Τρ. Πειραιώς: Με 17,6% στην κυπριακή θυγατρική μετά τη συμφωνία πώλησης
12/07/2016 11:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τρ. Πειραιώς: Με 17,6% στην κυπριακή θυγατρική μετά τη συμφωνία πώλησης

Ποσοστό 17,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου, θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς μετά την συμφωνία πώλησης ποσοστού της στην HMS. Η πώληση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει ότι :

• έχει συμφωνήσει να προχωρήσει στην πώληση ποσοστού συμμετοχής 26% επί του συνολικού αριθμού μετοχών της ΤΠΚ (3,4 εκατ.) στην Holding M. Sehnaoui SAL ("HMS" ή ο "Αγοραστής") έναντι συνολικού τιμήματος αξίας €3,2 εκατ. ήτοι €3,72 ανά μετοχή.

• ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους €40 εκατ. Η αύξηση αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και με τιμή διάθεσης €3,72 ανά νέα μετοχή.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η Τράπεζα Πειραιώς θα πωλήσει 0,87 εκατ. κοινές μετοχές της ΤΠΚ στην HMS και ακολούθως δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ, μετά το πέρας των ανωτέρω συναλλαγών η Τράπεζα θα παραμείνει κάτοχος 2,5 εκατ. μετοχών επί συνόλου 14,1 εκατ. μετοχών της ΤΠΚ, ήτοι θα κατέχει πλέον ποσοστό 17,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, βάσει οικονομικών στοιχείων 31.3.2016, θα ενισχυθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, κυρίως λόγω της μείωσης του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού κατά περίπου €560 δισ., από τη μη ενοποίηση της ΤΠΚ.

Το χρονοδιάγραμμα της ανακοινωθείσας πώλησης της ΤΠΚ προβλέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής πριν το τέλος του 2016.

capital.gr