«Σφαγή»: Τι θα μείνει στο εισόδημα μετά τις περικοπές (πίνακες)
10/05/2017 11:01
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Σφαγή»: Τι θα μείνει στο εισόδημα μετά τις περικοπές (πίνακες)

Η επιστημονική ομάδα του taxheaven, ετοίμασε αναλυτικούς πίνακες, μέσα από τους οποίους μπορούν να δουν και να συγκρίνουν οι ενδιαφερόμενοι τη διακύμανση των φορολογικών, αλλά και των ασφαλιστικών βαρών και κατά συνέπεια των εισοδημάτων που απομένουν στο φορολογούμενο, στην πορεία των ετών 2014 έως και 2021, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις.


Στο έτος 2018 ως βάση για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται το 85% του εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ενώ στα επόμενα έτη το 100%.

Σε όλα τα έτη από το 2018 και μετά, σχετικά με τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν γίνεται αφαίρεση αυτών των εισφορών που καταβλήθηκαν.

Στους πίνακες έχουν επιλεγεί ενδεικτικά ποσά εισοδήματος έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιπτώσεις (χαμηλά, μεσαία και υψηλά εισοδήματα). Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί όλων των πινάκων βασίζεται στο γεγονός ότι, όλα τα εισοδήματα που λαμβάνει ο κάθε φορολογούμενος καταλήγουν στη φορολογική του δήλωση, οπότε οι όποιες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις αποτυπώνονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Επίσης, να τονίσουμε ότι η μοναδική δαπάνη στα βιβλία του εν λόγω φορολογουμένου είναι οι ασφαλιστικές εισφορές.

Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών ετών προ του 2007 έχει επιλεγεί μια μέση ασφαλιστική κατηγορία εισφορών (4.024). Για το 2017 και μετά οι εισφορές υπολογίζονται με 26,95% (20% εισφορές σύνταξης + 6.95 ιατροφαρμακευτική κάλυψη)

Τέλος, παραθέτουμε πίνακες που απεικονίζονται οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών με κλιμάκια εισοδήματος ανά 5.000 € για τα έτη 2018 και 2019, καθώς και τα ποσοστά αύξησής τους συγκριτικά με το 2017.


A. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών

Ι. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 10.000,00 €

Με το Υφιστάμενο σύστημα

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)1,895.352,184.202,106.362,127.342,121.68
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.441,895.352,184.202,106.362,127.342,121.68
Φορολογητέο εισόδημα5,975.565,975.565,975.568,104.657,815.807,893.647,872.667,878.32
Φόρος εισοδήματος1,553.651,553.651,314.621,783.021,719.481,736.601,731.991,733.23
Εισφορά αλληλεγγύης0.000.000.000.000.000.000.000.00
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει3,771.913,771.914,010.945,671.635,446.325,507.045,490.675,495.09

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)1.895,352.290,752.695,002.695,002.695,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,441.895,352.290,752.695,002.695,002.695,00
Φορολογητέο εισόδημα5.975,565.975,565.975,568.104,657.709,257.305,007.305,007.305,00
Φόρος εισοδήματος1.553,651.553,651.314,621.783,021.696,041.607,101.607,101.607,10
Εισφορά αλληλεγγύης0,000,000,000,000,000,000,000,00
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει3.771,913.771,914.010,945.671,635.363,215.047,905.047,905.047,90

ΙΙ. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 15.000,00 €

Με το Υφιστάμενο σύστημα

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών15,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)2,957.913,245.343,167.883,188.763,183.13
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.442,957.913,245.343,167.883,188.763,183.13
Φορολογητέο εισόδημα10,975.5610,975.5610,975.5612,042.0911,754.6611,832.1211,811.2411,816.87
Φόρος εισοδήματος2,853.652,853.652,414.622,649.262,586.022,603.072,598.472,599.71
Εισφορά αλληλεγγύης0.000.000.000.930.000.000.000.00
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει7,471.917,471.917,910.948,741.908,518.648,579.058,562.778,567.16

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)2.957,913.436,134.042,504.042,504.042,50
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,442.957,913.436,134.042,504.042,504.042,50
Φορολογητέο εισόδημα10.975,5610.975,5610.975,5612.042,0911.563,8810.957,5010.957,5010.957,50
Φόρος εισοδήματος2.853,652.853,652.414,622.649,262.544,052.410,652.410,652.410,65
Εισφορά αλληλεγγύης0,000,000,000,930,000,000,000,00
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει7.471,917.471,917.910,948.741,908.369,837.896,857.896,857.896,85

ΙΙΙ. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 20.000,00 €

Με το Υφιστάμενο σύστημα

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)4,305.414,229.694,250.104,244.604,246.08
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.444,305.414,229.694,250.104,244.604,246.08
Φορολογητέο εισόδημα15,975.5615,975.5615,975.5615,694.5915,770.3115,749.9015,755.4015,753.92
Φόρος εισοδήματος4,153.654,153.653,514.623,452.813,469.473,464.983,466.193,465.86
Εισφορά αλληλεγγύης159.76111.8387.4681.2882.9582.5082.6282.59
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει11,012.1611,060.0911,723.4811,510.5011,567.8911,552.4211,556.5911,555.47

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)4.305,414.581,505.390,005.390,005.390,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,444.305,414.581,505.390,005.390,005.390,00
Φορολογητέο εισόδημα15.975,5615.975,5615.975,5615.694,5915.418,5014.610,0014.610,0014.610,00
Φόρος εισοδήματος4.153,654.153,653.514,623.452,813.392,073.214,203.214,203.214,20
Εισφορά αλληλεγγύης159,76111,8387,4681,2875,2157,4257,4257,42
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει11.012,1611.060,0911.723,4811.510,5011.301,2210.688,3810.688,3810.688,38

ΙV. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 30.000,00 €

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)7,000.416,198.396,414.536,356.286,371.98
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.447,000.416,198.396,414.536,356.286,371.98
Φορολογητέο εισόδημα25,975.5625,975.5625,975.5622,999.5923,801.6123,585.4723,643.7223,628.02
Φόρος εισοδήματος6,753.656,753.656,132.915,269.885,502.475,439.795,456.685,452.13
Εισφορά αλληλεγγύης519.51363.66474.78325.98366.08355.27358.19357.40
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει18,052.4018,208.2618,717.8716,753.7317,283.0617,140.4117,178.8517,168.49

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)7.000,416.872,258.085,008.085,008.085,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,447.000,416.872,258.085,008.085,008.085,00
Φορολογητέο εισόδημα25.975,5625.975,5625.975,5622.999,5923.127,7521.915,0021.915,0021.915,00
Φόρος εισοδήματος6.753,656.753,656.132,915.269,885.307,054.955,354.955,354.955,35
Εισφορά αλληλεγγύης519,51363,66474,78325,98332,39271,75271,75271,75
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει18.052,4018.208,2618.717,8716.753,7316.838,3116.037,9016.037,9016.037,90

V. Πίνακας απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 50.000,00 €

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4,024.444,024.444,024.44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)12,390.4110,135.7810,743.4110,579.6510,623.78
Σύνολο δαπανών4,024.444,024.444,024.4412,390.4110,135.7810,743.4110,579.6510,623.78
Φορολογητέο εισόδημα45,975.5645,975.5645,975.5637,609.5939,864.2239,256.5939,420.3539,376.22
Φόρος εισοδήματος11,953.6511,953.6513,689.0010,115.5510,949.7610,724.9410,785.5310,769.20
Εισφορά αλληλεγγύης919.51919.511,774.171,170.621,317.171,277.681,288.321,285.45
Τέλος επιτηδεύματος650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00
Ποσό που απομένει32,452.4032,452.4029,862.3925,673.4226,947.2926,603.9726,696.5026,671.57

Με το νέο υπολογισμό για το 2018 και το 2019 και μετά

Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
Οικονομικά στοιχεία20142015201620172018201920202021
Κέρδη προ εισφορών50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς)4.024,444.024,444.024,44
Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς)12.390,4111.453,7513.475,0013.475,0013.475,00
Σύνολο εισφορών4.024,444.024,444.024,4412.390,4111.453,7513.475,0013.475,0013.475,00
Φορολογητέο εισόδημα45.975,5645.975,5645.975,5637.609,5938.546,2536.525,0036.525,0036.525,00
Φόρος εισοδήματος11.953,6511.953,6513.689,0010.115,5510.462,119.714,259.714,259.714,25
Εισφορά αλληλεγγύης919,51919,511.774,171.170,621.231,511.100,131.100,131.100,13
Τέλος επιτηδεύματος650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00650,00
Ποσό που απομένει32.452,4032.452,4029.862,3925.673,4226.202,6325.060,6225.060,6225.060,62

B. Πίνακες απεικόνισης μεταβολής ποσών εισφορών και ποσοστών επιβάρυνσης συγκριτικά με το 2017.

Υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού εισφορώνΝέο σύστημα υπολογισμού εισφορών
20182018
Κέρδη προς εισφορώνΚέρδη μετά την αφαίρεση εισφορών του 2016 (βάση υπολογισμού εισφορών)**Ασφαλιστ. εισφορέςΚέρδη προς εισφορώνβάση υπολογισμού εισφορών (μείωση κατά 15%)Ασφαλιστ. εισφορέςΔιαφορά ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα
5.000,003.104,651.895,355.000,004.250,001.895,350,00%
10.000,008.104,652.184,2010.000,008.500,002.290,754,88%
15.000,0012.042,093.245,3415.000,0012.750,003.436,135,88%
20.000,0015.694,594.229,6920.000,0017.000,004.581,508,32%
25.000,0019.347,095.214,0425.000,0021.250,005.726,889,84%
30.000,0022.999,596.198,3930.000,0025.500,006.872,2510,87%
35.000,0026.652,097.182,7435.000,0029.750,008.017,6311,62%
40.000,0030.304,598.167,0940.000,0034.000,009.163,0012,19%
45.000,0033.957,099.151,4345.000,0038.250,0010.308,3812,64%
50.000,0037.609,5910.135,7850.000,0042.500,0011.453,7513,00%
55.000,0041.262,0911.120,1355.000,0046.750,0012.599,1313,30%
60.000,0044.914,5912.104,4860.000,0051.000,0013.744,5013,55%
65.000,0048.567,0913.088,8365.000,0055.250,0014.889,8813,76%
70.000,0052.219,5914.073,1870.000,0059.500,0016.035,2513,94%
75.000,0056.046,1015.104,4275.000,0063.750,0017.180,6313,75%
80.000,0061.046,1016.451,9280.000,0068.000,0018.326,0011,39%
85.000,0066.046,1017.799,4285.000,0072.250,0018.953,906,49%
90.000,0071.046,1018.953,9090.000,0076.500,0018.953,900,00%
95.000,0076.046,1018.953,9095.000,0080.750,0018.953,900,00%
100.000,0081.046,1018.953,90100.000,0085.000,0018.953,900,00%
105.000,0086.046,1018.953,90105.000,0089.250,0018.953,900,00%
110.000,0091.046,1018.953,90110.000,0093.500,0018.953,900,00%
115.000,0096.046,1018.953,90115.000,0097.750,0018.953,900,00%
120.000,00101.046,1018.953,90120.000,00102.000,0018.953,900,00%
125.000,00106.046,1018.953,90125.000,00106.250,0018.953,900,00%
130.000,00111.046,1018.953,90130.000,00110.500,0018.953,900,00%
135.000,00116.046,1018.953,90135.000,00114.750,0018.953,900,00%
140.000,00121.046,1018.953,90140.000,00119.000,0018.953,900,00%
145.000,00126.046,1018.953,90145.000,00123.250,0018.953,900,00%
150.000,00131.046,1018.953,90150.000,00127.500,0018.953,900,00

**Οι εισφορές του 2018 έχουν υπολογισθεί πάνω στη βάση του καθαρού εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς με την παραδοχή ότι τα κέρδη προ εισφορών ήταν τα ίδια και το 2017. Παραδείγματα για τον υπολογισμό μπορείτε να δείτε αναλυτικά για μερικά κλιμάκια εισοδήματος στους πίνακες που έχουν παρατεθεί στην αρχή του άρθρου.

Υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορώνΝέο σύστημα υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
20192019
Κέρδη προς εισφορώνΚέρδη μετά την αφαίρεση εισφορών του 2016 (βάση υπολογισμού εισφορών)Ασφαλιστ. εισφορέςΚέρδη προς εισφορώνΒάση υπολογισμού εισφορώνΑσφαλιστ. εισφορέςΔιαφορά ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα
5.000,003.104,651.895,355.000,005.000,001.895,350,00%
10.000,007.815,802.106,3610.000,0010.000,002.695,0027,95%
15.000,0011.754,663.167,8815.000,0015.000,004.042,5027,61%
20.000,0015.770,314.250,1020.000,0020.000,005.390,0026,82%
25.000,0019.785,965.332,3225.000,0025.000,006.737,5026,35%
30.000,0023.801,616.414,5330.000,0030.000,008.085,0026,04%
35.000,0027.817,267.496,7535.000,0035.000,009.432,5025,82%
40.000,0031.832,918.578,9740.000,0040.000,0010.780,0025,66%
45.000,0035.848,579.661,1945.000,0045.000,0012.127,5025,53%
50.000,0039.864,2210.743,4150.000,0050.000,0013.475,0025,43%
55.000,0043.879,8711.825,6255.000,0055.000,0014.822,5025,34%
60.000,0047.895,5212.907,8460.000,0060.000,0016.170,0025,27%
65.000,0051.911,1713.990,0665.000,0065.000,0017.517,5025,21%
70.000,0055.926,8215.072,2870.000,0070.000,0018.865,0025,16%
75.000,0059.895,5816.141,8675.000,0075.000,0018.953,9017,42%
80.000,0063.548,0817.126,2180.000,0080.000,0018.953,9010,67%
85.000,0067.200,5818.110,5685.000,0085.000,0018.953,904,66%
90.000,0071.046,1018.953,9090.000,0090.000,0018.953,900,00%
95.000,0076.046,1018.953,9095.000,0095.000,0018.953,900,00%
100.000,0081.046,1018.953,90100.000,00100.000,0018.953,900,00%
105.000,0086.046,1018.953,90105.000,00105.000,0018.953,900,00%
110.000,0091.046,1018.953,90110.000,00110.000,0018.953,900,00%
115.000,0096.046,1018.953,90115.000,00115.000,0018.953,900,00%
120.000,00101.046,1018.953,90120.000,00120.000,0018.953,900,00%
125.000,00106.046,1018.953,90125.000,00125.000,0018.953,900,00%
130.000,00111.046,1018.953,90130.000,00130.000,0018.953,900,00%
135.000,00116.046,1018.953,90135.000,00135.000,0018.953,900,00%
140.000,00121.046,1018.953,90140.000,00140.000,0018.953,900,00%
145.000,00126.046,1018.953,90145.000,00145.000,0018.953,900,00%
150.000,00131.046,1018.953,90150.000,00150.000,0018.953,900,00%

**Οι εισφορές του 2018 έχουν υπολογισθεί πάνω στην βάση του καθαρού εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς με την παραδοχή ότι τα κέρδη προ εισφορών ήταν τα ίδια και το 2017. Παράδειγματα για τον υπολογισμό μπορείτε να δείτε αναλυτικά για μερικά κλιμάκια εισοδήματος στου πίνακες που έχουν παρατεθεί στην αρχή του άρθρου.

Ο νέος τρόπος δεν επιβαρύνει καθόλου τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους άλλους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κέρδη άνω των 85.000 ευρώ λόγω του ότι υπερβαίνουν ήδη το ανώτατο όριο.

Όμως, το νέο σύστημα που αλλάζει τη βάση υπολογισμού των εισφορών θα επιφέρει επιβαρύνσεις στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφορούν σε ασφαλισμένους με μεσαία, αλλά και χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, από το 2019 και μετά οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές σε σύγκριση με τον ισχύοντα τρόπο υπολογισμού κυμαίνονται από 4,66% έως και 27,95%, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η αύξηση είναι άνω του 25%.

Οι επιβαρύνσεις για το το 2018 —έτος το οποίο θα ισχύσει η μεταβατική περίοδος της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών— είναι μικρότερες (από 4,88% έως 13,94%).

Γ. Συνολική επιβάρυνση καθώς και συνολικό ποσοστό που αποδίδεται στο κράτος από εισφορές και φόρους επί των καθαρών κερδών (προ εισφορών) για τους ελ. επαγγελματίες που επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές 26,95% .

Κέρδη προ εισφορώνΣύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι)Ποσοστό επι των κερδών (προ εισφορών) που αποδίδεται στο δημόσιοΚέρδη προ εισφορώνΣύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι)Ποσοστό επι των κερδών προ εισφορών που αποδίδεται στο δημόσιο
20182019
5,000.003,228.3764.57%5,000.003,228.3764.57%
10,000.004,636.7946.37%10,000.004,952.1049.52%
15,000.006,630.1844.20%15,000.007,103.1547.35%
20,000.008,698.7843.49%20,000.009,311.6246.56%
25,000.0010,776.9843.11%25,000.0011,543.0346.17%
30,000.0013,161.6943.87%30,000.0013,962.1046.54%
35,000.0015,617.6444.62%35,000.0016,551.4647.29%
40,000.0018,153.1045.38%40,000.0019,140.8047.85%
45,000.0020,975.2446.61%45,000.0022,003.0448.90%
50,000.0023,797.3747.59%50,000.0024,939.3849.88%
55,000.0026,835.5948.79%55,000.0027,891.6950.71%
60,000.0030,004.6450.01%60,000.0031,156.7551.93%
65,000.0033,173.7051.04%65,000.0034,421.8252.96%
70,000.0036,342.7551.92%70,000.0037,686.8853.84%
75,000.0039,511.8052.68%75,000.0040,354.1153.81%
80,000.0042,680.8553.35%80,000.0042,979.1153.72%
85,000.0045,619.8053.67%85,000.0045,619.8053.67%
90,000.0048,319.8053.69%90,000.0048,319.8053.69%
95,000.0051,019.8053.71%95,000.0051,019.8053.71%
100,000.0053,719.8053.72%100,000.0053,719.8053.72%
105,000.0056,419.8053.73%105,000.0056,419.8053.73%
110,000.0059,119.8053.75%110,000.0059,119.8053.75%
115,000.0061,819.8053.76%115,000.0061,819.8053.76%
120,000.0064,519.8053.77%120,000.0064,519.8053.77%
125,000.0067,219.8053.78%125,000.0067,219.8053.78%
130,000.0069,919.8053.78%130,000.0069,919.8053.78%
135,000.0072,619.8053.79%135,000.0072,619.8053.79%
140,000.0075,319.8053.80%140,000.0075,319.8053.80%
145,000.0078,019.8053.81%145,000.0078,019.8053.81%
150,000.0080,719.8053.81%150,000.0080,719.8053.81%


Πηγή: Taxheaven-imerisia.gr