#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
23/09/2007 15:25
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο κ. Σουφλιάς και η περιβαλλοντολογική συμπεριφορά

 «Για την προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλεται αλλαγή νοοτροπίας, τρόπου ζωής και συμπεριφοράς», τόνισε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς, μιλώντας στο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα την αραίωση του προστατευτικού στρώματος του όζοντος. Καλό θα ήταν λοιπόν να αρχίσει από τη δική του νοοτροπία , επειδή αυτός δεν ήθελε τη δημιουργία ξεχωριστού υπουργείου Περιβάλλοντος.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. aegean avatar
  aegean 23/09/2007 17:27:51

  Εδώ δεν είναι ικανοί να διαμορφώσουν υποδομές για διαχείρηση απορριμάτων και η νοοτροπία του κόσμου τους έβλαψε. Δεν εξαφάνισαν τους μπλε κάδους από την Αθήνα γιατί δεν είχαν υποδομές διαχείρισης?

 2. Μιχάλης avatar
  Μιχάλης 24/09/2007 16:59:00

  Το 40% της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στη χώρα μας προέρχεται από την ΔΕΗ, σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ, από το οποίο επιβλήθηκε 1.000.000 ευρώ πρόστιμο στην παραπάνω εταιρεία,μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του υπουργείου για τις αέριες εκπομπές ρύπων. ΜΗΠΩΣ και αυτό είναι θέμα νοοτροπίας;

 3. Gianni avatar
  Gianni 24/09/2007 19:03:25

  Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Γιώργος Σουφλιάς, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις αέριες εκπομπές ρύπων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών, επέβαλλε πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

  - 600.000 ευρώ, για τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Καρδιάς (200.000), Πτολεμαΐδας (150.000) και Αγίου Δημητρίου (250.000) του Ν. Κοζάνης

  - 400.000 ευρώ, για τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Μεγαλόπολης. (207.000 για τις μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και 193.000 για τη μονάδα IV)

  Σε μετρήσεις που έχουν γίνει, έχει βρεθεί ότι το 40% της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στη χώρα μας προέρχονται από την ΔΕΗ. Επίσης είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της ΔΕΗ και στα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Γι’ αυτό το λόγο έδωσα εντολή στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσουν σε ενδελεχείς ελέγχους σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

  Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτών των ελέγχων επιβάλλω σήμερα πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Σταθμών στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και στην ΚΟΖΑΝΗ. Συγκεκριμένα:

  Πρώτον, 400.000 ευρώ για τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, για τις ακόλουθες παραβάσεις:
  - Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου των ΑΗΣ και ΑΗΣ Β’ της Μεγαλόπολης, είχαν υπερβεί πολλές φορές τόσο το ωριαίο όσο και το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία της υγείας.
  - Το σύστημα αποθείωσης των απαερίων της Μονάδας ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης δεν λειτουργούσε για σημαντικό αριθμό ωρών λειτουργίας (31,1% επί του συνόλου των ωρών λειτουργίας του Σταθμού) το 2006, με αποτέλεσμα την εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του θείου και την υπέρβαση των θεσμοθετημένων οριακών τιμών εκπομπής.
  - Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις σε συνεχή βάση (μέτρηση / καταγραφή) των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου (SO2), σωματιδίων, οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και O2 στα απαέρια των Μονάδων Ι και ΙΙ, του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

  Δεύτερον, 600.000 ευρώ για τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Καρδιάς, Πτολεμαΐδας και Αγίου Δημητρίου του Ν. Κοζάνης, για τις ακόλουθες παραβάσεις:
  - Κατά τη διάρκεια του έτους 2006, σύμφωνα με τις μετρήσεις εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων, είχαν υπερβεί πολλές φορές το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία της υγείας.

 4. nikos avatar
  nikos 25/09/2007 11:04:17

  ΔΕΗ: Φταίμε κι εμείς, αλλά φταίει κι ο λιγνίτης

  Συντάκτης : Μανιφάβα Δ. Ημ/νία καταχώρησης : 24/09/2007 22:13:58
  --------------------------------------------------------------------------------
  Σε μερική παραδοχή των ευθυνών της προχώρησε εμμέσως πλην σαφώς η ΔΕΗ σε ό,τι αφορά τους λιγνιτικούς σταθμούς στην Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα και τη Μεγαλόπολη και για τους οποίους της επιβλήθηκε χθες πρόστιμο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ αποφεύγει να σχολιάσει το ύψος του προστίμου και απλώς αναφέρει τις ενέργειες που έχει κάνει ή που θα κάνει στο μέλλον για τον περιορισμό της ρύπανσης.
  Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση της ΔΕΗ:
  1. Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας "που αποτελεσματικά και οριστικά αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υπερβάσεων των εκπομπών". Πρόκειται για έργα που ήδη υλοποιούνται και θα ολοκληρωθούν εντός του 2008, όπως: το πρόγραμμα αντικατάστασης των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων στις Μονάδες Ι – ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (έχει ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία στις δυο Μονάδες, η τρίτη Μονάδα είναι εκτός λειτουργίας για τη διασύνδεση του νέου εξοπλισμού, ενώ η τέταρτη θα διασυνδεθεί τον Μάρτιο του 2008), η εγκατάσταση συγκροτήματος αποθείωσης των καυσαερίων στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και τη βελτίωση της λειτουργίας της αποθείωσης στη Μονάδα ΙV, αλλά και νέα έργα, όπως η βελτίωση της λειτουργίας των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων στις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς. Υπενθυμίζεται ότι τα ηλεκτροστατικά φίλτρα των μονάδων Ι-ΙV στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ήταν μια από τις "πέτρες του σκανδάλου" στις καταγγελίες Παλαιοκρασσά.
  2. "Έχει επιδεινωθεί η ποιότητα του τοπικού λιγνίτη, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και οδήγησε σε μειωμένη απόδοση του ήδη εγκατεστημένου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού". Τόσο οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ όσο και ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων λιγνίτη που έχει αποτέλεσμα και την υποβάθμιση της ποιότητάς του, αλλά φαίνεται ότι μόνο οι αρμόδιοι δεν είχαν προβλέψει τα παραπάνω.
  Στο τέλος η ΔΕΗ αξιοποιεί το πρόστιμο για να αιτιολογήσει την είσοδο των ιδιωτών στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, "υπάρχει αδυναμία του περιορισμού της λειτουργίας ή/ και της πλήρους απόσυρσης μονάδων παλαιάς τεχνολογίας, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης, παράλληλης απαγόρευσης αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και καθυστέρησης θέσης σε λειτουργία μονάδων ανεξάρτητων παραγωγών που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από το έτος 2001".
  Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ

  fenete oti i ipefthini ehoun sinidisi

 5. sintqksiouhos avatar
  sintqksiouhos 26/09/2007 10:16:08

  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 4 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ-ΦΑΞ: 24610 30668


  Κοζάνη 25/9/2007

  ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ Ο κ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Θα ήταν θετικό και θα χειροκροτούσαμε πρώτοι το ενδιαφέρον της πολιτείας (έστω και όψιμο) για την υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας που καταστρέφεται εδώ και αρκετές δεκαετίες από τις άναρχες δραστηριότητες της ΔΕΗ. Όμως οι εξελίξεις των γεγονότων διαχρονικά και τα διάφορα ερωτηματικά των εργαζομένων της ΔΕΗ και των κατοίκων της περιοχής, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πρόκειται ακόμα μια φορά για «αβαντάρισμα» των ιδιωτών που στοχεύουν στην άλωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας και των κατασκευαστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ΑΗΣ.
  Τα ερωτηματικά που περιμένουν απάντηση είναι τα εξής:
  Γιατί δεν πάρθηκε κανένα μέτρο εδώ και ένα χρόνο που έγινε γνωστή η καταδίκη της χώρας μας από την επιτροπή κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για ρύπανση της Πτολεμαΐδας και της Μεγαλούπολης από την εξόρυξη λιγνίτη μετά από προσφυγή του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου;
  Το πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ είναι αυτό που θα συνετίσει τη ΔΕΗ η έστω και το προσωρινό κλείσιμο μονάδων; Και τέλος πάντων γιατί το ίδιο το κομματικό κράτος που διορίζει τον Υπουργό αλλά και τον πρόεδρο της ΔΕΗ δεν μπορεί να επιβάλει τα κατάλληλα περιβαλλοντολογικά μέτρα και καταφεύγει στα πρόστιμα;
  Πώς να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν εστιάσει την προσοχή τους μόνο στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) ενώ είναι γνωστό εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον ότι η επίδραση της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων στη ρύπανση της περιοχής είναι καθοριστική (έκθεση πόρισμα Διπλωματούχων μηχ. ΔΕΗ, 24/12/1994)
  Η επικέντρωση όλων των παραγόντων στα φίλτρα πριμοδοτεί ανεξέλεγκτα τις κατασκευαστικές εταιρείες και αποκρύπτει το γεγονός ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ρύπανση φέρει η κακής ποιότητας λιγνίτη που προκύπτει από: 1). Την εξάντληση των λιγνιτικών φιλέτων των λεκανοπεδίων Πτολεμαΐδας και Μεγαλούπολης 2). Τον ανορθόδοξο τρόπο εξόρυξης λόγω της αθρόας εισαγωγής εργολάβων με πρωτόγονο εξοπλισμό και το σταμάτημα σύγχρονου εξοπλισμού της ΔΕΗ. 3). Της αντιεπιστημονικής κατασκευής και λειτουργίας των ταινιόδρομων που αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης.
  Επιτέλους να σταματήσουν τα παιχνίδια της κυβέρνησης και του κεφαλαίου που παίζονται σε βάρος της υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων των επιβαρυμένων περιοχών καθώς και της λαϊκής οικογένειας που καλείται να βάλει το χέρι βαθύτερα στην τσέπη για να πριμοδοτήσει την άνθιση των νταβατζήδων και στο χώρο της ενέργειας.

  Το γραφείο τύπου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.