Στάση πληρωμών και μέρισμα από ΤτΕ έσωσαν το πλεόνασμα
15/03/2017 10:50
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στάση πληρωμών και μέρισμα από ΤτΕ έσωσαν το πλεόνασμα

Το αυξημένο μέρισμα που εισέπραξε το Δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνδυασμό με το «πάγωμα» πληρωμών δημοσίων δαπανών συνέβαλαν στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος 2,1 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του 2017.

Την ίδια ώρα τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι τα έσοδα έχουν αρχίσει να εμφανίζουν σημάδια κόπωσης καθώς η εντυπωσιακή αύξηση των φορολογικών εσόδων, με ρυθμό πολύ πάνω από τον ετήσιο στόχο που καταγράφηκε το περασμένο έτος, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται τουλάχιστον στο πρώτο δίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου σε 7,981 δισ. ευρώ ή 409 εκατ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με τον στόχο. Η υπέρβαση όμως σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο υψηλότερο μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδας και όχι στην είσπραξη επιπλέον φορολογικών εσόδων. Η υπερφορολόγηση έχει εξαντλήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που με δυσκολία ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι κάθε μήνα αφήνουν κάποιο φόρο απλήρωτο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «τον Φεβρουάριο εισπράχθηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 734 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο».

Την ίδια ώρα, οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες κατά 836 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο, ενώ στον κρατικό προϋπολογισμό η υστέρηση αγγίζει το 1,031 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου:

• Στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται πλεόνασμα ύψους 423 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,135 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ.

• Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,123 δισ. ευρώ, το οποίο είναι χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 που είχε ανέλθει σε 2,853 δισ. ευρώ αλλά κινήθηκε πάνω από το στόχο 864 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί.

• Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,.332 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.

• Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,981 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2017.

• Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (545 εκατ. ευρώ).

• Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 212 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Έσοδα Φεβρουαρίου

Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,168 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 25 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 3,934 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 78 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (248 εκατ. ευρώ).

• Οι δαπάνες ανήλθαν στα 7,909 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,031 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (8.940 εκατ. ευρώ).

• Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,735 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 836 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

• Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 393 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

• Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 174 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δαπάνες Φεβρουαρίου

Ειδικά το Φεβρουάριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,583 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 894 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,436 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 77 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Ανακοίνωση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «τον Φεβρουάριο εισπράχθηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 734 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο».

Τα στοιχεία

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,123 δισ. ευρώ, το οποίο είναι χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 που είχε ανέλθει σε 2,853 δισ. ευρώ, αλλά κινήθηκε πάνω από τον στόχο 864 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί.

Επιστροφές

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (248 εκατ. ευρώ).

imerisia.gr