Σήμα κινδύνου από Κομισιόν για NPLs - Δίνει όμως το "πράσινο φως" για τη "δόση"
03/04/2019 14:43
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σήμα κινδύνου από Κομισιόν για NPLs - Δίνει όμως το "πράσινο φως" για τη "δόση"

"Η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων με προθεσμία έως τα τέλη του 2018”. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα της έκθεσης της Κομισιόν για την Ελλάδα που ανακοινώθηκε σήμερα και οδεύει προς τη σύνοδο του Eurogroup. Ουσιαστικά εισηγείται την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων στο χρέος αξίας 970 εκατ. ευρώ.

Διαπιστώνεται ότι "έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων". Αναφέρεται όμως ότι "εξακολουθεί ωστόσο να εκκρεμεί μια σειρά ζητημάτων".

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες το EWG συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα μέσω τηλεδιάσκεψης για το ζήτημα. Η τελική απόφαση θα είναι πολιτική και θα ληφθεί στο Eurogroup το πρωί της Παρασκευής.

Ουσιαστικά η Επιτροπή σήμερα ενέκρινε επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσον αφορά την τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων, αφότου δημοσιεύτηκε η έκθεση στις 27 Φεβρουαρίου 2019.

Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της κατάστασης, των πράξεων που έχουν γίνει αλλά και αυτών που παραμένουν ως "ουρές" για την επόμενη αξιολόγηση.

Ειδική θέση έχει το τραπεζικό σύστημα, ενώ γίνεται σαφές ότι διαμορφώνεται μία διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης της χώρας για τη μείωση των κόκκινων δανείων.

SOS για νόμο Κατσέλη και τράπεζες

Ειδικά στον νόμο Κατσέλη, η αναφορά είναι πάρα πολύ σαφής και αυστηρή. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι "οι αρχές έχουν θεσπίσει νομοθετικά ένα σύστημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ενώ το σύστημα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την αναδιάρθρωση των ΜΕΔ, οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις αποπληρωμές έχουν μετριαστεί σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί". Έτσι, επισημαίνεται ότι "θα απαιτηθεί στενή παρακολούθηση και τα θεσμικά όργανα θα υποβάλουν εκ νέου έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας".

"Η μοναδικότητα του καθεστώτος δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του στην πράξη και, συνεπώς, σχετικά με την κλίμακα και τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης των συναφών κινδύνων" αναφέρει η Επιτροπή. "Στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, οι εναπομένουσες τεχνικές λεπτομέρειες, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν με ταχείς ρυθμούς και η τεχνική υλοποίηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν".

Η Κομισιόν εξηγεί ότι η εφαρμογή "θα πρέπει να παρακολουθείται στενά όσον αφορά τις επιχειρησιακές πτυχές (λειτουργία της πλατφόρμας, ταχύτητα εξυγίανσης), τον αντίκτυπο στο κεφάλαιο των τραπεζών, τον αντίκτυπο στην επιβολή και τις διαφορές, καθώς και το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα παρέχουν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος και πιθανές ανησυχίες στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας".

Επίσης, "οι ελληνικές αρχές καλούνται να δεσμευτούν ότι δεν θα επεκτείνουν περαιτέρω τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής του νέου καθεστώτος και ότι θα λάβουν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομοθεσίας, σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα εφαρμογής ή νομικά προβλήματα σχετικά με το καθεστώς. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το νέο καθεστώς θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιτροπής βάσει των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις".

Η Επιτροπή αναφέρει ότι "αναμένεται να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και να υποβληθεί ένα επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη συσσώρευση υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου ενισχυμένης εποπτείας, λαμβανομένου επίσης υπόψη του αναθεωρημένου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας".

Ως επόμενο βήμα ορίζεται η ενοποίηση των νόμων που αφορούν την αφερεγγυότητα/πτώχευση και την αναδιάρθρωση χρεών. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει με τη μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη, η οποία "αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2019, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνοχή, να καλυφθούν τα κενά που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης με σκοπό την αναστολή ή την παρεμπόδιση της επιβολής του, να προστεθούν διασφαλίσεις που θεωρούνται επαρκείς για την αποτροπή συμπεριφορών στρατηγικής αθέτησης και να ενισχυθεί η νοοτροπία των εξωδικαστικών διμερών ή πολυμερών αναδιαρθρώσεων".

Τα άλλα μέτωπα

Επίσης, σύμφωνα με την Κομισιόν, δίδονται δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για να επιταχυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς ιδιώτες, καθώς και νέες προθεσμίες για τις λιγνιτικές μονάδες. Στο θέμα της Εγνατίας γίνεται σαφές ότι "θα είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν κωλύματα στη συναλλαγή στο μέλλον, ώστε να αποφευχθεί η σπίλωση της γενικά θετικής εικόνας του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων".

Επίσης, εκφράζονται ανησυχίες για τον κατώτατο μισθό και ειδικά "για τις προοπτικές απασχόλησης (ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους ανειδίκευτους εργαζομένους) και για την ανταγωνιστικότητα μεσοπρόθεσμα".

Κριτική ασκείται για τις καθυστερήσεις στη στελέχωση του Δημοσίου, ενώ γίνεται σαφές ότι "τα θεσμικά όργανα έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η προτεινόμενη τροποποίηση για την επέκταση της επονομαζόμενης "προσωπικής διαφοράς" θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση των γενικών αρχών της μεταρρύθμισης του ενιαίου μισθολογίου".

Η Επιτροπή αναφέρει ότι "η παρούσα επικαιροποίηση αξιολογεί τις εξελίξεις όσον αφορά την υλοποίηση των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων με προθεσμία έως τα τέλη του 2018 μετά την έγκριση της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου 2019".

Ειδικότερα, περιγράφοντας ανά πεδίο την πρόοδο, επισημαίνει ότι η Ελλάδα:

i) έχει θεσπίσει πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

ii) έχει προβλέψει σημαντικές επικαιροποιήσεις των μέτρων για τη στήριξη της εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, κρατικές εγγυήσεις, σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα νοικοκυριών),

iii) έχει θεσπίσει πράξεις πρωτογενούς δικαίου και έχει δεσμευθεί να θεσπίσει συντόμως παράγωγο δίκαιο σχετικά με νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας,

iv) έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρωση των κενών θέσεων στο ΤΧΣ,

v) έχει επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό για την εκποίηση τμήματος του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ,

vi) έχει θεσπίσει τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ,

vii) έχει προωθήσει μέτρα για την άρση των εμποδίων στη συναλλαγή για την Εγνατία, και

viii) έχει εγκρίνει σειρά μέτρων για την προώθηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.

Η πρόοδος στα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης

πιν

πιν

πιν

πιν

Πηγή: capital.gr