Κόπωση στα φορολογικά έσοδα
25/07/2018 11:48
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κόπωση στα φορολογικά έσοδα

Ανησυχητικά σημάδια έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στον ορίζοντα της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Έσοδα που συνδέονται με τη φορολόγηση του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να εμφανίζουν υστέρηση, ενώ ενισχύονται τα φορολογικά έσοδα που συνδέονται με την κατανάλωση.

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη ένδειξη πως το φορολογικό σύστημα γίνεται ολοένα και πιο άδικο με τους έμμεσους φόρους που πέφτουν "τυφλά" πάνω στους φορολογούμενους να ενισχύονται και τους άμεσους φόρους που σχετίζονται με το εισόδημα και τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών να περιορίζονται.

Τα οριστικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι αποκαλυπτικά όλων των παραπάνω:

- τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώθηκαν στο 6μηνο στα 3,276 δισ ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 211 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τον στόχο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Η υστέρηση αυτή αποτελεί ένδειξη "συμπίεσης” των δηλούμενων εισοδημάτων από τα φυσικά πρόσωπα λόγω των υπερβολικά υψηλών φορολογικών συντελεστών

- τα συνολικά έσοδα από άμεσους φόρους διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο στα 6,518 δισ ευρώ εμφανίζοντας υστέρηση σε σχέση με τον στόχο κατά 285 εκατ. ευρω

- τα έσοδα που συνδέονται με κατασχέσεις και ρυθμίσεις παλαιότερων οφειλών εξακολουθούν να πηγαίνουν καλά στηρίζοντας σημαντικά την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθαν στο εξάμηνο στα 1,983 δισ. eυρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος κατά 116 εκατ. ευρώ

- οι συνολικοί έμμεσοι φόροι που εισέπραξε το δημόσιο στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου ανήλθαν στα 12,793 δισ ευρώ παρουσιάζοντας υπέρβαση σε σχέση με την πρόβλεψη κατά 259 εκατ. ευρώ

- τη μεγαλύτερη υπέρβαση παρουσιάζουν τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν υπέρβαση κατά 117 εκατ. ευρώ

- τα συνολικά φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο 6μηνο στα 19,312 δισ ευρώ εμφανίζοντας υστέρηση σε σχέση με την πρόβλεψη του μεσοπρόθεσμου κατά 25 εκατ. ευρώ

Πηγή: capital.gr