Στουρνάρας: Η εποχή των big data φέρει νέες ευκαιρίες στην ανάλυση του συστημικού κινδύνου
29/05/2019 13:59
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στουρνάρας: Η εποχή των big data φέρει νέες ευκαιρίες στην ανάλυση του συστημικού κινδύνου

Στη χρησιμότητα των big data στην παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού τομέα από τις κεντρικές τράπεζες αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας σε ομιλία του σε συμπόσιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα: "Ο Ρόλος των Μαθηματικών στη Νέα Ψηφιακή Εποχή".

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας ανέφερε τα εξής:

"Στον τομέα της ανάλυσης του συστημικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η εποχή των μεγάλων δεδομένων φέρνει νέες ευκαιρίες. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε πιο επιτακτική την ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης λεπτομέρειας. Τα μικροδεδομένα (microdata), ιδιαίτερα τα δεδομένα που αφορούν διατραπεζικές συναλλαγές, έχουν αποδειχθεί ένα επιπρόσθετο χρήσιμο εργαλείο κατά την αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων διατάραξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.


Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια, οι κεντρικές τράπεζες έχουν αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες, ώστε να ενσωματώσουν την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων στις διαδικασίες παρακολούθησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ήδη από το 2011, έχει κάνει αρκετά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ως ένα παράδειγμα αναφέρω τη βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων AnaCredit (analytical credit dataset), η οποία παρέχει λεπτομερή στοιχεία για επιμέρους τραπεζικά δάνεια στην ευρωζώνη. Η πρόσβαση σε πολύ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, όσον αφορά την ανάλυση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των πιστώσεων και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των αποφάσεών τους στον τραπεζικό δανεισμό.

Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν επίσης να ανοίξουν νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για τη βελτίωση των προβλέψεων. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής: α) Δεδομένα από το Διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε συνδυασμό με τους δείκτες τιμών, για τη μέτρηση του πληθωρισμού σε πραγματικό χρόνο. β) Δεδομένα από ηλεκτρονικές πληρωμές, πιστωτικές κάρτες ή αναλήψεις από ΑΤΜ μπορούν να έχουν επιπρόσθετη αξία στην πρόβλεψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και του ρυθμού ανάπτυξης. γ) Στοιχεία από αναφορές μπορούν να εξαχθούν με αλγόριθμους (text mining) για το κατά πόσο η επικοινωνία της ΕΚΤ θεωρείται "hawkish" ή "dovish".

Η ΕΚΤ έχει υπογραμμίσει το γεγονός ότι τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν ορισμένες από τις ελλείψεις των παραδοσιακών μακροοικονομικών χρονοσειρών. Σίγουρα, τα μεγάλα δεδομένα μάς έδωσαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε στα συμπεριφορικά οικονομικά και πώς η ψυχολογία μπορεί να επηρεάσει ή και να καθοδηγήσει τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, όμως, μία σειρά από ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με το κατά πόσο τα μεγάλα δεδομένα είναι συνώνυμα σε όλες τις περιπτώσεις με καλύτερες προβλέψεις και κατά πόσο αυτός ο κατακλυσμός δεδομένων μπορεί να καταστήσει τις παραδοσιακές επιστημονικές μεθόδους απαρχαιωμένες".

Πηγή: capital.gr