Κομισιόν: Ανανεώθηκε για έξι μήνες η ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας
20/02/2019 16:10
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κομισιόν: Ανανεώθηκε για έξι μήνες η ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας

Η τυπική ανανέωση του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας ολοκληρώθηκε σήμερα από την Κομισιόν. Το ειδικό αυτό τετραετές καθεστώς εποπτείας, στο οποίο εισήχθη η ελληνική οικονομία τον προηγούμενο Αύγουστο, είχε εξ αρχής οριστεί ότι θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Και τούτο διότι αυτό προβλέπεται στην κοινοτική νομοθεσία (Δημοσιονομικοί Κανόνες Ε.Ε.).

Καθώς λοιπόν η πρώτη απόφαση ελήφθη τον προηγούμενο Ιούλιο (και ενεργοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018), έπρεπε να υπάρξει η επόμενη απόφαση παράτασης της ισχύος της.

Η εν λόγω εποπτεία σύμφωνα με το αρχικό κείμενο περιλαμβάνει αξιολογήσεις ανά τρίμηνο και ενεργοποιεί τον σχετικό κανονισμό της ΕΕ (472/2013). Η εν λόγω εποπτεία έχει αποφασιστεί ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022. Έως τότε θα πρέπει να ανανεώνεται ανά 6μηνο (σ.σ. εκτός και αν ληφθεί στο μέλλον κάποια απόφαση για πρόωρη λήξη του εν λόγω καθεστώτος ή για παράτασή του).

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την επέκταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας κατά έξι μήνες όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν "αυτή η παράταση αποτελεί μέρος της συνήθους και αναμενόμενης διαδικασίας και συμβάλει στη διασφάλιση της στήριξης για την ολοκλήρωση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας, με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές. Η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) τον Αύγουστο του 2018. Στο τέλος του προγράμματος, η Ελλάδα ξεκίνησε τη διαδικασία ομαλοποίησής της με την υπαγωγή της στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας για μία αρχική περίοδο έξι μηνών. Η πρώτη έκθεση ενισχυμένες εποπτείας δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018".

Πηγή:capital.gr