«Λουκέτο» 30 ημερών στους.... «νταήδες» επιχειρηματίες
11/08/2016 11:20
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Λουκέτο» 30 ημερών στους.... «νταήδες» επιχειρηματίες

Σκληραίνει τη στάση της η εφορία απέναντι σε όσους επιχειρούν να παρεμποδίσουν τη διενέργεια ελέγχων: Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη δώσει σχετικές εντολές στις ελεγκτικές υπηρεσίες και πλέον η εφορία θα απαντά με «λουκέτα» σε καταστήματα και σε επιχειρήσεις, για διάστημα έως και 30 μέρες, εφόσον προκύπτουν φαινόμενα άσκησης βίας από φορολογούμενους σε ελεγκτές ή προσπάθειες παρεμπόδισης της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων.

Ταυτόχρονα, εκτός της επιβολής χρηματικών προστίμων, θα επιβάλλεται άμεσα με απόφαση του προϊσταμένου της εκάστοτε ΔΟΥ, 48ωρο σφράγισμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη έκδοση αποδείξεων ή/και όταν θα διαπιστώνεται πως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν «ξένα» POS που στέλνουν τα χρήματα κατευθείαν στο εξωτερικό ή δεν είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και έτσι οι επιχειρήσεις δεν δίνουν αποδείξεις στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Γ. Πιτσιλής, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, η ποινή του «λουκέτου» σε επιχειρήσεις και σε καταστήματα προβλέπει δύο κατηγορίες παραβάσεων, που αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Η μία κατηγορία αφορά στο φαινόμενο παρεμπόδισης ελέγχου με άσκηση βίας ή με απειλές ή και την καθ' υποτροπήν παράβαση, με ποινή το κλείσιμο για μέχρι 30 ημέρες κατόπιν διαδικασίας, η οποία διαρκεί 20 με 25 ημέρες λόγω της δυνατότητας που έχει ο παραβάτης να παράσχει εξηγήσεις προς την ΓΓΔΕ.

Η ποινή του 48ωρου λουκέτου για τη δεύτερη κατηγορία παραβάσεων επιβάλλεται άμεσα από τον προϊστάμενο της εκάστοτε ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση που εντοπίζεται να κάνει την παράβαση.

Ο κ. Πιτσιλής υποστήριξε πως πρόκειται για την πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται με συνέπεια και με τη δέουσα αυστηρότητα, το μέτρο της αναστολής λειτουργίας μιας επιχείρησης και εφόσον προκύψουν προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου, αυτά πρόκειται να αντιμετωπιστούν με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία του μελλοντικά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο των διενεργούμενων μερικών επιτόπιων ελέγχων και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης θα επιβάλλεται.

Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, εφόσον δηλαδή από πραγματικά γεγονότα προκύπτει ότι, από συγκεκριμένες ενέργειες ή την εν γένει συμπεριφορά του ελεγχομένου που εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες (χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κ.λπ.), ο ελεγχόμενος αποσκοπεί στο να δυσχεράνει ή να ματαιώσει το φορολογικό έλεγχο. Κάθε φορά που διαπιστώνεται

α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση (φορολογικό έτος), της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής

β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές.

Τέλος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει δώσει εντολή σε όλα τα ελεγκτικά όργανα να εντείνουν τους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης βιβλίων και της έκδοσης φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα.

imerisia.gr