Οι νέες συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό (παραδείγματα)
19/07/2016 12:06
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οι νέες συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό (παραδείγματα)

Διαφορές που φτάνουν και ξεπερνούν τα 720 ευρώ εντοπίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων ανάμεσα σε «παλιές» και «νέες» συντάξεις. Σύμφωνα με τα παραδείγματα επανυπολογισμού των καταβαλλόμενων σήμερα συντάξεων που έχει επεξεργαστεί το ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ, σημερινή σύνταξη 1.989 ευρώ (μεικτό ποσό) καταλήγει μετά τον επανυπολογισμό της στα 1.266 ευρώ.

Τα 722 ευρώ που υπολείπονται θα δίδονται πλέον στον συνταξιούχο ως «προσωπική διαφορά». Αντίστοιχα, μια σύνταξη της τάξης των 1.029 ευρώ (μεικτό ποσό) καταλήγει στα 784 ευρώ, με τα υπόλοιπα 245 να είναι η «προσωπική διαφορά» που θα εισπράττει στο εξής ο συνταξιούχος.

Ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων, δηλαδή του συνόλου των 4,5 εκατομμυρίων κύριων (2,9 εκ.) και επικουρικών (1,6 εκ) έχει ήδη ξεκινήσει. Οι παλιές συντάξεις αλλάζουν εκ βάθρων και υπολογίζονται από την αρχή με βάσει τα νέα συστήματα (Εθνική και ανταποδοτική για τις κύριες και αναπλήρωση 0,45% κατ έτος για τις επικουρικές). Οι διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε παλιές και νέες συντάξεις ονομάζονται «προσωπικές διαφορές». Στην πλειοψηφία τους, είναι το... μπόνους που διατηρούν οι παλιές κύριες συντάξεις και μερίδα των επικουρικών έναντι των νέων συνταξιούχων.

Όσον αφορά στις επικουρικές, ο επανυπολογισμός τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να πέσει από τον επόμενο μήνα «μαχαίρι» σε όσους εισπράττουν πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά (άθροισμα κύριας και επικουρικής). Σφιχτό χρονοδιάγραμμα προβλέπεται και για την αναπροσαρμογή όλων των κύριων συντάξεων, πλην ΟΓΑ, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017. Μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη 2016 πρέπει να έχει αναπροσαρμοστεί το 10%, μέχρι 31 Μαρτίου 2017 το 40%, μέχρι 30 Ιουνίου 2017 το 70% και μέχρι τέλη Σεπτέμβρη 2017 το 100%.

Όταν η νέα σύνταξη είναι μικρότερη από την σημερινή καταβαλλόμενη (παλιά σύνταξη) «το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων» (αυξήσεις με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από μεταβολή ΑΕΠ και 50% από μεταβολή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Αν προκύπτει αύξηση τότε η διαφορά δίνεται ισόποσα εντός 5 ετών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ υπέβαλε την πρώτη αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ κατά των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες σε εφαρμογή του νόμου 4387/16, οριστικοποιούν τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων και τις περικοπές στις επικουρικές για όσους υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ μεικτά κύριας και επικουρικής σύνταξης. Ο πρόεδρος του Δικτύου, Νίκος Χατζόπουλος, και η νομική συνεργάτης, Μαρία Τσίπρα χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικές τις περικοπές που επιφέρουν οι συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις. Μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, το Δίκτυο υπολόγισε τις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε παλιό και νέο τρόπο υπολογισμού, καθώς οι νέες συντάξεις τριχοτομούνται σε : α) ανταποδοτική σύνταξη (με βάση τις εισφορές που έχει πληρώσει ο ασφαλισμένος) β) Εθνική σύνταξη και γ) προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με τα αναλυτικά παραδείγματα :

  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης λίγο περισσότερο από το κατώτατο όριο και συγκεκριμένα 494,87 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 803 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 99.49 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 483 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 11,38 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 837 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1688 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 404 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 788 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 49 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 784 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1241 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 297 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 681 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 103 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1029 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1936 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 400 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 784 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 245 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1324 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1688 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 628 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 1012 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 312 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1780 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 2373 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 882 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 1266 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 513 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1989 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 2373 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 882 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 1266 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 722 ευρώ.

imerisia.gr