Χάνουν το μισό ΕΚΑΣ 250.000 χαμηλοσυνταξιούχοι από 22/12
21/12/2016 13:13
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Χάνουν το μισό ΕΚΑΣ 250.000 χαμηλοσυνταξιούχοι από 22/12

Κρύος ιδρώτας περιμένει σήμερα το απόγευμα 250.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Και αυτό γιατί μαζί με τις κύριες συντάξεις του ΙΚΑ θα καταβληθεί μειωμένο κατά 50% το ΕΚΑΣ, σύμφωνα με την Απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Α. Πετρόπουλου και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, κ. Γιώργου Χουλιαράκη η οποία δημοσιεύτηκε χθες αργά το βράδυ στο ΦΕΚ.

Σημειώνεται πως οι συνταξιούχοι του ΕΚΑΣ που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και δεν έλαβαν μειωμένη τη συγκεκριμένη παροχή προχθές το απόγευμα, θα τη λάβουν πιθανότατα σήμερα το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω υπουργική απόφαση προβλέπει ότι:

- Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ ετησίως (601 ευρώ/μήνα) καταβάλλεται επίδομα ποσού εκατόν δέκα πέντε (115) ευρώ μηνιαίως.

-Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216.01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.972 ευρώ (601,1/μήνα -664 ευρώ/μήνα) καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα παρακάτω:

Από 7.216,01 (664 ευρώ /μήνα) και μέχρι του ποσού των 7.518,00 (626 ευρώ/μήνα) ποσό 86,25.

Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720,00 ευρώ (626,01 ευρώ έως 643 ευρώ/μήνα), ποσό 57,50.

Από 7.720,01 (643,01 ευρώ/μήνα) και μέχρι 7.972,00 ευρώ (664 ευρώ/μήνα), ποσό 28,75 ευρώ .

Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ

Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2017, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

- Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

-Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.

- Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.

- Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.

- Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015 και δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

capital.gr