Προϋπολογισμός 2021: Yπερδιπλασιασμός κοινοτικών επενδύσεων στο 3,4% του ΑΕΠ - πόσο κοστίζει η πανδημία στο εισόδημα των πολιτών
16/10/2020 15:02
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Προϋπολογισμός 2021: Yπερδιπλασιασμός κοινοτικών επενδύσεων στο 3,4% του ΑΕΠ - πόσο κοστίζει η πανδημία στο εισόδημα των πολιτών

O υπερδιπλασιασμός των ενωσιακών επενδυτικών κονδυλίων που θα έρθουν το 2021 στην Ελλάδα σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, αλλά και τα μέτρα στήριξης αξίας 24,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,7 δισ. ευρώ θα τεθούν σε ισχύ το 2021, αποτελούν τους μοχλούς στήριξης της ανάπτυξης της οικονομίας κατά 7,5% τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το προσχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού που αναρτήθηκε σήμερα ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο λόγος για το Draft Budgetary Plan το οποίο όφειλε να στείλει χθες η Ελλάδα (όπως και όλα τα κράτη-μέλη) στις Βρυξέλλες με συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτούνται από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η αξιολόγηση θα εκδοθεί το Νοέμβριο.

Ειδικότερα, το Draft Budgetary Plan περιλαμβάνει και αναλυτικά στοιχεία για την απώλεια εισοδήματος των πολιτών λόγω της υγειονομικής κρίσης. Εκτιμά μέση απώλεια 291,31 ευρώ εισοδήματος φέτος λόγω υγειονομικής κρίσης αφού προσμετρηθούν τα μέτρα στήριξης. Η απώλεια περιορίζεται σε 54,43 - 66,48 ευρώ το 2021. Επίσης, υπολογίζει το μέσο ισοδύναμο εισόδημα το 2020 αν δεν υπήρχε υγειονομική κρίση και είχαν ληφθεί μόνο οι οικονομικές παρεμβάσεις που είχαν εξαρχής προγραμματιστεί στα 10,240 ευρώ και εκτιμά πως αφού προσμετρηθούν τα μέτρα στήριξης του 2020 το τελικό μέσο ισοδύναμο εισόδημα είναι μειωμένο κατά 291,31 ευρώ το 2020. Μάλιστα για το 10% του φτωχότερου πληθυσμού εκτιμάται όφελος (λόγω των επιδομάτων) στα 57,24 ευρώ.

Τα στοιχεία

Οι βασικοί στόχοι παραμένουν ίδιοι με το προσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Ωστόσο περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα μέτρα στήριξης και για τις παραβάσεις στο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Για το 2021 με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα και με τη μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιπλέον μέτρα στήριξης (σ.σ. με την υπόθεση ότι τελειώνει η υγειονομική κρίση), υπολογίζει την απώλεια στα 66,48 ευρώ κατά μέσο όρο σε σχέση με την "βάση" του 2020 ή στα 54,43 ευρώ αν προσμετρηθούν και τα προγράμματα στήριξης νέων θέσεων εργασίας.

Οι βασικοί στόχοι παραμένουν ίδιοι με το προσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Ωστόσο περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα μέτρα στήριξης και για τις παραβάσεις στο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Επενδύσεις

Στο πεδίο των επενδύσεων, εκτιμάται ότι οι πόροι που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερδιπλασιαστούν από τα 1,2% του ΑΕΠ το 2019, στο 2,1% το 2020 και στο 3,4% του ΑΕΠ το 2021, στηρίζοντας την προσπάθεια επίτευξης του στόχου που έχει θέσει η κυβέρνηση για αύξηση κατά 30,4% των επενδύσεων το 2021.

Αναφέρεται πως ειδικά από το Ταμείο Ανάπτυξης της ΕΕ συνολικά η ελληνική οικονομία αναμένεται λάβει 32 δισ. ευρώ έως το 2026, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να υποβληθεί στα αρμόδια ευρωπαϊκά ιδρύματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 και να εγκριθεί το 2ο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη εκταμίευση. "Πιθανώς το 2021 να υπάρξει μια άλλη εκταμίευση, δεδομένου ότι αυτές είναι εξαμηνιαίες" αναφέρεται.

"Χάρη στις σημαντικές επενδυτικές δαπάνες" που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Ταμείο "οι παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν, μέσω των σχετικών πολλαπλασιαστών, θα επηρεάσουν σημαντικά το ΑΕΠ του 2021 καθώς και τα δημόσια έσοδα του 2022" επισημαίνεται.

Περιλαμβάνονται εκτιμήσεις των εσόδων και δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), επισημαίνεται πως η πλειονότητα των δαπανών αναμένεται να σχετίζεται με επενδύσεις αλλά πιο λεπτομερής κατανομή θα γίνει με την ολοκλήρωση του σχεδίου. Η συνεισφορά των πόρων του Ταμείου αναμένεται να φθάσει το 2% του ΑΕΠ το 2021.

Πηγή: capital.gr