή την περίπτωση.

Απόβλητα

7. Επειδή βάσει των κριτηρίων ταξινόμησης της Κ.Υ.Α. 39624 του 2009, η Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών δεν ταξινομείται ως εγκατάσταση κατηγορίας Α, θεωρούμε ότι από το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ο λόγος αυτής της εξαίρεσης.

Να απαντηθεί κατά πόσον η Ιλύς κατεργασίας νερών του μεταλλείου των Σκουριών θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο.

Να αναλυθεί αν η υγρή φάση των παραγόμενων αποβλήτων περιέχει επικίνδυνα στοιχεία τα οποία θα εισχωρήσουν στον υδροφόρα ορίζοντα χωρίς πρόβλεψη στεγανοποίησης.

Να επιδειχθούν αποτελέσματα δοκιμών Τάσης Παραγωγής Οξύτητας στα υλικά αυτά ώστε να αποδειχθεί αν είναι αδρανή ή όχι.

Να αναλυθούν οι περιεκτικότητες σε δυνητικά επικίνδυνα στοιχεία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Να εξηγηθεί πως ταξινομείται το απόβλητο εμπλουτισμού του ανωτέρου στρώματος του Ανοικτού Ορύγματος το οποίο περιέχει αξιοσέβαστες περιεκτικότητες σε μέταλλα αφού η ανάκτησή του στο εργοστάσιο είναι πολύ χαμηλή.

Επιπλέον, επειδή το μελλοντικό τεράστιο μέγεθος της ΕΟΕΔΕ δεν κατά τη γνώμη μας αποτελεί λόγο ταξινόμησής της σε κατηγορία Α, θεωρούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, εταιρεία και υπουργείο οφείλουν, είτε να τεκμηριώσουν πειστικά και απόλυτα τους λόγους της εξαίρεσης, είτε να αναβαθμίσουν τη συγκεκριμένη ταξινόμηση στην κατηγορία Α.

8. Επειδή τα απόβλητα του εμπλουτισμού θα αποτεθούν υπό ξηρή μορφή πυκνότητας 84-88%, με σκοπό την μείωση των αποθηκευτικών απαιτήσεων, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι πως και από ποιον θα γίνεται ο έλεγχος τήρησης τις συγκεκριμένης ξηρότητας και τι προβλέπεται σε περίπτωση αστοχίας.

9. Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις για θέματα που είναι μείζονα για την αποκατάσταση περιοχών είτε στο κοντινό είτε στο πιο μακρινό μέλλον, χρησιμοποιούνται διατυπώσεις που είναι επίσης επιμελώς γενικόλογες:

• Να παρατεθούν με ακρίβεια οι «άλλες εγκαταστάσεις» που θα παραμείνουν για μεταμεταλλευτική αξιοποίηση στις Σκουριές και να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με τις λίμνες συγκέντρωσης επιβαρυμένων υγρών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, με δέσμευση για αποκατάσταση.

• Να γίνει συγκεκριμένη και δεσμευτική αναφορά στα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης περιοχών και παρεμβάσεων κοινωνικής ανταπόδοσης πέριξ του Στρατωνίου.

• Να αντικατασταθεί ο όρος ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ που καθιστά πιθανή επιλογή ενός μέρους των αναφερόμενων και απόρριψη άλλων με τον όρο ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.

• Να δοθεί το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης του υπολοίπου της περιοχής της λίμνης τελμάτων Ολυμπιάδας.

• Να δεσμευτεί η Εταιρεία τόσο για τις αποκαταστάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν, όσο και για τη συμβολή στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής από προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν ή να επιδεινωθούν από την μεταλλευτική δραστηριότητα.

• Να υπάρξει ρητή δέσμευση για άμεση εγκατάσταση σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας Νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας ώστε να δοθεί τέλος για τα υπόλοιπα χρόνια σε οποιαδήποτε υπόνοια για την ποιότητα των νερών στον Μαυρόλακα.

Σοβαρά ερωτηματικά

• Η υψηλή τιμή Ορίου Εκμεταλλευσιμότητας 166,4 USD$/τόνο (ΜΠΕ 6.3-26) που εφαρμόζεται στο μεταλλείο Ολυμπιάδας δημιουργεί δύο θέματα προς διερεύνηση από πλευράς υπουργείου:

1ον : αν συνάδει η τιμή αυτή με παρόμοιου μεγέθους μεταλλεία για να διερευνηθεί η δυνητική περίπτωση επιλεκτικής εκμετάλλευσης που σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε την συγκατάθεσή μας.

2ον : πως γίνεται η διαχείριση (χαρακτηρισμός, χρήση, τρόπος μεταφοράς, απόθεση) των στείρων του μεταλλείου Ολυμπιάδας που έχουν τιμές πλησίον της τιμής του Ορίου Εκμεταλλευσιμότητας αφού έχουν αρκετά σημαντικές περιεκτικότητες σε βαρέα μέταλλα που προκαλούν επιβάρυνση τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον.

Κύριος λόγος αυτής της ιδιαίτερα βαρύνουσας αναφοράς μας είναι το γεγονός ότι στην εγκεκριμένη και εν ισχύ Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.07.2011 δεν υπεισέρχεται περιορισμός Ορίου Εκμεταλλευσιμότητας, επειδή όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά (5.1-8) «υπάρχει σαφές γεωλογικό όριο μεταξύ του κοιτάσματος και των στείρων που το περιβάλλουν». Πως αυτό άλλαξε, είναι άξιο διερεύνησης από πλευράς του υπουργείου.

Επικινδυνότητα

10. Επειδή είναι οριακές ως προς την επικινδυνότητά τους οι τιμές των βαρέων μετάλλων στα απόβλητα εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, πρέπει να λαμβάνουν χώρα δειγματοληπτικοί έλεγχοι και παρακολούθηση των αποβλήτων αυτών καθώς και της ορθής λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού ως προς τον καθαρισμό τους από βαρέα μέταλλα.

Επειδή ήδη η τιμή του Αντιμονίου υπερβαίνει τα όρια επικινδύνων υλικών (ΜΠΕ 6.1-14), πρέπει στην ΜΠΕ να υπάρξει πρόβλεψη διαχείρισης (προσωρινή απόθεση, μεταφορά, τελική απόθεση) ως επικίνδυνο υλικό για παν ενδεχόμενο.

Οδικό δίκτυο – Περιβάλλον

11. Επειδή σε αντίθεση με την προηγούμενη μελέτη, προβλέπεται για της ανάγκες μεταφοράς συμπυκνωμάτων, εναλλακτική διαδρομή μέσω του οδικού δικτύου του Δήμου Αριστοτέλη που θα έχει ως αποτέλεσμα μια ακόμα μεγαλύτερη καταπόνηση του οδικού δικτύου, ενώ τίθεται και το ζήτημα της ασφαλούς διέλευσης και της όχλησης των οικισμών, πόσο μάλλον σε περιόδους τουριστικής αιχμής, απαιτούμε:

α) τη θέσπιση Τέλους Όδευσης, πέραν των ήδη συμφωνημένων μεταλλευτικών τελών και αντισταθμιστικών οφελών, το οποίο και θα αποδίδεται στον Δήμο.

β) να υλοποιηθεί η ξεκάθαρη δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κατασκευή οδικών υποδομών παράκαμψης των οικισμών από τα φορτηγά της Ελληνικός Χρυσός και των συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών,

γ) την άμεση εξεύρεση λύσης του επιβαρυμένου οδικού δικτύου Ολυμπιάδας – Στρατώνι- Κοκκινόλακας με ορθή αναβάθμισή του και όχι με απλή συντήρηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει διαπλάτυνση οδού με άλλες δύο λωρίδες, ανασχεδιασμό υδραυλικής μελέτης, τοποθέτηση κεντρικού στηθαίου ασφαλείας, δημιουργία κάποιων roundabouts για ασφαλή αναστροφή και αναδιευθέτηση πορείας. Η απαίτηση κρίνεται επιτακτική λόγω και της προβλεπόμενης αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής του συγκεκριμένου μεταλλείου καθώς και την κατά κόρον χρήση του δικτύου αυτού από τουρίστες.

Εναλλακτικά, να υπάρξει παρόμοια πρόβλεψη με την κατασκευή και αναβάθμιση του δασικού δρόμου Σκουριές- Στρατώνι , δηλαδή κατασκευή νέας όδου ή αναβάθμιση νέας όδου που διέρχεται μέσα από το δασικό όγκο , προκειμένου να εξυπηρετηθεί το μεταφορικό έργο της εταιρίας από την Ολυμπιάδα προς το Στρατώνι.

12. Για τις Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και Φόρτωσης Στρατωνίου να αναλυθούν τα μέτρα για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, αποστραγγίσεις, στεγανοποιήσεις, κλειστές αποθήκες. Να αποτυπωθούν τα προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας για αποθέσεις τέτοιου είδους επικίνδυνων υλικών και η τήρησή τους. Τόσο το υπουργείο όσο και η εταιρεία όφειλαν να δώσουν δεσμευτικές απαντήσεις και να συμπεριλάβουν της σχετικές υποχρεώσεις στην Μελέτη.

13. Στο Στρατώνι, η παράκτια ζώνη να αναγράφεται ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και όχι ως ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ, με ξεκάθαρη η διατύπωση των προς αποκατάσταση εκτάσεων, με ακριβείς περιγραφές και συντεταγμένες.

14. Επειδή οι εκτάσεις που πρόκειται να καταληφθούν συνολικά είναι σχεδόν 5.000 στρέμματα σε Στρατώνι, Ολυμπιάδα και Σκουριές, καθώς και στα επιμέρους τμήματα που αφορούν έργα οδοποιίας και επειδή γενικόλογα προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της οικολογικής αξίας της περιοχής: Είναι αναγκαίο, αυτά να αναλυθούν στη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με σαφή πρόβλεψη, ότι το κόστος αυτών δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τις προβλεπόμενες έναντι της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Αριστοτέλη αντισταθμιστικές παροχές και το συμβατικώς προβλεπόμενο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

15. Η Εταιρεία έχει συμφωνήσει όχι μόνον σε προσαυξημένο κατά 10% μεταλλευτικό τέλος, αλλά και ότι τα μελλοντικά έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης θα υπολογιστούν με βάση την αξία του περιεχόμενου μετάλλου στο συμπύκνωμα και όχι με βάση το πληρωτέο μέταλλο, όπως ισχύει επί του παρόντος στη σχετική νομοθεσία. Επικροτούμε την πρόθεση αυτή αλλά απαιτούμε να υπολογίζονται τα μεταλλευτικά τέλη βάσει της αρχικής τροφοδοσίας του μεταλλεύματος και όχι του ανακτώμενου μετάλλου αφού η γη μας προσφέρει το συνολικό μέταλλο και όχι το ανακτώμενο, το οποίο εξαρτάται η απόδοσή του αποκλειστικά από την ικανότητα της ΕΧ να το ανακτήσει όλο ή μέρος αυτού και όχι από τρίτους παράγοντες.

16. Σε επιμέρους θέματα:

• Όπου απαιτούνται ανάγκες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε πόσιμο νερό, είτε αυτές προέρχονται από δίκτυο πόλεως είτε από γεώτρηση, να μπει υδρόμετρο και να υπεισέρχεται χρέωση υπέρ δήμου, ανάλογα με την κατανάλωση.

• Τα ενδεχόμενα οφέλη της ματαιωθείσας πυρομεταλλουργίας στην περιοχή, πχ από τηλεθέρμανση, θέσεις εργασίας κτλ, να γίνουν αντικείμενο μελέτης και τα δυνητικά οφέλη που θα προέκυπταν, να προστεθούν στα ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά οφέλη.

• Πρέπει να απαγορευθεί η κατά το δοκούν απόφαση της ΕΧ να κλείνει και να ανοίγει τις εγκαταστάσεις της. Στην ΜΠΕ υπάρχουν χρονοδιαγράμματα και οικονομικοί προϋπολογισμοί, η μη τήρηση των οποίων είναι αποκλειστικό προνόμιο της ΕΧ. Τυχόν δική της αδυναμία, ωστόσο δεν πρέπει να διαταράζει την τοπική κοινωνία και να μετακυλεί το πρόβλημα. Το έργο πρέπει να θεωρείται ενιαίο και αδιαίρετο και το ενδεχόμενο οικονομικό πρόβλημα σε κάποιο μεταλλευτικό πεδίο να ισοσκελίζεται από το γενικό οικονομικό θετικό πρόσημο της ΕΧ.

17. Από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου, να προβλέπεται η ισχύς της ΚΥΑ- ΑΕΠΟ πέραν της λήξης της ημερομηνίας λήξης της, και μέχρι την έκδοση ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης.

18. Σε περίπτωση μηδενικής λύσης ή αποχώρησης ή πτώχευσης της εταιρείας να προβλεφθεί η κατάθεση και δέσμευση εγγυητικής επιστολής διαχείρισης των περιβαλλοντολογικών υποθέσεων της π.χ. την εξουδετέρωση των όξινων νερών, την διαχείριση της παραγόμενης ιλύος, αποκατάσταση περιοχών κλπ. ανάλογη του μεγέθους του έργου και της επέμβασης και σε ποσό που θα προκύψει από μελέτη του ΥΠΕΝ .

19. Να εξασφαλιστεί η δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου ότι στην περίπτωση της Μηδενικής Λύσης ή της Αποχώρησης της Ελληνικός Χρυσός, το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει πάραυτα, παράλληλα , ταυτόχρονα και με εις ολόκληρον ευθύνη με την εταιρεία την ευθύνη της διαχείρισης των περιβαλλοντολογικών υποθέσεων της.

20. Να συμπεριληφθούν στην μελέτη όλοι οι επωφελείς για την τοπική κοινωνία όροι, που είχαν τεθεί στην προηγούμενη ΚΥΑ, προβλέποντας υποχρεώσεις της Εταιρείας για έργα ή παρεμβάσεις, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρακαμφθούν και να εγκαταλειφθούν με πρόσχημα την απουσία τους από τη νέα ΚΥΑ.

21. Επισυνάπτουμε υπομνήματα των τοπικών συμβουλίων και άλλων φορέων, οι παρατηρήσεις των οποίων ζητούμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ στο μέρος που αφορά την μέθοδο επιφανειακής εξόρυξης στις Σκουριές.

Υπό τον όρο της προσαρμογής στις παραπάνω προϋποθέσεις που αναλύθηκαν, γνωμοδοτεί θετικά επί της υπόλοιπης ΜΠΕ.

https://www.facebook.com/DimosAristoteli/posts/pfbid0zgMaxF7NGu9ucb7RqTj6osWiRXH7YKaSfmzwDUeXWbqBxeKP6Dpg4TCXQMeoPoGql

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Τελευταία άρθρα

Μικρομεσαίες σε ρόλο πρωταγωνιστή

Το Σάββατο το πρωί, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνδιοργάνωσε με τη ΓΣΕΒΕΕ...

Ζήτημα επιβίωσης η ήττα του μητσοτακισμού

Με αναφορά τις προσεχείς ευρωεκλογές, στα δύο προηγούμενα άρθρα επιχειρήθηκε να αναλυθούν η κατανόηση της οικονομικής πολιτικής και η...

Οι άπληστες τράπεζες αδειάζουν τις τσέπες του ελληνικού λαού!

Τεράστια υπερκέρδη στις πλάτες του ελληνικού λαού κατέγραψαν οι τράπεζες και το πρώτο τρίμηνο του 2024, με «όχημα» και...

Μια κοστολόγηση που δεν εφαρμόζεται

Πέρυσι τέτοιο καιρό, και πάλι προεκλογική περίοδος ήταν, όταν ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Άκης Σκέρτσος είχε προαναγγείλει τη...