Ο χρόνος ασθενείας «μετρά» για τη σύνταξη
07/06/2016 12:20
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο χρόνος ασθενείας «μετρά» για τη σύνταξη

Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μπορεί να συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος που απαιτούνται την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αυτό προβλέπει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και «ανοίγει» το δρόμο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ «η επιδότηση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα την κρίσιμη ως προς τη θεμελίωση πενταετία και αυτονόητα στο έτος εκείνο στο οποίο εντοπίζεται το έλλειμμα της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερομισθίων προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα μειωμένης σύνταξης».

Ο συνολικός χρόνος «αναγνώρισης» μπορεί να φτάσει μέχρι τις 200 ή 300 ημέρες, ανάλογα με τη διάταξη που εφαρμόζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Και για γυναίκες
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας μπορεί να ληφθεί υπόψη και στην περίπτωση των ασφαλισμένων γυναικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010 προκειμένου να λάβουν μειωμένη ή πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με τα ισχύοντα μέχρι 31-12-2010 όρια ηλικίας, ενώ και για τους νέους ασφαλισμένους (από την 1-1-1993 και μετά) θα λαμβάνεται υπόψη χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 200 ημέρες συνολικά, εφόσον η επιδότηση λόγω ασθενείας έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία.

imerisia.gr