Η κατακραυγή μιας ιστορικής ασυνέπειας
08/06/2019 16:20
Του Σόλοικου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η κατακραυγή μιας ιστορικής ασυνέπειας

Το Σύνταγμα ο θεμελιώδης καταστατικός χάρτης της χώρας των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και της λειτουργικής άσκησης των εξουσιών, που εκπηγάζουν από το λαό, για το λαό, αναβιβάζει ως ανθρωποκεντρικό ως ύπατο αξίωμά του την αξία του ανθρώπου και την διαφύλαξή της όπως και της υγείας του και της προσωπικότητάς του.

Το πλέγμα και το πνεύμα του Συντάγματος και των νόμων καθιερώνουν ως αρχές και αξίες την ισονομία, την αξιοκρατία, την ατομική και οικονομική ελευθερία, την παιδεία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία των εργαζομένων.
Όταν οι αξίες και αρχές αυτές καταστρατηγούνται πλήττεται το περί δικαίου αίσθημα και η αρχή της νομιμότητας, δηλαδή οι συνταγματικές εγγυήσεις και τα αναφαίρετα συνταγματικά δικαιώματα, αλλά και ο πυρήνας του Δημοκρατικού πολιτεύματος τίθεται εν αμφιβόλω.

Ως αρχή της αξιοκρατίας αναδεικνύεται η με βάση της αρχής της ισότητας και της ισονομίας, δυνατότητα των πολιτών για πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις, βάσει των νομικών διατάξεων που την προβλέπουν και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους ως μορφή κατοχύρωσης του δικαιώματός τους για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και της κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξής τους.

Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Στοιχείο της αισθητικής της πολιτικής είναι η με κάθε τρόπο μη απομάκρυνση από την εφαρμογή του πνεύματος των νόμων και του Συντάγματος, ώστε να εδραιώνεται το αίσθημα δικαιοσύνης και η κοινωνική ειρήνη των πολιτών.
Διαφορετικά δημιουργούνται κοινωνικές ανισότητες και αδικίες. Οι οποίες καταγράφονται ως οι μελανότερες σελίδες της εκτελεστικής εξουσίας, που κατά κατάχρηση των νόμων και του Συντάγματος, παραβιάζει τις ανωτέρω θεμελιακές αξίες ομαλής λειτουργίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος.

Όπως οι αθρόες προσλήψεις και τακτοποιήσεις ημετέρων, μια ημέρα πριν την διάλυση της Βουλής για την κήρυξη των Εθνικών Εκλογών, από την κυβέρνηση των αριστερών ολετήρων, που απαξίωσαν συνειδητά κάθε έννοια νομιμότητας, για προσωπικό τους όφελος και από ιδιοτέλεια και μετέτρεψαν το Σύνταγμα και τους νόμους σε κουρελόχαρτα. Έχοντας πάρει μαζί με τα απολειφάδια τους, την ώρα που ο λαός τους αποχαιρετά με οργή, κλείνοντας ερμητικά την πόρτα της εξόδου τους από την εξουσία, που παντοιοτρόπως την εκμεταλλεύθηκαν για να απομυζήσουν τον λαό και τους κόπους του και αυτοί φεύγουν με ελαφρά πηδηματάκια και την κατακραυγή της αμείλικτης ιστορίας, που ξέρει να μη συγχωρεί.