Ολοκληρώνεται το ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά από έναν αιώνα κοινής πορείας με την Εθνική Τράπεζα!
27/03/2021 12:50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ολοκληρώνεται το ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά από έναν αιώνα κοινής πορείας με την Εθνική Τράπεζα!

Η ΕΤΕ υποχρεώθηκε να πουλήσει σε μη επιθυμητή αποτίμηση, λόγω της πίεσης που δημιουργεί η ολοκλήρωση της δέσμευσης προς τη DG Comp.

Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα, η Εθνική Τράπεζα και η Εθνική Ασφαλιστική θα διαχωριστούν, με αποτέλεσμα η Εθνική Ασφαλιστική να τεθεί εκτός τράπεζας!

Χθες η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη πώληση του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής στη CVC Capital Partners αντί 346.500.000 ευρώ, ενώ θα λάβει για τη δεκαπενταετή συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέσω των δικτύων της άλλο ένα ποσό, ύψους έως 120.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για αρνητική ιστορική εξέλιξη όσον αφορά τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της Ελλάδας, την οποία η τράπεζα υποχρεώθηκε να πουλήσει σε μη επιθυμητή αποτίμηση, λόγω της ασφυκτικής πίεσης που δημιουργεί η ολοκλήρωση της δέσμευσης προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Comp.).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική είχε δεχτεί κρατική βοήθεια τόσο στην ανακεφαλαιοποίηση του 2012, όσο και σε εκείνη του 2015. Μία από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού μέσω των διαδοχικών πλάνων αναδιάρθρωσης, ήταν η πώληση αρχικά του 40% και εν συνεχεία των τουλάχιστον 75% και τουλάχιστον 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Δυσχερείς επιπτώσεις

Η μη υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης θα έχει δυσχερείς επιπτώσεις για την τράπεζα και την κυβέρνηση. Ειδικότερα, η κρατική ενίσχυση για την τράπεζα θα μπορούσε να κριθεί παράνομη και η DG Comp. να ζητήσει την επιστροφή της, απαίτηση που θα οδηγούσε σε ισόποση μείωση των κεφαλαίων της.

Επιπρόσθετα, σε κάθε προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης, η DG Comp. δεν θα μπορούσε να δεχτεί τη διατήρηση της Εθνικής Ασφαλιστικής υπό την Εθνική έναντι ισοδύναμων ανταλλαγμάτων, καθώς θα μπορούσε να κατηγορηθεί για διαστρέβλωση ανταγωνισμού και της αρχής του περίφημου «level playing field», από τη στιγμή που καμία άλλη συστημική τράπεζα δεν ελέγχει πλέον ασφαλιστική εταιρία.

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει σήμερα 4 δισ. ευρώ ενεργητικό, περίπου 1,08 δισ. ευρώ κεφάλαια, υπό διαχείριση κεφάλαια 3,74 δισ. ευρώ, 1.840 ασφαλιστικούς συμβούλους και δίκτυο 1.370 πρακτορείων.

Πηγή: newsbreak.gr