Νέο χτύπημα κατά της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ
25/08/2017 16:40
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Νέο χτύπημα κατά της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ

Νέα νομικά χτυπήματα κατά της "κρατικοποίησης" του ΟΑΣΘ, επιχειρούν ακόμα τρεις παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, λίγες μέρες μετά την απόφαση του συμβουλίου Επικρατείας να "παγώσει" τη διαδικασία "εκκαθάρισης εν λειτουργία" του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο επι προηγούμενης αίτησης αναστολής άλλων μετόχων.

Η δικαστική απόφαση αυτή, με την οποία το ΣτΕ επιλήφθηκε της υπόθεσης, απαγορεύει ακόμα και την πρώτη πράξη εκκαθάρισης που είναι η καταγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η νέα νομική κίνηση όμως ουσιαστικά καταφέρνει ένα καίριο χτύπημα στην ίδια τη δομή του νόμου με τον οποίο κρατικοποιήθηκε ο ΟΑΣΘ χρησιμοποιώντας ως όπλο την νομολογία του ίδιου του Ανωτάτου δικαστηρίου η οποία καθιστά αναγκαία την εκπροσώπηση (με τουλάχιστον ένα μέλος) των παλαιών μετόχων στη διαδικασία εκκαθάρισης που τέθηκε η εταιρία, κάτι που, κατά την αίτηση ακύρωσης, δεν προβλέφθηκε απο το νόμο κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ.

Δύο λόγοι

Την νέα αίτηση υπέβαλλε ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, εκ μέρους των παλαιών μετόχων Αθανάσιου, Ελένης Στεφανίδη και Αντώνιου Χατζημπαλιώτη και εδράζεται σε δυο σημεία του νόμου με τον οποίο αποφασιστηκε η κρατικοποίηση (4482/17) τα οποία θεωρεί αντισυνταγματικά. Όπως αναφέρει η αίτηση :

Α) Η σκέψη 15 της 3818/1997 αποφάσεως της Ολομέλειας του Δικαστηρίου θεωρεί "αναγκαία την εκπροσώπηση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές τους εξαγοράσθηκαν αναγκαστικώς από το Δημόσιο στην διαδικασία εκκαθαρίσεως". Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παλιά απόφαση (αφορά αφαίρεση συγκοινωνιακού έργου απο τις "Συγκοινωνιακές επιχειρήσεις ΑΕ" της Αθήνας και ανάθεσή του στον ΟΑΣΑ) που επικαλείται η αίτηση το δημόσιο όφειλε:

-να ορίσει ως μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, ή να ορίσει ως ορκωτό λογιστή-ελεγκτή του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, ή έπρεπε να προβλέψει κάποιον τρόπο αποτελεσματικής εκπροσωπήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, στην διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ. και συγκεκριμένα στην διαδικασία απογραφής και αποτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως

Β) Οπως αναφέρεται στην αίτηση, δευτερος λόγος ακυρωσης ειναι "η μη συμπερίληψη των αξιώσεων που έχει ο Ο.Α.Σ.Θ. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου στην αξία της αναγκαστικώς εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως.... Τούτο διότι, οι εν λόγω αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 112.685.321 (102.685.321 ευρώ από τις εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής σε διαιτησία και 10.000.000 ευρώ από διαφορά από αύξηση του Φ.Π.Α.), με αποτέλεσμα να επαυξάνουν την αξία της αποτιμώμενης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. και να επιδρούν συνακόλουθα ευθέως και αμέσως στο ύψος του τιμήματος εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων. Συνακόλουθα, παρίσταται προδήλως αντίθετο προς το Σύνταγμα, αλλά και στους κανόνες της οικονομικής λογικής το να αποτιμάται η αξία μίας επιχειρήσεως μόνον επί τη βάσει του παθητικού της και όχι επί τη βάσει των αξιώσεων που έχει έναντι τρίτων".

Οι αιτουντες αναφέρουν πως θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη και ζητούν:

α) να ανασταλεί η εκτέλεση της διαλύσεως και της διαδικασίας εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ.,
β) να μην προχωρήσει το (σ.σ νεο) Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. σε προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρίας που θα ενεργήσει την απογραφή και αποτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως του Ο.Α.Σ.Θ μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της ιτήσεως ακυρώσεως.

Άλλως να διαταχθούν τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων:

α) να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Δημόσιο στην διαδικασία της εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ., είτε με ορισμό εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. που αποτελεί τον κατά νόμο εκκαθαριστή, είτε με ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της επιλογής της, είτε με ορισμό προσώπου που τούτη θα υποδείξει το οποίο θα έχει εξουσία να συνεργαστεί με την ελεγκτική εταιρία η οποία θα αναλάβει το έργο της απογραφής-αποτιμήσεως της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. έχοντας πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου και τωνεγγράφων στοιχείων του Οργανισμού,

β) να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις δύο εκκρεμείς από 5.7.2017 και 1.8.2017 αιτήσεις υπαγωγής διαφορών με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαιτησία, προς αποτροπή συγκρούσεως καθηκόντων,

γ) να διαταχθεί κάθε άλλο, πρόσφορο κατά την κρίση του Δικαστηρίου Σας μέτρο εις τρόπον ώστε να μην αρχίσει η διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ".

capital.gr