Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €1,941 δισ. παρά την υστέρηση των εσόδων
24/01/2018 19:40
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €1,941 δισ. παρά την υστέρηση των εσόδων

Υστέρηση εσόδων κατά 719 εκατ. ευρώ, η οποία όμως υπερκαλύφθηκε από τη μη πραγματοποίηση προϋπολογισμένων δαπανών ύψους 1,57 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 1,941 δισ. ευρώ, το οποίο ήταν μεγαλύτερο κατά 1,06 δισ. ευρώ από αυτό που είχε προβλεφθεί.

Ειδικά στο μέτωπο των δαπανών η υποεκτέλεση κατά 1,575 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό οφείλεται σχεδόν κατά το ήμισυ στις δαπάνες του ΠΔΕ (υστέρηση 800 εκατ. ευρώ) ενώ κατά 983 εκατ. ευρώ χαμηλότερες ήταν οι πρωτογενείς δαπάνες σε σχέση με το στόχο.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, τα οποία ανακοινώθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.423 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 719 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.973 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 259 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 54 εκατ. ευρώ ή 1,7%,
δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 109 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 4,0%,
στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,2%,
η) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,5%,
θ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%,
ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 43 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 38 εκατ. ευρώ ή 0,9%,
ιβ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,1%,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
ε) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 23,9%,
στ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ ή 28,9%,
ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 247 εκατ. ευρώ ή 16,0%.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 5.360 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 217 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.577 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.449 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 55.690 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.575 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57.265 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.740 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 775 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 101 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 59 εκατ. ευρώ, και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών κατά 93 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 943 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 550 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 25 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 775 εκατ. ευρώ για το κοινωνικό μέρισμα, 476 εκατ. ευρώ για δαπάνη παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και 315 εκατ. ευρώ για δαπάνη επιστροφής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 5.950 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 800 εκατ. ευρώ.

capital.gr