Οριστικά νέος πρόεδρος στην Εθνική ο Π. Θωμόπουλος
10/11/2016 12:20
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οριστικά νέος πρόεδρος στην Εθνική ο Π. Θωμόπουλος

Βελούδινη λύση φαίνεται να επιτεύχθηκε στο σίριαλ για την ανάδειξη προέδρου της Εθνικής Τράπεζας αφού τελικώς επικράτησαν οι ηπιότερες φωνές, ο κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος εξελέγη πρόεδρος , ενώ νωρίτερα ο κ. Τσιτσιράγκος με βάση τις πληροφορίες είχε αποσύρει το ενδιαφέρον του για τη θέση. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκλησης γενικής συνέλευσης, πλην όμως η διαπάλη για τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες δεν δείχνει πως θα έχει συνέχεια. Ούτε η ρητορική του Ταμείου, ούτε αυτή της τράπεζας δείχνουν να επιθυμούν να υπάρχει οποιαδήποτε συνέχεια στο συμβάν.

Αλλωστε αυτό προδίδει και η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, που απο την αρχή είχε σταθεί στο πλευρό του κ. Παναγιώτη Θωμόπουλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει δυναμικά την υλοποίηση της στρατηγικής της με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και με σεβασμό στις εποπτικές αρχές, στους μετόχους και στους πελάτες της. Επιπλέον δήλωσε ότι, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικού μετόχου, θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Ταμείο, στο πλαίσιο των αρχών που εκπορεύονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Το Διοικητικό της Συμβούλιο της ΕΤΕ συνεδρίασε και αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

• κ. Παναγιώτης - Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• κ. Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

• κ. Arthur Michael Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Σταύρος Κούκος, Μη εκτελεστικό μέλος

• κα Marianne Οkland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Ευθύμιος Κατσίκας, Μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Χαράλαμπος Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

• κ. Παναγιώτης Λευθέρης, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

• Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism • SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Θωμόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση προέδρου, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε «ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την οικονομία και την κοινωνία. Παρατήρησε ότι αυτό θα γίνει με απόλυτη συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά και με το βασικό της Μέτοχο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΤΧΣ στην ανακοίνωσή του:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) o εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανέφερε ότι: «Το ΤΧΣ σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου εξετάζει το ενδεχόμενο σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ του Δ.Σ. της Τράπεζας και του βασικού μετόχου είναι καθοριστική».

Στην ίδια συνεδρίαση ο εκπρόσωπος καταψήφισε την εκλογή του κ. Π. Θωμόπουλου για τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, ενέργεια η οποία συνάδει με προηγούμενη σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.

Προσπάθεια

• Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Θωμόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση προέδρου, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε «ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας.

Δυναμικά

• Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει δυναμικά την υλοποίηση της στρατηγικής της με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

imerisia.gr