Σε ειδικό λογαριασμό για το χρέος τα διαθέσιμα από τον ESM για την Ελλάδα
16/06/2018 13:14
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σε ειδικό λογαριασμό για το χρέος τα διαθέσιμα από τον ESM για την Ελλάδα

Παρά τις επί μέρους εκκρεμότητες το σχέδιο της συμφωνίας για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Σημαντικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η δημιουργία ειδικού λογαριασμού (Ταμείου) στο οποίο θα μεταφερθούν μετά την έγκριση της Συμφωνίας Πακέτο και πριν τις 20 Αυγούστου τα κεφάλαια από τον ESM που θα προέλθουν από τα υπόλοιπα του δανείου των 86 δισ. ευρώ που θα αποτελέσουν το εγγυητικό "μαξιλάρι" για την ομαλή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές.

Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ δεν είναι τόσο το συνολικό ποσό – που θα ξεπερνά σε κάθε περίπτωση τα 20 δισ. ευρώ – αλλά οι όροι με τους οποίους τα κεφάλαια αυτά θα μπορούν να εκταμιευθούν προκειμένου αν χρειασθεί να καλύψουν ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.

Ένα μέρος του συνολικού ποσού που θα καταλήξει στο ειδικό Ταμείο – και το οποίο θα αυξήσει προσωρινά ισόποσα το συνολικό χρέος – θα δεσμευθεί για την προεξόφληση των ακριβών δανείων με "ενεργούντα" το ελληνικό δημόσιο. Στο σκεπτικό της πρόβλεψης αυτής υπάρχει και η ιδέα να χρησιμοποιηθούν για την προεξόφληση αυτή τόσο χρήματα από το ταμείο όσο και από την "παραγωγή" των πρωτογενών πλεονασμάτων, με εμφανή στόχο να πεισθούν οι αγορές και οι Οίκοι αξιολόγησης για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους...

Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο του ανεξόφλητου δανείου από το ΔΝΤ που κινείται στα 11,6 δισ. ευρώ είναι το πρώτο στην λίστα της προεξόφλησης από το ελληνικό ΥΠΟΙΚ μέσω του ειδικού λογαριασμού του εγγυητικού αποθεματικού. Η πρόβλεψη αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το δάνειο του ΔΝΤ έχει υπερδιπλάσιο επιτόκια από εκείνα του EFSF και του ESM, ενώ παράλληλα η μείωση του δανείου αυτού κάτω από το τριπλάσιο του ποσοστού συμμετοχής της Ελλάδας στο ΔΝΤ, ήτοι κάτω από 7 – 8 δισ. ευρώ, αλλάζει (προς το ευνοϊκότερο) και τους όρους αξιολόγησης του χρέους με βάση το άρθρο 4...

Η τελική σύνθεση των όρων εκταμίευσης από το ειδικό ταμείο εξυπηρέτησης του χρέους στοχεύει στο να διασφαλίσει τις εγγυήσεις αποπληρωμής του, τουλάχιστον για το διάστημα που συνδέεται με την παραγωγή υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων (3,5%). Ανοικτό επίσης παραμένει το θέμα της προεξόφλησης μέρους των διμερών δανείων (GLF) που κανονικά αρχίζουν να πληρώνονται το 2020 (περί τα 700 εκ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ το 2021) και εξοφλείται το 2040.

Η πρόταση του Βερολίνου στην τελική της μορφή πάντως συνδέει το ύψος του ποσού που θα μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό με την επιπλέον επιμήκυνση του δανείου του EFSF. Συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερο ποσό από το δάνειο μεταφερθεί στο ταμείο για αποπληρωμή χρέους, τόσο μικρότερης διάρκειας θα πρέπει να είναι η παροχή επιπλέον επιμήκυνσης...

capital.gr