Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
02/07/2020 08:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

κ. Πρωθυπουργέ, ἁπαλλᾶξτε τῶν καθηκόντων του τὸν ἐπικεφαλῆς Οἰκονομικό σας Σύμβουλο, κι’ὄχι μόνο

Ἀγαπητέ κ.Πρόεδρε τῆς κυβερνήσεως,

Μὲ ἐξαίρεση τὰ ἄμεσα κυβερνητικά πολιτικὰ πρόσωπα (Ὑπουργούς, Άναπληρωτές, ὑφυπουργούς) ὅλοι οἱ ἄλλοι (σύμβουλοι, διοικητές, γραμματεῖς κλπ) ὀφείλουν νὰ βγάζουν τὸν σκασμό καὶ μόνο ἄν εἶναι καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι (πχ. Γραμματεύς Πολιτικῆς Προστασίας), τότε μόνο μποροῦν νὰ συνεντευξιάζονται, ὑπό δύο προϋποθέσεις: ὅτι μιλοῦν ἀποκλειστικά γιὰ τὸ ἀντικείμενό τους καὶ ὅτι ἔχει γνώση ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός (πρωθυπουργός στὴν περίπτωση). Εἰδικά οἱ πάσης φύσεως σύμβουλοι πρέπει νὰ μὴν βγάζουν κίχ, ἀφοῦ ὅ,τι ποῦν ἔχει τὴν κάλυψη τοῦ κύρους σας καὶ ἀντανακλᾶ τὴν συναίνεσή σας. Εἴτε τὸ θέλετε εἴτε ὄχι.

Ἔτσι οἰ Ἕλληνες παρακολουθοῦν ἐμβρόντητοι, διαφορα φροῦτα – συμβούλους (;) σας (ἀσφαλείας, ἀμύνης, υπεξ ἤ ὅπως λέγονται κλπ) νὰ συναγωνίζονται ποιὸς θὰ πλειοδοτήςῃ σὲ ἐκχωρήσεις στὴν Τουρκία γιὰ ΑΟΖ, στὰ ΜΜΕ. Αὐτό ποὺ τελικά “περνάει” στὸν καθένα, εἶναι ὅτι τοὺς χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς ὁ ἴδιος, ὡς λαγούς, γιὰ προετοιμασία τῆς κοινῆς γνώμης, γιὰ ἐκχώρηση κυριαρχίας τῆς χώρας στὴν Τουρκία. Κάτι ποὺ μᾶλλον σᾶς ἀδικεῖ.


Ὅσο για τὸν ἐν θέματι, ὁ ἀνωτέρω ἔδωσε συνέντευξη στὴν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ «Πρώτου Θέματος» τῆς 28/6 (φ.801 σελ.32-33). Θὰ περίμενα, ὅτι στὶς 3 μέρες ποὺ πέρασαν, θὰ εἴχατε τὴν εὐαισθησία ἔναντι τῶν Ἑλλήνων, νὰ ἀπαλλάξετε τῶν καθηκόντων του, τον ἀνωτέρω.

Διότι:

-Δείχνει ἀλαζονεία ὅταν δηλώνει «.. Τώρα εἴμαστε 3 ΛΟΑΤΚΙ στην Κυβέρνηση, στὴν προηγούμενη δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας, ὁπότε εἶναι μία πρόοδος..». Ἀπό πότε ἕνας σύμβουλος εἶναι μέλος τῆς κυβέρνησης; Τρελλαθήκαμε τελείως;

-Σᾶς ἐκθέτει πατόκορφα, ἀφοῦ ”συσχετίζει” ἐντέχνως τὴν πρόοδο τοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος μὲ τὶς κρεβατοσεξουαλικές προτιμήσεις κι’ ὄχι ἄν ἔχουν βρέξει τὴν φανέλλα στὸν ἰδιωτικό ἤ ἐρευνητικό στίβο. Ὁπότε ἐμεῖς πληρώνουμε τὴν κυβέρνηση μὲ τοὺς φόρους μας, ὄχι γιὰ τοὺς ἱκανότερους, ἀλλά ἀνάλογα μὲ τὸ μὲ ποιόν κοιμοῦνται.

-Ἐνῶ ὁ σύμβουλος, εἶναι ἀντικειμενικά, κατ’ἐξοχήν γνώστης τῶν καταστάσεων, δηλαδή τῶν στατιστικῶν καὶ αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνεμίζῃ, ὁ ἀνωτέρω κάνει τὸν μουγγοθόδωρο καὶ τί λέει;

Ὅτι «.. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κρίσης ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα περίπου 800.000 Ἕλληνες. Προφανῶς ὁ κύριος λόγος ήταν οἰκονομικός, δὲν ἦταν ὄμως ὁ μόνος. Πολλοί ποὺ ἀνήκουν στὴν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ἔφυγαν ἐπειδὴ συνειδητοποίησαν ποιοὶ εἶναι καὶ θέλησαν νἀ ζήσουν πιὸ ἄνετα σὲ μιὰ πιὸ ἀνεκτικὴ κοινωνία…». Ἐδῶ ἐντέχνως ὑφέρπει συνειρμικά ὅτι ὁ “δεύτερος” βασικός λόγος εἶναι ἡ μὴ ἀνεκτικότητα. Κι’ ἐνῶ θυμᾶται τὸ στατιστικό σύνολο ξεχνάει νὰ μᾶς πῇ πόσοι στοὺς 800.000 εἶναι οἱ δυσανασχετοῦντες, ἐναντίον τῶν ὁποίων οἱ κακοί ἕλληνες (κοινωνία καὶ έργοδότες) τοὺς διαχώρισαν βἀσει κρεβατοσεξουαλικῶν προτιμήσεων καὶ τοὺς ἀπόδιωξαν ἤ δὲν τοὺς προσέλαβαν. Φυσικά προσδιορίζει ἀκριβέστατο νούμερο 4% ὡς άνάπτυξη, ποὺ θὰ εἴχαμε ἄν καταργοῦνταν οἱ διακρίσεις καὶ δίδονταν ἴσα δικαιώματα πρόσβασης «…. ἀνεξαρτήτως φύλου, ἐθνικότητος, θρησκεύματος, πολιτικῶν πεποιθήσεων, σεξουαλικῶν προτιμήσεων κ.ο.κ. ». Καὶ γιατὶ δὲν τὸ λέει τὸ νούμερο στὸν Ἄδωνι ποὺ πασχίζει νυχθημερόν, γιὰ ἀνάπτυξη μισῆς μονάδος;

-Τὶ δὲν λέει; ὅτι πουθενά στὸν δημόσιο τομέα δὲν ὑπάρχει οὔτε καταχωρισμένο στοιχεῖο σεξουαλικῶν προτιμήσεων οὔτε ἀπαγορευτικό ὑποψηφίων ὑπαλλήλων ἐξ αἰτίας τῆς κρεβατοκάμαράς τους ἤ ὅλων τῶν ἄλλων χαρακτηριστικῶν ποὺ προανέφερε.

-Τὶ άλλο δὲν λέει; ὅτι οὔτε στὸν ἰδιωτικό τομέα δὲν ὑπάρχει κάτι τέτοιο, στατιστικά σημαντικό τουλάχιστον. Ἔχοντας 20-ετῆ ἐμπειρία στὴν διοίκηση ἑταιρειῶν στὸν ἰδιωτικό τομέα (καὶ περίπου ἰσόχρονη στον Δημόσιο), σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι αὐτό ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν Ἐργοδότη, ἀποτυπώνεται ἀνάγλυφα ἀπὸ τὸ κινέζικο (ἀποδιδόμενο στὸν Ντέγκ Σιάο Πινγκ) ρητό « τὶ ἄσπρη γάτα, τὶ μαύρη γάτα, ἀρκεῖ νὰ πιἀνη ποντίκια»

-Τὶ ἄλλο ἔκανε γαργάρα; Τὸ ὅτι παρουσίᾳ τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας πέρυσι, ὁ ΣΕΒ (ὅπου κυρίως ἀνήκουν οι ἑταιρεῖες ἔντασης προσωπικοῦ) παρουσίασε ἔρευνα (και ἔμμεση ἔκκληση πρὸς τὴν ὑπουργό) για ἔλλειψη προσωπικοῦ μὲ δεξιότητες. Νὰ πιάνῃ ποντίκια δηλαδή.

-Τὶ ἄλλο εἶπε; Ὅτι « … Ἄς σκεφτοῦμε κάτι ἁπλό καὶ θεμελιῶδες: στὴν Ἑλλάδα ἐργάζεται τὸ 60% τῶν ἀνδρῶν, ἀλλά μόνο τὸ 43% τῶν γυναικῶν. Αὐτομάτως ἐὰν εἴχαμε ἴσο ποσοστό γιὰ τὰ δύο φῦλα, τὸ ΑΕΠ τῆς χώρας μας θὰ ἦταν κατὰ 17% ὑψηλότερο.». Φυσικά δὲν διευκρινίζει ποῦ τὸ στηρίζει αὐτό. Οὔτε πῶς ὑπολογίζει τόσο ἀκρβῶς, τὴν ἐπίπτωση στὸ ΑΕΠ. Οὔτε τὶ ἐννοεῖ . Ἄν δηλαδὴ ἐργαζόταν τὸ 52% καὶ 52% ἀντίστοιχα ἤ τὸ 60% καὶ 60% ἀντίστοιχα. Ὁπότε ἄν ἔχουμε 100% καὶ 100 % τότε θὰ εἴχαμε καὶ 77% αὔξηση ΑΕΠ!!. Ἴσως πρέπει νὰ καλέσετε ἐπειγόντως, τοὺς Σταϊκούρα καὶ Βρούτση, νὰ τὸν δοῦν γιὰ νὰ λύσουν τὸ πρόβλημά τους.

-Βἐβαια, δὲν σκέφτηκε κἄν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ὕπάρχῃ διαφορά ποσοστοῦ ἐργασίας ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν γιὰ λόγους δημογραφικούς. Ἰδιαίτερα στὶς ἡλικίες 29-39. Μὲ προγραμματισμό καὶ ἐπιδότηση. Ἀλλά αὐτά εἶναι ψιλά γράμματα, ὡς φαίνεται, γιὰ τὸν σύμβουλό σας, ποὺ πετάει ποσοστά ΑΕΠ.

-Κι’ἐκεῖ ποὺ νομίζαμε ὅτι τελειώσαμε, γράφει στὰ παλιότερα τῶν ὑποδημάτων του, τὰ περί προσωπικῆς σφαίρας καὶ δεδομένων καὶ μᾶς ὑποχρεώνει, στὴν καλὴ ἐφημερίδα, νὰ διαβάσουμε, λές καὶ εἶναι σκανδαλοθηρικό περιοδικό, τὶς σεξουαλικές προτιμήσεις ὄχι μόνο τοὺ ἰδίου , ἀλλά καὶ φόρα παρτίδα, μελῶν τῆς Κυβέρνησης, Γενικῶν Γραμματέων σας (Διεθνῶν Σχέσεων ΥΠΕΞ καὶ Πρόεδρος Enterprise Greece ὁ ἕνας καὶ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ὁ ἄλλος). Ἀνεξάρτητα τί δηλώνουν οἱ ἴδιοι, δὲν εἶναι δουλειά τοῦ συμβούλου σας νὰ βγάζῃ στὸν ἀέρα τὶς σεξουαλικὲς προτιμήσεις κανενός. Ἀκόμη καὶ ἄν τοῦ τὸ ἐπιτρέπουν. Οὔτε κἄν τοὺ ἴδιου, ὅσο εἶναι σύμβουλός σας.

Ὑπάρχουν συγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας καὶ συμπεριφορᾶς στον ἰδιωτικό, ἀλλά καὶ στὸν δημόσιο τομέα καὶ ὁ ἀνωτέρῳ θεωρεῖται οἱονεί δημόσιος ὑπάλληλος, κατὰ τὴν ἔννοια τοῦ νόμου. Καλό εἶναι λοιπόν νὰ τὸν ἀπαλλάξετε, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ πρανέφερα, ἀπὸ τὰ καθήκοντά του, ὥστε νὰ ἀφιερωθῇ στὰ ζητήματα ποὺ ξέρει καλά.

Ἡ Ἑλλάδα, κ. Πρωθυπουργέ, δὲν εἶναι ΜΚΟ γιὰ νὰ ἀσχολῆσθε μὲ τὸ νὰ περνᾶτε τὴν άτζέντα τοῦ καθενός συμβούλου σας. Ἰδιαίτερα όταν ἀποφεύγουν ὡς ὁ διάολος τὸ λιβάνι, νὰ μιλήσουν μὲ ἀριθμούς καὶ στοιχεῖα. Ἀκόμη πιο πολύ, ὅταν κατηγοροῦν τὴν χώρα ποὺ τοὺς γέννησε, τὴν χώρα ποὺ πρώτη εἰσήγαγε χιλιάδες χρόνια πρίν τὴν ἑτερότητα, τὴν χώρα ποὺ ἀπελευθερούμενη τῷ 1821, κατήργησε συνταγματικά τὶς διακρίσεις, ποὺ προσυπέγραψε κάθε χάρτα δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ τῆς ΕΕΕ κλπ, ὡς μη … ἀνεκιτκή. Δικαιωμάτων ποὺ τὰ μπερδεύουν μὲ τὰ δῆθεν ἀτομικά δικαιώμτα τῆς Δύσης ὡς πρὸς τὶς κρεβατοσεξουαλικές προτιμήσεις τους. Θὰ τρελλαθοῦμε τελείως.

Διατελῶ μὲ τὴν προσήκουσα ἐκτίμηση

Γιῶργος Κακαρελίδης

Πολίτης