Το 65% των οφειλετών στα Ταμεία χρωστά έως 30 χιλ. ευρώ ο καθένας
26/07/2016 14:20
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το 65% των οφειλετών στα Ταμεία χρωστά έως 30 χιλ. ευρώ ο καθένας

Τα στοιχεία για τις βεβαιωμένες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία παρουσίασε το ΚΕΑΟ. Οπως προκύπτει, το τρέχον υπόλοιπο από οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. ανέρχεται σε 16,6 δις

Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω.

Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 50.299 και 1.925 οφειλέτες.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ένταξης οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο. ανά ΦΚΑ και κατά χρονολογική σειρά δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Στο τέλος Ιουνίου 2016 το συνολικό ποσό των 13.604.182.364,42 € σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., είχε διαμορφωθεί στα 16.613.714.104,63€ (τρέχον υπόλοιπο).

Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς οι οφειλές, είτε επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, είτε μειώνονται από τμηματικές καταβολές, είτε εξοφλούνται.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος οφειλής, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2016.

Από τον πίνακα διακρίνεται ότι:

- υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 124.091 οφειλέτες (41% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας

- το 65% των οφειλετών (196.562 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας

- το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 60.307 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 € - 100.000 € (περίπου 25% του τρέχοντος υπολοίπου)

- μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες (1.087 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών)

imerisia.gr