Κινήσεις προεκλογικών εντυπώσεων από την κυβέρνηση
28/06/2019 13:26
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κινήσεις προεκλογικών εντυπώσεων από την κυβέρνηση

Λιγότερες από δέκα ημέρες απομένουν για να ανοίξουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών, η Βουλή είναι κλειστή και δεν μπορούν να ψηφιστούν διατάξεις, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη τις προεκλογικών εντυπώσεων κινήσεις προκειμένου να συμμαζέψει οτιδήποτε μπορεί να συμμαζευτεί εκλογικά. Με τακτική ψηφοθηρικού χαρακτήρα ολοκληρώνει (;) το νομοθετικό της έργο με μια κίνηση την οποία κατέκρινε σφόδρα την εποχή που βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Με την υπογραφή Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία όμως πρόκειται να επικυρωθεί από τη Βουλή η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές!

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεις, αλλά ξεχωρίζουν κυρίως δυο:

* η αύξηση του αριθμού των δόσεων στις οποίες μπορούν να ρυθμίσουν τις φορολογικές οφειλές τους οι επιχειρήσεις και συγκεκριμένα όσες είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ κατά τη χρήση 2017. Με βάση την αρχική μορφή της ρύθμισης, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους το πολύ σε έως 36 δόσεις. Με τη νέα μορφή της ρύθμισης οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες δόσεις. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ο αριθμός των δόσεων που μπορεί να επιλέξει μια επιχείρηση είναι συνάρτηση του ύψους του καθαρού εισοδήματός της. Συγκεκριμένα για τμήμα εισοδήματος:

αα) από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),
ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),
γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),
δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),
στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
ηη) πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω συντελεστών είναι το ποσό που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να δαπανά η επιχείρηση για την εξυπηρέτηση της οφειλής της. Έτσι το ποσό που προκύπτει διαιρείται με τους 12 μήνες του έτους και προκύπτει η μηνιαία δόση. Το ποσό της συνολικής οφειλής διαιρείται με τη μηνιαία δόση και έτσι προκύπτει ο ελάχιστος αριθμός των δόσεων που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 120. Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει οφειλές προς την εφορία ύψους 50.000 ευρώ οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2018. Τα ακαθάριστα έσοδά της το 2017 ήταν 60.000 ευρώ και το καθαρό εισόδημά της 30.000 ευρώ. Προκύπτει ελάχιστο ποσό ετήσιας δαπάνης για τη ρύθμιση που ανέρχεται σε 1.400 ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται με 12 και προκύπτει μηνιαία δόση 117 ευρώ. Με βάση αυτή τη δόση προκύπτει ότι η οφειλή των 30.000 εξοφλείται σε 256 δόσεις. Επειδή, όμως, δεν επιτρέπονται περισσότερες από 120 δόσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει 120 δόσεις των 427 ευρώ η καθεμιά.

Στη βελτιωμένη εκδοχή της ρύθμισης για τις επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν και όσες ήδη ρύθμισαν οφειλές σε έως 36 δόσεις με βάση την αρχική μορφή της ρύθμισης.

- το πάγωμα της αύξησης των διοδίων της Αττικής Οδού που είχε ανακοινώσει η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει αύξηση για τα ΙΧ από το 2,8 ευρώ σε 3 ευρώ από την 1η Ιουλίου και σε 3,3 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η ΠΝΠ προβλέπει ότι οι αυξήσεις παγώνουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που έχει ξεκινήσει το δημόσιο στην εταιρεία και θα καθορίσει πότε επιστρέφεται στο δημόσιο ο δρόμος βάση όσων προβλέπει η αρχική σύμβαση παραχώρησης. Η Αττική Οδός με ανακοίνωσή της δήλωσε πάντως πως εξετάζει την προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου. "Πάνω από την αξιοπιστία της χώρας και του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλόμενου συνεπούς προς τις Συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των επενδυτών, προτάσσεται το πολιτικό κόστος, με θύμα το Κράτος Δικαίου” αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση προχώρησε και σε τρίτη προεκλογικού χαρακτήρα κίνηση. Πάγωσε γα άλλους έξι μήνες, δηλαδή έως το τέλος του έτους, την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου που πλήττονται από την προσφυγική κρίση. Πρόκειται για Λέσβο, Χίο, Κώ, Λέρο και Σάμο που διατηρούν τους συντελεστές ΦΠΑ 17%, 9% και 4% αντί για 24%, 13% και 6%.

Πηγή:capital.gr