Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
21/07/2019 23:40
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Παπαθανάσης: Απλοποίηση αδειοδότησης, αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς, μείωση των διοικητικών βαρών

Στην ετοιμότητα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προώθηση «τολμηρών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς, αλλά και στη μείωση των διοικητικών βαρών για όλες τις επιχειρήσεις» αναφέρθηκε στην ομιλία του στη Βουλή, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τη βιομηχανία και το εμπόριο, Νίκος Παπαθανάσης.

«Η φιλοσοφία μας για τη μεταρρύθμιση στη βιομηχανία επικεντρώνεται στη σχεδόν απόλυτη μετατόπιση του εκ των προτέρων ελέγχου για την αδειοδότηση στον εκ των υστέρων έλεγχο πάντα με βάση την εκτίμηση κινδύνου και την αξιοποίηση νέων εργαλείων και τεχνολογιών» τόνισε και αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση με τον πρώτο πυλώνα θα «απλουστεύσει και θα ρυθμίσει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο τις διαδικασίες αδειοδότησης για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά εναλλακτική αδειοδότηση βάσει προτύπων του νόμου 4262, επιτάχυνση αδειοδότησης των logistics, αδειοδότηση από ιδιωτικούς φορείς και άλλες απλουστεύσεις».

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά σε νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «που θα είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας».

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατηγοριοποίηση «σε βαθμό όχλησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων». Θα αναθεωρήσει τις διατάξεις του ν.3325/2005 ως προς «το καθεστώς ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμού για τη βιιομηχανία στην Αττική». Επίσης, θα μεταρρυθμίσει το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων, καθώς μόνο το 5% των δραστηριοτήτων λειτουργούν εντός των οργανωμένων υποδοχέων.

Η κυβέρνηση, προσέθεσε ο κ. Παπαθανάσης θα «βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα». Επιπλέον, θα προχωρήσει στη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για τη Βιομηχανία και τέλος σε ότι αφορά τη Βιομηχανία θα αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και Πιστοποίησης.

Σε ότι αφορά τον τομέα του Εμπορίου και του Καταναλωτή, είπε ότι «θα απλουστευθούν οι διαδικασίες συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ το οποίο θα διασυνδεθεί με δημόσια και άλλα μητρώα».

Θα επιταχυνθεί η εφαρμογή του ν. 4601 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τις μετατροπές επιχειρήσεων.

Ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και της παραοικονομίας θα αναδιαρθρωθεί.

Ως προς την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή θα αναπτυχθεί «ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό μηχανισμό καταγραφής και δημοσίευσης των τιμών των αγαθών που διαμορφώνουν το "καλάθι της αγοράς" και επηρεάζουν το οικογενειακό εισόδημα».

Επισήμανε ακόμα ότι θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των καταναλωτών με την ανάπτυξη «σχεδίου δράσης ελέγχου ιστοσελίδων προμηθευτών για τη διαπίστωση εφαρμογής της καταναλωτικής νομοθεσίας».

Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις με στόχο την «ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του τραπεζικού απορρήτου», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης. Είπε επίσης ότι θα αναβαθμιστεί το κέντρο υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών καταναλωτών «μέσω μηχανισμού ενοποίησης και διαλειτουργικότητας των λογισμικών συστημάτων».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σημείωσε, τέλος, ότι θα εκσυγχρονιστεί και θα ενισχυθεί η κεντρική αρχή αγορών, ενώ θα ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης για τις «πράσινες δημόσιες συμβάσεις», εντάσσοντας «περιβαλλοντικά κριτήρια στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράζει το Δημόσιο».

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ