Προεκλογικό πυροτέχνημα Σπίρτζη με τα διόδια της Αττικής Οδού
27/06/2019 21:20
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Προεκλογικό πυροτέχνημα Σπίρτζη με τα διόδια της Αττικής Οδού

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου επιχειρεί το υπουργείο Υποδομών να αναστείλει την προγραμματισμένη, για την 1η Ιουλίου, αύξηση των διοδίων στην Αττική Οδό, που έχει ανακοινώσει η παραχωρησιούχος εταιρεία στο πλαίσιο όσων προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου.

Πρόκειται για μία κίνηση αμιγώς προεκλογικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η ΠΝΠ παύει να έχει ισχύ εάν δεν υποβληθεί προς έγκριση στη Βουλή μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είτε δηλαδή μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή της είτε μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο.

Η Ανατολική Αττική είναι η περιφέρεια που έχει θέσει υποψηφιότητα ο Χρ.Σπίρτζης, ο οποίος αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η αναστολή της αύξησης των διοδίων θα γίνει ωσότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος "που βρίσκεται σε εξέλιξη” στην Αττική Οδό.

Ταυτόχρονα, στην ίδια ΠΝΠ θα περιλαμβάνεται διάταξη για το "ελευθέρας” από την Αττική Οδό όχι μόνο στις 7 Ιουλίου, ημέρα των εθνικών εκλογών, αλλά από τις 12:00 π.μ. της 6ης Ιουλίου έως τις 08:00 της 8ης Ιουλίου.

Ωστόσο, νομικοί κύκλοι διατυπώνουν ερωτήματα για τη νομιμότητα της ΠΝΠ, δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή των διοδίων στην Αττική Οδό δεν αποτελεί "έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης", όπως αναφέρει το Σύνταγμα.

Η ΠΝΠ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, "σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής."

Ακόμη, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 48, "αφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών.

Αττική Οδός Α.Ε.: Εξετάζει προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά την ΠΝΠ για τα διόδια

Την προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου -που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί- με την οποία αναστέλλεται η αύξηση των διοδίων στην Αττική Οδό εξετάζει η παραχωρησιούχος εταιρεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

"Πάνω από την αξιοπιστία της χώρας και του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλόμενου συνεπούς προς τις Συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των επενδυτών, προτάσσεται το πολιτικό κόστος, με θύμα το Κράτος Δικαίου” αναφέρεται.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της, η Αττική Οδός Α.Ε. αναφέρει τα εξής:

"Χωρίς απάντηση στα όσα αληθή και συγκεκριμένα ανέφερε η ανακοίνωση της "Αττικής Οδός Α.Ε." της 24ης Ιουνίου 2019 με τίτλο "Ο μόνος δρόμος για εμάς είναι η αλήθεια", επιλέγεται σήμερα η παρεμπόδιση της καθόλα νόμιμης αύξησης των διοδίων με μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – για την οποία η Αττική Οδός Α.Ε. επιφυλάσσεται καθώς δεν έχει δημοσιευτεί - που ως γνωστόν δεν προαπαιτεί τη συμμετοχή της Βουλής.

Διαπιστώνεται συνεπώς, πως πάνω από την αξιοπιστία της χώρας και του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλόμενου συνεπούς προς τις Συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των επενδυτών, προτάσσεται το πολιτικό κόστος, με θύμα το Κράτος Δικαίου.

Η "Αττική Οδός Α.Ε." έπραξε απολύτως σύννομα, εντός του πλαισίου που ορίζει η Σύμβαση Παραχώρησης κι ενημέρωσε επίσημα και έγκαιρα το Υπουργείο, με επιστολή της ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018, για τη πρόθεση της να προβεί σε αύξηση της τιμής διοδίων σε δύο δόσεις.

Οι εν λόγω αυξήσεις, οι πρώτες μετά από 13 χρόνια, αρχικά στα €3,00 την 1η Φεβρουαρίου 2019 και στη συνέχεια στα €3,30 τη 1η Αυγούστου 2019 μετατέθηκαν χρονικά για τη 1η Ιουλίου 2019 και τη 1η Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα, και στοιχειοθετούνται πλήρως και πέραν πάσης αμφισβήτησης από τα δικαιολογητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Χρηματοοικονομικό μοντέλο και στις Χρηματοοικονομικές αναφορές που υποβάλλονται στον Κύριο του Έργου, το Ελληνικό Δημόσιο.

Άλλωστε, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είχε ενημερωθεί, με επίσημη επιστολή από την "Αττική Οδός Α.Ε." από τις 28/12/2018, για τις νέες τιμές, ουδέποτε είχε εκφράσει υπηρεσιακά την παραμικρή αντίρρηση ή είχε ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματικό στοιχείο.

Επίσης, είναι γνωστό στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του και του υποβάλλονται περιοδικά από την "Αττική Οδός Α.Ε." σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Σύμβαση Παραχώρησης, πως μέχρι το τέλος του 2018 η απόδοση της επένδυσης των μετόχων ανήλθε σε 6,23%, η οποία υπολείπεται σημαντικά του Συμβατικά ανώτατου προβλεπόμενου ορίου του 13,1%. Ως εκ τούτου, δεν έχει επιτευχθεί η Συμβατικά ορισθείσα απόδοση επί της επένδυσης και δεν στοιχειοθετείται η πρόωρη επιστροφή του δρόμου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σήμερα οι μεν αυξήσεις μπορεί να οδηγούνται εξαναγκαστικά σε αναστολή, ωστόσο όταν η υπόθεση κριθεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, οι Έλληνες πολίτες – στο σύνολό τους κι όχι μόνο αυτοί που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο - θα επιβαρυνθούν πολλαπλάσια, καλούμενοι να πληρώσουν τις αποζημιώσεις που θα επιδικαστούν.

Η "Αττική Οδός Α.Ε.", όπως πάντα, θα σεβαστεί τους νόμους και στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να προασπίσει το έννομο συμφέρον της".

Πηγή: capital.gr