Μισθός 220 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΧΣ
11/08/2016 21:01
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μισθός 220 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΧΣ

Στα επίπεδα που ίσχυαν πριν τις μειώσεις που επήλθαν από τον Γ. Βαρουφάκη ως υπουργό Oικονομικών επανέρχονται οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΤΧΣ, ενώ αντίθετα «ψαλιδίζονται» οι αμοιβές των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Επιλογής που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το εύρος των προτεινόμενων αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου οριοθετείται μεταξύ 180.000 και 220.000 ευρώ ετησίως.

Αντίστοιχα οι προτεινόμενες αμοιβές για τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο οριοθετούνται στα 150.000 - 195.000 ευρώ, ενώ του τρίτου εκτελεστικού μέλους στα 120.000 - 160.000 ευρώ.

Tο νέο εύρος αποδοχών είναι υψηλότερο και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (αναλογικά και για τις άλλες θέσεις της διοίκησης), καθώς μέχρι σήμερα οι αποδοχές του ανέρχονταν στις 129.000 ευρώ και τώρα θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τις 220.000 ευρώ.

Οι παραπάνω αμοιβές σύμφωνα με στελέχη της Επιτροπής Επιλογής είναι όσο αφορά το ανώτατο σημείο του εύρους τους κατά 5.000 ευρώ (ετησίως) περίπου υψηλότερες από αυτές που ίσχυσαν πριν τις μειώσεις του 2015.

Στον αντίποδα μειώνονται περαιτέρω από τις 40.000 στις 20.000 οι ετήσιες αμοιβές των μελών του Γενικού Συμβουλίου πλέον 1.000 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία παρίστανται (σ.σ. το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 1.000 ευρώ αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση ανεξαρτήτως του αν το μέλος ήταν παρών)

Οι αποδοχές του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου οριοθετούνται στις 125.000 ευρώ ετησίως, περίπου 50.000 χαμηλότερα από αυτές που ίσχυαν πριν τις μειώσεις του 2015.

Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από 6 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας, εκ των οποίων οι 3, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου (είναι ο Francesco Papadia, προερχόμενος από την ΕΚΤ), υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αντίστοιχα, οι 2 από τον Υπουργό Οικονομικών και 1 από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης.
Υπενθυμίζεται ότι άμεσα αναμένεται η έγκριση του EWG για την προσωρινή διοίκηση του ΤΧΣ που προτάθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου (οι κ.κ. Χρ. Στράτος και Μιχ. Χαραλαμπίδης για τις θέσεις του Διευθύνοντος και του Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου), ενώ αναμένεται και η τοποθέτηση νέου Μέλους από την ΤτΕ ώστε να συμπληρωθεί η Εκτελεστική Επιτροπή.

imerisia.gr