Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS!
07/09/2019 14:14
Του Αιρετικού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS!

Όταν ξέσπασε η κρίση το 2010, μια μερίδα Ελλήνων επέλεξαν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο και να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας (γεωργία και κτηνοτροφία).

Αποτέλεσμα αυτής της στροφής ήταν το γεγονός ότι στα τέλη του 2014 η παραγωγή του πρόβειου γάλακτός αυξήθηκε κατά 25% καταφέρνοντας να καλύψει μεγάλο μέρος της εγχώριας ζήτησης, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής στον κλάδο παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Επίσης την ίδια περίοδο αυξήθηκε το ποσοστό κάλυψης των αναγκών μας σε κρέας από την εγχώρια παραγωγή.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, διαπιστώθηκαν μειώσεις της τιμής του κρέατος και της τιμής του γάλακτος οι οποίες προέκυψαν από τις αθρόες εισαγωγές κρεάτων και γάλακτος που πολλές φορές είναι αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας.

Είναι γεγονός ότι εταιρείες προχώρησαν σε πολλές περιπτώσεις σε αθρόες εισαγωγές γάλακτος και κρέατος κατά τρόπο σκιώδη έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να χαρακτηρίζονται ελληνικά.

Τα παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία που επέβαλλε η… «κοινωνικά δίκαιη»... φορολογική πολιτική της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της Ελλάδας και το υψηλό κόστος παραγωγής έφερε τον κλάδο της κτηνοτροφίας σε ιδιαίτερη δυσχερή θέση καθώς η παραγωγή κρέατος κατέστη ασύμφορη με αποτέλεσμα την μείωση παραγωγής εγχώριου κρέατος, ενώ στον τομέα παραγωγής γάλακτος οι πολύ χαμηλές τιμές πώλησης θα καταστήσουν ασύμφορη την συνέχιση και αυτής της δραστηριότητας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι ένας κτηνοτρόφος πουλά στην βιομηχανία το αγελαδινό γάλα προς 0,40€ το λίτρο την στιγμή που τα έξοδα παραγωγής πλησιάζουν τα 0,38€ το λίτρο. Με περιθώριο κέρδους 2 λεπτά το λίτρο πως ο παραγωγός θα πληρώσει την βαριά φορολογία και πως θα επιβιώσει;

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην γεωργία όπου παρατηρούνται χαμηλές τιμές διάθεσης αγροτικών προϊόντων καθώς και δυσκολία διάθεσης αυτών.

Στο παραπάνω γεγονός συνέτειναν και οι αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα τα εγχώρια προϊόντα να είναι λιγότερο ανταγωνιστικά σε επίπεδο εγχώριας αγοράς.

Για την διαμορφωθείσα κατάσταση, η νεοκλεγείσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην σύνταξη ενός σχεδίου ανασυγκρότησης – σωτηρίας του κλάδου.

Θα πρέπει να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα καθώς και πολιτικές που θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής ώστε να καταστεί συμφέρουσα επιλογή η ενασχόληση με τον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας συμβάλλοντας στην μείωση της ανεργίας.

Θα πρέπει επιτέλους τα αρμόδια Υπουργεία να σταματήσουν το φαινόμενο των σκιωδών εισαγωγών αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων τα οποία στην συνέχεια βαφτίζονται ελληνικά παίρνοντας το σχετικό σήμα.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως όσο περισσότερο ποσοστό των αναγκών μας σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα καλύπτουμε από την εγχώρια παράγωγή τόσο λιγότερα δαπανάμε ως χώρα στις εισαγωγές, μένοντας τα κεφάλαια αυτά στην χώρα.