Ξεπέρασαν τα 5 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου
12/04/2017 13:47
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ξεπέρασαν τα 5 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου

Πάνω από τα 5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος Φεβρουαρίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες, καθώς η μη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης έχει καθυστερήσει και τη δόση των 2 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή αυτών των οφειλών από τους δανειστές.

Τα «φέσια» του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 243,3 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 5,048 δισ. ευρώ έναντι 4,805 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιανουαρίου. Ειδικότερα, στο πρώτο δίμηνο του 2017:

• Τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 337 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 2,361 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 από 2,024 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, ενώ το ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν παλαιά χρέη ύψους μόλις 1,2 εκατ. ευρώ.

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν κατά 4,7 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 168,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 έναντι 163,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα δεν καταβλήθηκε ούτε ένα ευρώ προς τους φορείς.

• Οι απλήρωτες οφειλές των δήμων και των λοιπών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν κατά 5,1 εκατ. ευρώ, από 297,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 302,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017, αν και στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν οφειλές ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.

• Τα ανεξόφλητα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 124 εκατ. ευρώ, από 449,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 573,6 εκατ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017, παρά το γεγονός ότι στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν χρέη ύψους 16,1 εκατ. ευρώ.

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σημείωσαν αύξηση κατά 4,2 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκαν στα 387,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 έναντι 382,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν παλαιές οφειλές ύψους μόλις 300 εκατ. ευρώ.

• Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των επιστροφών φόρου ανήλθε σε 1,255 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 από 1,225 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, αυξήθηκε δηλαδή κατά 30 εκατ. ευρώ.

imerisia.gr