Ξαφνικές αυξήσεις στους συμβασιούχους της ΔΕΗ
16/01/2018 17:10
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ξαφνικές αυξήσεις στους συμβασιούχους της ΔΕΗ

Αυξήσεις σε χαμηλόμισθους συμβασιούχους (8μηνων συμβάσεων) αποφάσισε εκτάκτως να δώσει η διοίκηση της ΔΕΗ. Η εταιρεία θυμίζουμε ανακοίνωσε στο 9μηνο δραματική υποχώρηση των μεγεθών της, τόσο των πωλήσεων (6,8%) όσο και των κερδών (EBITDA 38,8% και προ φόρων 56,1%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι αυξήσεις δίνονται ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου που προσφέρουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα και με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2018 αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές για προσλαμβανόμενους σε θέσεις:

- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό (μικτά) 700 ευρώ,
αντί 644,69 ευρώ
- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός τεχνιτών) 750 ευρώ, αντί 685,71
ευρώ
- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τεχνιτών) 800 Ευρώ, αντί 750,18 ευρώ
- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 850 Ευρώ, αντί 791,21 ευρώ
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 900 Ευρώ αντί 826,37 ευρώ και
- Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ 1050 Ευρώ αντί 949,45 ευρώ.

’Οσοι εκ των ως άνω εργαζόμενων προσλήφθηκαν από 01.05.2017 και εντεύθεν, θα λάβουν αναδρομικά για έκαστο των μηνών απασχόλησής τους έως 31.12.2017 τριάντα (30) ευρώ μεικτά.

Κατά τα λοιπά (επιδόματα εορτών – αδείας, προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας) εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.οβλήματα της εταιρείας. Πρόκειται για χαμηλόμισθους των 644 έως 949 (πτυχιούχοι μηχανικοί) συμβασιούχους 8μηνης διάρκειας.

capital.gr