Σήμερα «κρεμάται επί ξύλου» η ομογένεια
11/12/2019 16:50
Του Agrofylaka
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σήμερα «κρεμάται επί ξύλου» η ομογένεια

Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών (που εκπροσωπούν την μεγάλη πλειοψηφία των εν Ελλάδι ψηφοφόρων) ψηφίζει τον νόμο «για την διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων ψηφοφόρων που ζουν στο εξωτερικό».

Με αυτόν τον νόμο η τεράστια πλειοψηφία των ομογενών που ζουν σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία (δηλ. μερικά εκατομμύρια Ελλήνων) δεν θα μπορούν να ψηφίζουν (διότι λείπουν πάνω από 35 χρόνια από την Ελλάδα, και δεν έχουν ζήσει δυο χρόνια συνεχώς στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 35 χρόνια).

Με τον νόμο που ψηφίζεται σήμερα στην Ελληνική βουλή θεσμοθετείται κατά τον πλέον επίσημο τρόπο ο διαχωρισμός των Ελλήνων σε πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων και νομιμοποιούνται απαράδεκτες διακρίσεις.

Επειδή όλα αυτά γίνονται με την σύμφωνη γνώμη των δυο τρίτων της βουλής, και συνεπώς την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού, δεν μου επιτρέπεται να έχω πλέον καμία γνώμη στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδος .

Εσείς συνεχίστε τις πολιτικές σας συζητήσεις και αναλύσεις ανεπηρέαστοι.

Εμείς εδώ οι εκτός Ελλάδος θα πρέπει τώρα να κόψουμε κάθε επαφή με την μητέρα πατρίδα που μας αποκήρυξε κατά τον πιο επίσημο τρόπο και να αφοσιωθούμε ολόψυχα στις χώρες που μας υποδέχθηκαν και μας έδωσαν ψωμί, και όπου πληρώνουμε φόρους και έχουμε και δικαίωμα ψήφου.