Σανίδα σωτηρίας για τη ΔΕΗ η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
25/04/2019 10:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σανίδα σωτηρίας για τη ΔΕΗ η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σανίδα σωτηρίας στο εργαλείο των τιτλοποιήσεων, στο οποίο θα προχωρήσουν εκτεταμένα οι τράπεζες για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων από τον ερχόμενο μήνα, αναζητεί η ΔΕΗ.

Λαμβάνοντας τη στρατηγική απόφαση να τιτλοποιήσει μέρος των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της για να ενισχύει τη ρευστότητά της, η ΔΕΗ επιχειρεί να μετατρέψει το μειονέκτημα των ανεξόφλητων λογαριασμών της, σε πλεονέκτημα, με χρήση ενός εργαλείου (τιτλοποιήσεις) που είναι πρωτοποριακό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις σύγχρονες χρηματαγορές του κόσμου.

Η στρατηγική απόφαση της ΔΕΗ για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της καθίσταται δυνατή στην υλοποίησή της, λόγω της επί σειρά μηνών είσπραξης, περί τα 40 εκατ. ευρώ μηνιαίως, ανεξόφλητων λογαριασμών από την Qualco.

Στόχος της τιτλοποίησης της ΔΕΗ είναι η ενίσχυση της ρευστότητάς της κατά περίπου 300 έως 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το σχέδιο της τιτλοποίησης των ανεξόφλητων λογαριασμών της ΔΕΗ προχωρά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς "παίκτες". Η Deutsche Bank καθώς και η Finacity έχουν ήδη προχωρήσει στο underwriting. Εγγύηση αποτελούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σημειώνεται ότι σε κανέναν από τους όρους της τιτλοποίησης δεν περιλαμβάνεται πώληση πελατολογίου, αντιθέτως προβλέπεται απλή μεταφορά των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο "δανεισμός" από τους μεγάλους διεθνείς επενδυτές (δεδομένου ότι στην πράξη αυτοί θα προπληρώσουν στην ΔΕΗ τις προσδοκώμενες εισπράξεις από τη διαχείριση των ανεξόφλητων λογαριασμών που θα τιτλοποιηθούν) περιλαμβάνει "κουπόνι" το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

Το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών από καταναλωτές ρεύματος προς τη ΔΕΗ ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Από τα 2,5 δισ. ευρώ, τα 1,6 δισ. ευρώ αφορούν τη χαμηλή τάση, δηλαδή ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Από τα περίπου 2,5 δισ. ευρώ των ανεξόφλητων οφειλών, σχεδόν το 1 δισ. ευρώ κλήθηκε να διαχειριστεί η Qualco, μετά την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που έγινε από τη ΔΕΗ για την ανάδειξη εξειδικευμένης εταιρείας με σύγχρονη τεχνολογία αλλά και με εμπειρία στη διαχείριση ανεξόφλητων οφειλών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, μέσα σε 12 μήνες η Qualco εισέπραξε περί τα 400 εκατ. ευρώ από το σύνολο του 1 δισ. ευρώ ανεξόφλητων λογαριασμών που διαχειρίζεται. Συγκεκριμένα, εισέπραξε 350 εκατ. ευρώ και ρύθμισε 50 εκατ. ευρώ.

Για να το πετύχει αυτό, η Qualco χρησιμοποίησε σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας για την ανάλυση δεδομένων των πελατών με ανεξόφλητους λογαριασμούς, τα οποία χρησιμοποιεί και στην αγορά ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία (Qualco UK), όπου διαχειρίζεται τρεις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρία δημιούργησε περί τις 75 κατηγορίες πελατών που είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια, κριτήρια ανάλογα με την κατοικία, τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις των πελατών, την κουλτούρα πληρωμών, κ.λπ.

Στόχος της χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών, αλλά και της κατηγοριοποίησης των πελατών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ήταν να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή ρύθμιση για τον καθένα λογαριασμό ξεχωριστά (είτε αυτός αντιστοιχεί σε μικρή επιχείρηση είτε σε νοικοκυριό). Αποτέλεσμα της διαχείρισης ήταν τα παράπονα να μην ξεπεράσουν τα 150 επί συνόλου 1 εκατομμυρίου τηλεφωνημάτων και 700.000 επαφών που πραγματοποίησε η Qualco.

Η ΔΕΗ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να βοηθήσει να ανοίξει ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας.

Όπως δημοσίευσε χθες το Capital.gr, η ΕΥ ως ορκωτός ελεγκτής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού επισημαίνει τον κίνδυνο κατάρρευσης της ΔΕΗ και αδυναμίας του ομίλου και της εταιρείας να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Τόσο ο ορκωτός, όσο και η έκθεση των αποτελεσμάτων επισημαίνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας της ΔΕΗ, εξαιτίας των υψηλών ζημιών, των μειωμένων εσόδων, αλλά και του γεγονότος ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υπολείπονται σημαντικά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Παρά ταύτα στις καταστάσεις τονίζεται ότι έχει διασφαλιστεί η ορθή συνέχιση της δραστηριότητας για τους επόμενους 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δεν επιτρέπει στη διοίκηση της ΔΕΗ να αυξήσει τα τιμολόγια στο ρεύμα και την ίδια στιγμή η λειτουργία της επιχείρησης υφίσταται ασφυκτική πίεση που εντοπίζεται στις ταμειακές ροές και στη ρευστότητά της.

Οι λόγοι είναι οι ανεξόφλητες οφειλές, η κουλτούρα πληρωμών, η μη διακοπή ρεύματος ή/και άλλων επιπτώσεων σε πελάτες που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους, η αδυναμία της ΔΕΗ (λόγω αδυναμίας του ΔΕΔΗΕ) να διαπιστώνει ποιες επιχειρήσεις και νοικοκυριά προβαίνουν σε ρευματοκλοπή, και, προφανώς, η πίεση στα οικονομικά των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων.

Πηγή: capital.gr