Νέες οφειλές προς το δημόσιο 599 εκατ. τον Απρίλιο
08/06/2018 15:17
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Νέες οφειλές προς το δημόσιο 599 εκατ. τον Απρίλιο

Νέα αύξηση παρουσίασαν τον Απρίλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς τη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο σε 4,154 δισ. ευρώ έναντι 3,555 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο (αύξηση 599 εκατ. ευρώ).

Σε ό,τι αφοράτις καθαρά φορολογικές οφειλές διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο σε 3,665 δισ. ευρώ έναντι 3,309 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο, δηλαδή παρουσίασαν καθαρή αύξηση κατά 356 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Απρίλιος είναι ένας μήνας κατά τον οποίο δεν υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, πχ. μισθωτοί, ιδιοκτήτες ακινήτων κλπ, καθώς ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων πληρώνονται κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους.

Σε ό,τι αφορά τον ρυθμό αύξησης των κατασχέσεων, τον Απρίλιο ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων που βρισκόταν σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανήλθε σε 1.117.530, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Μάρτιο κατά περίπου 7.500.

Ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων, φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση ανήλθε τον Απρίλιο σε 3.865.882, καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 22.000 σε σχέση με τον Μάρτιο λόγω κυρίως ρυθμίσεων οφειλών αλλά και λόγω αποπληρωμών παλαιότερων οφειλών.

Σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους η συνολική εισπραξιμότητα των τεσσάρων κυριότερων φόρων (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, ΦΠΑ, φόρος ακινήτων, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων) ανήλθε σε 81,1% ενώ ειδικά τον Απρίλιο η εισπραξιμότητα ανήλθε σε 85,32%.

capital.gr