Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ
11/10/2019 19:38
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του αναπτυξιακού

Εισήχθη σήμερα για συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το αναπτυξιακό νομοσχέδιο οι διατάξεις του οποίου στοχεύουν στην ταχεία και αποφασιστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως σε κρίσιμα πεδία για παραγωγικές επενδύσεις.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει θέσει στην «αιχμή του δόρατος» της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής τις παραγωγικές επενδύσεις και με το νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή εισάγει ρυθμίσεις που απλουστεύουν τις προβλεπόμενες διατυπώσεις -και εν γένει διαδικασίες- στους τομείς της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας και κυρίως που διευκολύνουν την ανάπτυξη επενδυτικών εγχειρημάτων στην Ελλάδα, με την παράλληλη μέριμνα του δημοσίου συμφέροντος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο για τα εργασιακά θέματα, στο οποίο περιέχονται ρυθμίσεις που προβλέπουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις τοπικές και εθνικές ομοιεπαγγελματικές κλαδικές συμβάσεις, κατόπιν διαβούλευσης και συναπόφασης των κοινωνικών εταίρων για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στο ίδιο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που προβλέπουν ότι στο υπουργείο Εργασίας θα τηρείται Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων εργαζομένων και ενώσεων προσώπων εργαζομένων, καθώς και Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών, στα οποία καταχωρούνται κρίσιμα στοιχεία συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και των οργανώσεων εργοδοτών. Επίσης, εισάγονται μέτρα για την αδήλωτη εργασία.

Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις"

Το νομοσχέδιο των 144 σελίδων με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων, με τον στόχο τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις, που θα οδηγήσει και στην αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης.

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται σημαντικές αλλαγές για την επιχειρηματικότητα, αλλαγές στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους, ενώ γίνονται μια σειρά από αλλαγές, με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία. Παράλληλα, υπάρχουν και ρυθμίσεις με αλλαγές στα εργασιακά, καθώς και τα μέτρα για την αδήλωτη εργασία.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου διαμορφώνονται ως εξής:

- Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

- Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998

- Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη για τα γεωχωρικά δεδομένα

- Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών

- Χωροταξική πολεοδομία

- Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων

- Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας

- Περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

- Θέματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δικαιώματα ΥΚΩ στη ΔΕΗ, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, βελτιώσεις στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο)

- Διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς

- Σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά

- Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για την ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών υποδομών

- Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών

- Δημιουργείται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό για την καλύτερη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

- Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

- Εργασιακά θέματα για τις συλλογικές και ατομικές εργασιακές σχέσεις

- Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

- Ασφαλιστικές διατάξεις

- Διατάξεις για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στη διοικητική δικαιοσύνη

- Διαταράξεις για τις δημόσιες συμβάσεις

- θέματα σχετικά με την Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε.

- Θέματα λειτουργικότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

- Θέματα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

- Διατάξεις για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, την έρευνα και την καινοτομία

- Λειτουργία των κέντρων διανομής και αποθηκών των επιχειρήσεων

- Θέματα Τύπου

- Επίλυση προβλημάτων σχετικές με τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου

- Απλοποιημένη διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

- Αποσαφήνιση διατάξεων για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

- Μετεγκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων του δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης από το χώρο του Ελληνικού. Η μετεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα του νεκροταφείου Ελληνικού - Αργυρούπολης

- Θέματα διοίκησης λειτουργίας και πρόσληψης προσωπικού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

- Ρυθμίζονται θέματα ιδιοκτησίας για την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

- Ρυθμίζεται η λειτουργία χώρων παιδικής αναψυχής

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άδεια καζίνο

- Δίνεται παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των επενδυτικών νόμων

- Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Παιδείας (θέματα επαγγελματικής ισοδυναμίας, μεταπτυχιακά, δυνατότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εγγραφή σε πειραματικά σχολεία κλπ)

- Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

- Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του επιτελικού κράτους

- Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Εσωτερικών (τιμητική πολιτογράφηση, ΟΤΑ)

- Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

- Ρυθμίζονται θέματα για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων

- Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (μεταφέρεται η εποπτείας του Πάρκου «Τρίτσης» στην Περιφέρεια Αττικής, ρυθμίζονται θέματα δόμησης κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, διαδικασία προέγκρισης ειδικών χωρικών σχεδίων και άλλα).

Γεωργιάδης: Είμαστε περήφανοι διότι αυτό το νομοσχέδιο προσθέτει κάθε χρόνο στην οικονομία 0,5% του ΑΕΠ

«Μπορείτε να είστε περήφανοι», απευθύνθηκε στους βουλευτές της ΝΔ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, «διότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται, όπως λέει η έκθεση της ΤτΕ, να προσθέσει στην ελληνική οικονομία 0,5% του ΑΕΠ το χρόνο, για την επόμενη δεκαετία».

«Από αυτό το νομοσχέδιο κόσμος θα βρει δουλειά. Επιχειρήσεις θα στηθούν και θα ιδρυθούν. Θα γίνει τζίρος και θα βγουν κέρδη», είπε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι «προφανώς και μια κυβέρνηση νομοθετεί αυτό που της ζητάει η αγορά. Αυτό συμβαίνει στον καπιταλιστικό κόσμο και η κυβέρνηση νομοθετεί σήμερα στην καπιταλιστική οικονομία».

Στις επιτροπές της Βουλής που συζητούν το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έσπευσε να υπογραμμίσει ότι το νομοσχέδιο προσπαθεί να κάνει τη ζωή των επενδυτών και των επιχειρηματιών ευκολότερη. «Στόχος είναι προσελκύσουμε τις επενδύσεις. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε αν πούμε σε έναν επενδυτή να έρθει στην Ελλάδα, για να του κάνουμε τη ζωή δυσκολότερη. Θα τον προσελκύσουμε όταν του δείξουμε ότι θα σεβαστούμε και το χρήμα και το χρόνο του», είπε ο κ. Γεωργιάδης που πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σχολίασε για την εισήγηση του Νίκου Παππά (ΣΥΡΙΖΑ) ότι προσήλθε "αδιάβαστος" στη Βουλή και είπε "ανοησίες" διότι δεν γνώριζε ούτε αυτά που υπέγραφε ως υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση, διατάξεις δηλαδή, που σήμερα κατήγγειλε ως μέρος του νέου νομοσχεδίου.

«Ο κ. Παππάς μας είπε ότι εμείς καταπατάμε εργασιακούς και περιβαλλοντικούς νόμους. Όποιος στοιχειωδώς όμως γνωρίζει πως δουλεύει η ΕΕ, ξέρει πως και να ήθελε μια κυβέρνηση να το κάνει αυτό, δεν μπορεί. Διότι ως μέλος της ΕΕ, έχει να κινηθεί μέσα συγκεκριμένο πλαίσιο και για τα εργασιακά και για τα περιβαλλοντικά», είπε ο υπουργός Αναπτυξης και Επενδύσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση σεβόμενη απολύτως την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, που είναι η αυστηρότερη στην πλανήτη, προσπαθεί να συνδυάσει τον στόχο της προσέλκυσης επενδύσεων με αυτό το πλαίσιο.

«Είναι ένα εξαιρετικά πρακτικό νομοσχέδιο. Καταγράψαμε όλα τα εμπόδια που δυσκόλευαν μια επιχείρηση και προχωρήσαμε ώστε να διορθωθούν προβλήματα που λειτουργούσαν ενάντια στην επιχειρηματικότητα», είπε ο υπουργός σημειώνοντας πως η κυβέρνηση θέλει να κάνει την Ελλάδα την πιο φιλική χώρα στην επιχειρηματικότητα.

Οικονόμου: Το σχέδιό μας εισάγει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με σεβασμό σε επενδυτές και εργαζόμενους

«Ως ΝΔ τοποθετούμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας πολύ ψηλά, στις προτεραιότητες της κυβέρνησής μας. Η ανάπτυξη στο σύγχρονο κόσμο όμως δεν διατάσσεται και οι επενδύσεις σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού, δεν προκύπτουν ως γεγονός αυτοεκπληρούμενης προφητείας», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, ο πρώτος ομιλητής στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, η συζήτηση και επεξεργασία του οποίου, άρχισε σήμερα στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Ο βουλευτής είπε ότι το πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» έχει διατάξεις που καλύπτουν όλους τους τομείς της κυβέρνησης και έχει στόχο «να κάνει συντομότερη την Οδύσσεια» επενδυτών, επιχειρήσεων, εργαζομένων. «Το σχέδιό μας αίρει εμπόδια δεκαετιών, διακρίνεται από καινοτόμα σκέψη και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, με σεβασμό στους επενδυτές και εργαζόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παρεμβαίνουμε αποφασιστικά, καινοτόμα και αυτονόητα», τόνισε ο κ. Οικονόμου που απαρίθμησε δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι σήμερα στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ΕΕ και φτάνει το 17,2% ενώ το 9% των εργαζομένων απασχολείται με μορφές μερικής απασχόλησης. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα 1,8 δισ. τον Ιούλιο, ότι «οι επενδύσεις στη χώρα έχουν καταρρεύσει την τελευταία δεκαετία». Ιδίως επικαλέστηκε τον δείκτη που δείχνει ποιος είναι ο βαθμός ευκολίας που παρέχει μια οικονομία για την εγκατάσταση μιας επιχείρησης, το εργαλείο δηλαδή με βάση το οποίο αποφασίζουν οι επενδυτές: το 2019 η Ελλάδα ήταν στην 72η θέση στις 190 χώρες και βρίσκεται στην 27η θέση στην Ευρώπη των 28.

Πέτσας: Παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις στον κλάδο των ΜΜΕ και θα αυξήσουν την απασχόληση

Το πλέγμα των παρεμβάσεων που η κυβέρνηση θεωρεί ότι «θα διευκολύνει τις επενδύσεις στον κλάδο των ΜΜΕ, θα αυξήσει την απασχόληση και έχουν περιληφθεί στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο», παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Αναφερόμενος στις διατάξεις που αφορούν το δικό του χαρτοφυλάκιο και αφορούν τις επιχειρήσεις ΜΜΕ, ο κ. Πέτσας είπε ότι «διαπνέονται από τη φιλοσοφία δημιουργίας ευνοϊκού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ και εξορθολογισμού και επικαιροποίησης αναχρονιστικών και παρωχημένων διατάξεων».

«Ο κλάδος των ΜΜΕ χτυπήθηκε δυσανάλογα από την κρίση, τόσο ως προς τον τζίρο όσο κυρίως ως προς την απασχόληση», είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι αίρονται αντικίνητρα για τις επενδύσεις στον χώρο των ΜΜΕ, και πιο συγκεκριμένα για τους παρόχους ιδιωτικής τηλεόρασης, τους παρόχους ψηφιακής τηλεόρασης ελεύθερης λήψης, τους παρόχους συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τις επιχειρήσεις εκτύπωσης και διανομής Τύπου.

Είπε, ειδικότερα, ότι με άρθρο του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), που εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή και του ΕΟΧ, εισηγμένοι ή μη εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), που εδρεύουν επίσης σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και σε εισηγμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) να συμμετέχουν ως επενδυτές σε επιχειρήσεις ΜΜΕ χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, μέχρι φυσικού προσώπου.

Όπως εξάλλου επισήμανε ο κ. Πέτσας, ήδη, υφίστανται αντίστοιχες ρυθμίσεις περί απαλλαγής από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών όσον αφορά τις εισηγμένες εταιρείες, σε ρυθμισμένες αγορές των κρατών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ. Για παράδειγμα, για τη συμμετοχή στις διαφημιστικές εταιρείες προβλέπεται, ήδη, από 10ετίες στην ισχύουσα νομοθεσία, απαλλαγή από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών όσον αφορά στους ΟΣΕΚΑ και των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

«Επομένως, με την προωθούμενη διάταξη, αυτό που επιχειρούμε είναι να εξομοιώσουμε τους Συλλογικούς Επενδυτικούς Οργανισμούς με τις εισηγμένες εταιρείες που συμμετέχουν ως επενδυτές και απαλλάσσονται ήδη από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους», είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι η ρύθμιση αυτή είναι επιβεβλημένη διότι η πολυμετοχική σύνθεσή τους, η ταχύτητα και το πλήθος των χρηματιστηριακών συναλλαγών και η διασύνδεση των χρηματιστηρίων παγκοσμίως, καθιστούν πρακτικά ανέφικτη την εκπλήρωση της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου.

«Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα», είπε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι οι ΟΣΕΚΑ επενδύουν συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το ευρύ επενδυτικό κοινό, με υποχρεωτική διασπορά των επενδύσεων βάσει συγκεκριμένων επενδυτικών ορίων. Τους διέπει αυστηρό πλαίσιο που τους επιβάλλει υποχρεώσεις και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές τηρούν μητρώο μεριδιούχων και διαχειριστών. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας ΟΣΕΚΑ να επενδύσει σε ποσοστό άνω του 10% σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Περαιτέρω, είπε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, για τους ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ και ΟΣΕ, που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που έχουν λάβει άδεια παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, προβλέφθηκε και απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες ως παρεπόμενη και απορρέουσα από την απαλλαγή από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου.

Τόνισε ότι δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης και πόθεν έσχες οι μέτοχοι, και οι μόνοι που απαλλάσσονται είναι οι μεριδιούχοι των ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ και ΟΣΕ που θα επενδύσουν στην ψηφιακή τηλεόραση.

Στη λογική της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΜΜΕ, η κυβέρνηση προωθεί και διάταξη με την οποία καταργείται εξαίρεση που ίσχυε και, πλέον, θα μπορούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον κλάδο να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να κάνουν επενδύσεις σε υποδομές και σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο κ. Πέτσας, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, επισήμανε ότι είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί με νόμο του 1951 και, πλέον, γίνεται κάτι που «καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε», όπως είπε, καθώς αίρεται η υποχρέωση παροχής έγκρισης από τον εκάστοτε υπουργό των τροποποιήσεων του καταστατικού της Ένωσης, η οποία πλέον θα λειτουργεί ως Σωματείο κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ιδρυτικού της νόμου. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η Ένωση θα μπορεί μόνη της να ρυθμίζει, ως Σωματείο, τα του οίκου της, χωρίς να είναι δέσμια των προθέσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, όπως είπε.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό ενημέρωσε, επίσης, ότι με άλλη διάταξη συστήνονται δύο θέσεις στο γραφείο του εκάστοτε υφυπουργού στον πρωθυπουργό, αρμόδιου για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που θα καλυφθούν με αποσπάσεις υπαλλήλων του κλάδου συμβούλων και γραμματέων Επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα έχουν αρμοδιότητα το συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης και της συνεργασίας, για το σκοπό αυτό, με τα γραφεία δημόσιας διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών.

Αχτσιόγλου: Ακλόνητα και διαχρονικά πιστή στη φτηνή και απροστάτευτη εργασία, η ΝΔ

«Με το "αναπτυξιακό" νομοσχέδιο η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τον θεσμό της Διαιτησίας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το είχε κάνει και με το 2ο Μνημόνιο», τονίζει η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου.

Η κ. Αχτσιόγλου, σε δήλωσή της σημειώνει, ότι «έχουμε καθαρή επαναφορά το 2ου Μνημονίου στα εργασιακά, με εθελοντικό αυτή τη φορά τρόπο γιατί δεν υπάρχει καμία τρόικα στη χώρα» και τονίζει ότι «πρόκειται για την ακλόνητη και διαχρονική πίστη της ΝΔ στις πολιτικές φτηνής και απροστάτευτης εργασίας».

Σχολιάζοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επισημαίνει ότι «ικανοποιούν τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΕΒ για τη λήψη μέτρων εναντίον των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, εναντίον των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης, εναντίον της μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη Διαιτησία».

Τονίζει επίσης, ότι «το νομοσχέδιο από την ψήφισή του θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και να μειώνουν αυτόματα τους μισθούς των εργαζομένων τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ