ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Σκάνδαλο στην ΕΑΒ με τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-130

Για «σκανδαλώδη απευθείας ανάθεση εργοστασιακής συντήρησης και υποστήριξης μεταφορικών αεροσκαφών C-130 από την ΕΑΒ», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη και Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο

Σκάνδαλο στην ΕΑΒ με την … πολύπαθη συντήρηση των κρίσιμων για την Πολεμική Αεροπορία μεταγωγικών αεροσκαφών, C-130, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Το πάρτι απευθείας αναθέσεων, υπό περίεργες συνθήκες και όρους, και ειδικότερα της συντήρησης των C-130, είχε αποκαλύψει πρώτο το Antinews.

Πάρτι απευθείας αναθέσεων – Τώρα δίνουν και τη συντήρηση των C-130 σε ιδιώτες

«Διαδικασίες – σκάνδαλο»

Αναλυτικά, η ερώτηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ως εξής:

«Σε σχετική σύμβαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η ΕΑΒ ανέθεσε, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία AMS AERO, έργο ύψους 4.341.880,00 € για παροχή υπηρεσιών εργοστασιακής συντήρησης και υποστήριξης Α/Φ C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλάσιο κόστος συγκριτικά με το αν είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου η ίδια η ΕΑΒ το υπόψη έργο.

Η εν λόγω εταιρεία, AMS AERO, έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους μόνο 6.000 € και δεν διαθέτει προσωπικό.

Η όλη σύμβαση και οι ακολουθούμενες διαδικασίες υπαγορεύουν σκάνδαλο.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας με την επωνυμία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ ΑΕ) ανάρτησε πρόσφατα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μία σύμβαση έργου ύψους 4.341.880,00 € πλέον ΦΠΑ (1.085.470 € ανά αεροσκάφος), συνολικά 5.383.931,20 €, για παροχή υπηρεσιών συντήρησης έως και τεσσάρων (4) αεροσκαφών (Α/Φ) C-130 Β/Η της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), συνολικής διάρκειας έργου επτά (7) μηνών περίπου ανά Α/Φ και λήξης της σύμβασης στις 30.6.2024. Η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση με απευθείας ανάθεση είναι μία Ελληνική εταιρεία ΙΚΕ, με την επωνυμία “Aerospace Management and Support ΙΚΕ” (και το διακριτικό τίτλο AMS AERO) με μετοχικό κεφάλαιο ύψους μόνο 6.000 €, η οποία δεν διαθέτει ούτε προσωπικό.

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση:

1.Το ΔΣ της ΕΑΒ αποφάσισε την άμεση προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας με τα ακόλουθα κριτήρια:

-Η εργολάβος να κατέχει εγκρίσεις από την EASA PART 145 για συντήρηση Γραμμής Πτήσης και Βάσης σε μεγάλα Α/Φ αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους των C-130 B/H.

-Η εργολάβος να είναι εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο και να εκπροσωπεί εταιρεία που διαθέτει εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Α/Φ C-130 Β/Η για άμεση παραγγελία πιθανών υλικών που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Η εργολάβος (εταιρεία AMS AERO) προσκόμισε και έθεσε τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την καταλληλότητά της στην εκτέλεση του έργου.

Απευθείας ανάθεση

Όμως, για την επιλογή της εν λόγω εταιρείας (AMS AERO) δεν έλαβε χώρα διαγωνιστική διαδικασία, αλλά ούτε μία έστω στοιχειώδης έρευνα αγοράς σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η σχετική νομοθεσία. Η εταιρεία AMS AERO επιλέχθηκε από μία άτυπη επιτροπή της ΕΑΒ, η οποία αποτελείτο μόνο από μέλη της Διοίκησης της εταιρείας. Η εν λόγω επιτροπή είναι αμφίβολης νομιμότητας αφού αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ. Η επαφή με την εταιρεία AMS AERO έγινε στις αρχές του έτους 2021 και η ανάθεση έγινε τώρα. Άρα δεν έχει καμία δικαιολογία η Διοίκηση της ΕΑΒ να επικαλείται ότι δεν προλάβαινε να ακολουθήσει τη νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και δεν θα έπρεπε να προβεί στην απευθείας ανάθεση. Για να γίνει αυτή η απευθείας ανάθεση παραμερίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΒ.

Επίσης, η AMS AERO, αν και υποτίθεται ότι είναι επισκευαστικό κέντρο, εντούτοις αυτό δεν αποδεικνύεται.

Η ΕΑΒ εκπαιδεύει τους ιδιώτες!

2.Η εταιρεία AMS AERO υποχρεούται να παρέχει OJT (On the Job Training) εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΑΒ που θα συνδράμει βοηθητικά στις εργασίες και ανά 8ωρη βάρδια θα εργάζονται και δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι της ΕΑΒ.

Η ΕΑΒ εκπαιδεύει ήδη το προσωπικό της εταιρείας AMS AERO, που υποτίθεται ότι είναι έτοιμο να αναλάβει κατεπείγουσα δράση. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΕΑΒ θα υλοποιεί τη συντήρηση των Α/Φ C-130 της ΠΑ και η εργολαβική εταιρεία AMS AERO θα πληρώνεται εις βάρος της ΕΑΒ και του Ελληνικού Δημοσίου.

3.Η ΕΑΒ δύναται, κατόπιν συμφωνίας, να χρησιμοποιήσει προσωπικό της εταιρείας AMS AERO για εργασίες σε οποιοδήποτε άλλο ενταγμένο για εργοστασιακή συντήρηση Α/Φ, επιπρόσθετα του Α/Φ που της έχει αναθέσει να εκτελέσει εργασίες εργοστασιακής συντήρησης.

Με αυτό τον τρόπο, η σύμβαση αφήνει παράθυρο να ανατίθενται στην εταιρεία AMS AERO εργασίες συντήρησης άλλων αεροσκαφών με τίμημα το οποίο θα συμφωνηθεί τότε. Αυτό σημαίνει ότι η σύμβαση με αγορά υλικών σε πενταπλάσια αξία και με την ανάθεση επιπρόσθετων εργασιών θα υπερβαίνει κατά πολύ το ύψος της σύμβασης.

4.Το τεχνικό προσωπικό της AMS AERO που θα αναλάβει την εργοστασιακή συντήρηση στα Α/Φ C-130 Β/Η θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, κατόπιν ταχύρρυθμης επαναπιστοποίησης από την ΕΑΒ.

Η εταιρεία AMS AERO θα χρησιμοποιήσει για το έργο προσωπικό της και της ΕΑΒ. Στη σύμβαση, όμως, δεν αναφέρεται αν το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας AMS AERO διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις (διορθωτών και επιθεωρητών) εργασιών στα εν λόγω Α/Φ. Επίσης, δεν αναφέρεται αν το εν λόγω τεχνικό προσωπικό της ΑΜS AERO διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργασίες εκτεταμένης εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C -130 Β/Η.

5.Η εταιρεία AMS AERO θα εκτελέσει το έργο στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, χρησιμοποιώντας τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου υλικά, ειδικά εργαλεία, εξοπλισμό και μέσα υποστήριξης που θα παρασχεθούν για τον σκοπό αυτό από την ΕΑΒ.

Στην ουσία, η ΕΑΒ παρέχει τα πάντα, ενώ η εταιρεία σχεδόν τίποτε.

6.Η εταιρεία AMS AERO μπορεί να προβεί σε παραγγελία σχετικών υλικών, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου, κατόπιν εξουσιοδότησης από την ΕΑΒ, τιμολογημένα με προσαύξηση 10%, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους.

Άλλο σκανδαλώδες άρθρο της εν λόγω σύμβασης, μέσω του οποίου η εταιρεία AMS AERO θα εκπροσωπεί εταιρεία που θα διαθέτει τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων του Α/Φ C-130 για άμεση παραγγελία πιθανών υλικών που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Δηλαδή, η εργολαβική εταιρεία ΙΚΕ θα παραγγέλνει αμυντικό εξοπλισμό απευθείας, με όποιες τιμές συμφωνήσει με τους προμηθευτές τους οποίους αντιπροσωπεύει και η ΕΑΒ και κατ’ επέκταση η ΠΑ θα πληρώνει τα υλικά αυτά με επιπλέον «καπέλο» 10%. Η ΕΑΒ εισάγει αεροπορικό υλικό και ανταλλακτικά από το FMS σε τιμές περίπου του 25% της αξίας των υλικών έναντι των τιμών στο εμπόριο. Αντί να γίνει αυτό, η ΕΑΒ θα πληρώνει τα αγοραζόμενα υλικά από το εξωτερικό με συνυπολογιζόμενη την προσαύξηση του 10% περίπου σε πενταπλάσια τιμή.

7.Η εταιρεία AMS AERO δύναται να χρησιμοποιεί και τρίτο υπεργολάβο για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στην εν λόγω σύμβαση υπό την προϋπόθεση έγκριση της ΕΑΒ και απαιτείται για τον υπεργολάβο να έχει ο ίδιος ή το προσωπικό που θα απασχολεί την αντίστοιχη στον τύπο εργασιών.

Με τις εν λόγω διατάξεις της σύμβασης αποδεικνύεται ότι η AMS AERO αναλαμβάνει έργο κατά περίπτωση χρησιμοποιώντας τεχνικό προσωπικό που δεν διαθέτει ενδεχομένως τις απαραίτητες αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις εργασιών στα C-130 Β/Η.

8.Η παράδοση και τελική αποδοχή των εκτελούμενων εργασιών σε όλες τις φάσεις της εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C-130 B/H από την εταιρεία AMS AERO θα πιστοποιείται από το ποιοτικό σύστημα της ΕΑΒ και τους αρμόδιους επιθεωρητές ελέγχου παραγωγής και την υπηρεσία διασφάλισης ποιότητας.

Από μόνο του αυτό αποδεικνύει ότι η AMS AERO δεν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ανάληψη έργου εκτεταμένης εργοστασιακής συντήρησης επί των Α/Φ C-130 Β/Η. Και στην ουσία η ΕΑΒ ΑΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση και την ευθύνη όλου του έργου.

Κόστος εργατοώρας

9.Και το πλέον σκανδαλώδες είναι ότι, ενώ το κόστος της εργατοώρας του άριστα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού της ΕΑΒ είναι 17 €, η εργολαβική εταιρεία AMS AERO θα τιμολογεί την ΕΑΒ με 58 € την εργατοώρα του προσωπικού της.

Με αυτές τις τιμές ανά εργατοώρα, το κόστος του έργου (σύμφωνα με την σύμβαση το έργο για κάθε Α/Φ απαιτεί 18.715 εργατοώρες) αν το είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΕΑΒ θα ήταν 318.155 € ανά Α/Φ (για απαίτηση 18.715 εργατοώρες συνολικά του έργου ανά Α/Φ επί 17 € ανά εργατοώρα), ενώ για την εταιρεία AMS AERO (με τιμή 58 € ανά εργατοώρα) ανέρχεται στα 1.085.000 € ανά Α/Φ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της εργοστασιακής συντήρησης ανά Α/Φ από την εταιρεία AMS AERO είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο της ΕΑΒ.

Αν σε αυτό προστεθούν τα ακριβά υλικά που θα πληρώνει η ΕΑΒ και το υψηλότερο κόστος των πρόσθετων εργασιών, τότε η ΕΑΒ θα πληρώνει την εργατοώρα του εργολάβου (της εταιρείας AMS AERO) με κόστος περίπου πενταπλάσιο από το κόστος της εργατοώρας της ΕΑΒ. Προκύπτει δηλαδή ένα υπερτιμημένο κόστος της εν λόγω σύμβασης με την εταιρεία AMS AERO.

Αυτό το κόστος της ανθρωποώρας είναι κάτι πολύ υψηλότερο από την τιμή της ανθρωποώρας με την οποία τιμολογεί η ΕΑΒ τους πελάτες της, δηλαδή η ΕΑΒ πουλάει με ζημιά.

Επιπλέον, η ΕΑΒ, σύμφωνα με την σκανδαλώδη ανάθεση – σύμβαση, θα παρέχει στην εργολαβική εταιρεία AMS AERO τις κτιριακές εγκαταστάσεις της και όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό, υλικά, ειδικά εργαλεία, δοκιμαστικές συσκευές, διακριβωμένο και πιστοποιημένο ειδικό και επίγειο εξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αμερικανικής εταιρείας, πελάτη της ΕΑΒ, Lockheed Martin.

Η ΕΑΒ έχει έμπειρο προσωπικό περίπου 1.650 ατόμων και στο τέλος του έτους θα έχει προσωπικό περίπου 2.000 ατόμων. Είναι μία επιχείρηση πιστοποιημένη διεθνώς με τα ανώτερα πιστοποιητικά που λίγες εταιρείες διαθέτουν παγκοσμίως, παράγει εργοσύνολα για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και συντηρεί όλα τα πτητικά μέσα της ΠΑ και του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, η ΕΑΒ πληρώνει προκαταβολή την εργολαβική εταιρεία με ποσό 300.000 € για κάθε ένταξη Α/Φ. Όλοι οι όροι είναι εις βάρος της ΕΑΒ.

Στην εν λόγω σύμβαση, οι ποινικές ρήτρες δεν υφίστανται και η ευθύνη και πιστοποίηση των εργασιών έναντι της ΠΑ βαρύνει την ΕΑΒ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθενται τα εύλογα ερωτήματα, τι τελικά θα προσφέρει στην ΕΑΒ μία μικρή, σχεδόν ανύπαρκτη εταιρεία ΙΚΕ, με αδήλωτο προσωπικό; και, γιατί η ΕΑΒ αναθέτει στην AMS AERO το υπόψη έργο; Στις 7.7.2022 έγινε έλεγχος της εταιρείας AMS AERO στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από το ΣΕΠΕ και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα στην εν λόγω εταιρεία, αφού το προσωπικό της ήταν αδήλωτο.

Σοβαρό «ατύχημα»

Τέλος, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια των εργασιών των τεχνικών της AMS AERO, συνέβη πτώση του Α/Φ C-130 στην περιοχή του κάθετου σταθερού, ενώ δεν γνωρίζουμε την έκταση της ζημιάς στο Α/Φ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το γεγονός αυτό αποδεικνύει λάθη στον χειρισμό των αεροπορικών διαδικασιών συντήρησης του Α/Φ, που μας δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά ως προς την εμπειρία των τεχνικών της AMS AERO, και αν αυτοί διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργοστασιακή συντήρηση. Γεγονός που καθιστά το συμβατικό έργο της ΑΜS AERO στο εξής αμφίβολο».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει ότι «η προμήθεια των υλικών και των ανταλλακτικών από την AMS AERO με επιπλέον κόστος ένα 10% του τιμολογίου της προμήθειας των υλικών, που θα το πληρώσει η ΠΑ, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα της εν λόγω σύμβασης».

 1. Οταν η ΕΑΒ έχει αφήσει την ΠΑ χωρίς μεταγωγικά α/ε ενώ για πάνω από δεκαετία και δεν μπορεί να τα συντηρήσει αν και έχει πάρει τα λεφτά το μόνο σκάνδαλο είναι ότι δεν έχει κλείσει.
  To HERC-2020 πρόγραμμα της L3 SPAR που είχε αναλάβει η ΕΑΒ…..το 2005 αποσκοπούσε στο να παραμείνουν τα α/ε στη ΠΑ μέχρι το 2020, ίσως και περισσότερο. Η ΕΑΒ κατάλαβε το 2005 ότι θα τα κάνει την συντηρήση ΜΕΧΡΙ το 2020 ίσως και παραπάνω!!
  17 χρόνια μετά η ερώτηση παραμένει. Κατάφερε να τρέξει το πρόγραμμα η ΕΑΒ ή όχι?
  Αφησε την ΠΑ χωρίς α/ε ή όχι?
  Μπορούν τα νησιά να ενισχυθούν από την ΠΑ αν γίνει η στραβή ή όχι?
  Πόσο κοστίζει ένα νησί που θα καταληφθεί γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να στείλει ενισχύσεις?

  Και καλά ο Κυριάκος δεν την πάει την ΕΑΒ και την σαμποτάρει.
  Ο ΚΚ Β? Ο ΓΑΠ? Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο? Ο Τσίπρας? Ολοι εναντίον της ήταν και δεν την άφηναν επί 17 χρόνια να συντηρήσει τα α/ε?
  Τι ακριβώς θα έκανε ο αρθρογράφος αν έδινε το αυτοκίνητό του για συντήρηση μετά από 17 χρόνια όπου ο φτηνός μάστορας ακόμη το φτιάχνει? Θα το άφηνε εκεί για άλλα 17?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Τελευταία άρθρα

Περί Ευρώπης…

Η λέξη Ευρώπη σε όλη την υφήλιο, συνειρμικά, πέρα από τον γεωγραφικό ορισμό, σήμαινε διαχρονικά περισσότερα πράγματα. Σήμαινε ανθρωποκεντρικό...

Ελληνοτουρκικά: Όταν οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης εκτίθενται

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή, μας υπενθύμισε ότι, όσο τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου παραμένουν στρατιωτικοποιημένα...

Νηστεία στα πάθη, τόπο στην οργή

Το άρθρο του αρχιδιακόνου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών πατέρα Ιωάννη Μπούτση στην «Εστία», με το οποίο άσκησε κριτική στην Πρόεδρο...

Θα βγάλει «κόρακας κοράκου μάτι»;

Καθώς ώρα με την ώρα, μέρα με την ημέρα, εκτοξεύεται ο αριθμός των υπογραφών στο διαδικτυακό ψήφισμα για τα...