Ο ΟΠΑΠ διατηρεί τη δυναμική του 
μέσω της ανάπτυξης νέων παιχνιδιών
12/09/2017 20:42
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο ΟΠΑΠ διατηρεί τη δυναμική του μέσω της ανάπτυξης νέων παιχνιδιών

Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.