Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων προς τις εφορίες
05/05/2019 19:10
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων προς τις εφορίες

Ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς τις εφορίες -αλλά με σημαντικούς κόφτες προκειμένου να διασκεδαστούν οι ενστάσεις των θεσμών για το ενδεχόμενο πλήγμα στην κουλτούρα πληρωμών- ανακοίνωσε η κυβέρνηση και καταθέτει αύριο στη Βουλή μαζί με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ρύθμιση έχει έντονο άρωμα… μονομέρειας καθώς, όπως έγινε γνωστό, θα συζητηθεί μετά την κατάθεσή του στη Βουλή με τους εκπροσώπους των θεσμών. Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, λόγο οι θεσμοί έχουν πλέον μόνο για το ζήτημα της "κουλτούρας πληρωμών" το οποίο, όπως σημείωσε, με τους περιορισμούς που υπάρχουν στη ρύθμιση, αντιμετωπίζεται. Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι πάντα θα υπάρχουν οι κακοπληρωτές, ενώ υποστήριξε ότι το βασικό που κάνει το νομοσχέδιο για τους καλοπληρωτές είναι ότι αποκλείει τους κακοπληρωτές. Πάντως μέτρο έκπτωσης φόρου για τους καλοπληρωτές δεν ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση.

Ο κ. Τσακαλώτος μαζί με την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, παρουσίασαν τα βασικά σημεία της ρύθμισης των 120 δόσεων προς τη φορολογική διοίκηση που είναι τα εξής:

-Ρυθμίζονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

-Ρυθμίζονται οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή των επιχειρήσεων, ρυθμίζονται σε έως 30 μηνιαίες δόσεις. Ο λόγος είναι, σύμφωνα με την κυρία Παπατάτσιου, ότι μπορούν.

-Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίστηκε στα 30 ευρώ.

-Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίστηκε στο 5% αλλά οφειλές έως 3.000 ευρώ για φορολογούμενους με ατομικό εισόδημα το 2017 έως 10.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα.

-Δεν υπάρχει περιουσιακό κριτήριο. Η κυρία Παπανάτσιου υποστήριξε ότι δεν τέθηκε περιουσιακό κριτήριο καθώς η μεσαία τάξη διαθέτει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να εκποιηθούν για να πληρωθούν οι οφειλές προς την εφορία.

-Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ύψος της οφειλής αλλά και το ύψος του πραγματικού ατομικού εισοδήματος που δήλωσε ο οφειλέτης για το φορολογικό έτος 2017 (φορολογική δήλωση 2018). Συγκεκριμένα ορίζεται ένας συντελεστής αποπληρωμής που αυξάνεται προοδευτικά όσο αυξάνει το ετήσιο εισόδημα. Ο συντελεστής κυμαίνεται από 4% έως 25% και αυτός ορίζει το ποσό που θα αποπληρώνει ο οφειλέτης ετησίως. Το ποσό αυτό διαιρείται με 12 και προκύπτει το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης. Στη συνέχεια το ποσό της μηνιαίας δόσεις διαιρείται με το ποσό της συνολικής οφειλής και έτσι προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων. Με την εφαρμογή και του επιτοκίου της ρύθμισης προκύπτει το τελικό ποσό κάθε μηνιαίας δόσης.

Παραδείγματα

Φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα 10.000 ευρώ το 2017 οφείλει στην εφορία το ποσό των 3.600 ευρώ. Θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του σε έως 120 δόσεις των 30 ευρώ.

Οφειλέτης με ετήσιο ατομικό εισόδημα 25.000 ευρώ έχει οφειλή προς τη φορολογική διοίκηση ύψους 4.000 ευρώ. Με βάση τους συντελεστές θα μπορεί να αποπληρώνει ετησίως το ποσό των 900 ευρώ (για το τμήμα από 10.000 έως 15.000 το 4%, για το τμήμα από 15.000 έως 20.000 το 6% και για το τμήμα εισοδήματος από 20.000 έως 25.000 το 8%). Το ποσό των 900 ευρώ διαιρείται διά 12 μήνες και προκύπτει μηνιαία δόση ύψους 75 ευρώ. Το ποσό της οφειλής ύψους 4.000 ευρώ διαιρείται με το 75. Προκύπτουν 53 δόσεις των 75 ευρώ με μια προσαύξηση λόγω επιτοκίου.

Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ χρωστά στην εφορία το ποσό των 1.200 ευρώ. Ο οφειλέτης αυτός θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις αλλά με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και μάλιστα άτοκα. Εμπίπτει στον περιορισμό της ελάχιστης δόσης και έτσι θα ρυθμίσει την οφειλή του σε 40 δόσεις των 30 ευρώ.

Απαλλαγή προσαυξήσεων

Με την ένταξη στη ρύθμιση διαγράφεται το 10% των προσαυξήσεων. Οι φορολογούμενοι όμως που επιλέγουν μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που δικαιούνται ωφελούνται από μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις. Για την εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τις προσαυξήσεις. Οι προσαυξήσεις περιορίζονται ως εξής:

α) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

β) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

γ) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

δ) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

ε) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

στ) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων εβδομήντα τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

ζ) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

η) Για ποσοστό απομείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση.

θ) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Η αίτηση για τη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω taxis το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή προγραμματίζεται να ανοίξει για τα φυσικά πρόσωπα στις 14 Μαϊου και για τα νομικά πρόσωπα στις 16 Μαϊου. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει η πρώτη δόση να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη υποβολή της αίτησης. Με τη μη καταβολή δυο δόσεων η ρύθμιση χάνεται.

Οφειλές προς δήμους

Θεσπίζεται ρύθμιση έως και 100 δόσεως για τις οφειλές προς τους δήμους. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης θα είναι έως τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου και θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν ακόμη και οφειλές που θα βεβαιωθούν έως και εντός δυο μηνών από την δημοσίευση του νόμου. Οι οφειλές προς τους δήμους ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.

Τι προβλέπει η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ταμεία

Τα βασικά σημεία της ρύθμισης των 120 δόσεων προς τα Ταμεία παρουσίασε σήμερα η υπουργός Εργασίας, κ. Έφη Αχτσιόγλου, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η ίδια μαζί με τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον ΥΠΕΣ Αλέξη Χαρίτση και την υφυπ. Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Σύμφωνα με την κυρία Αχτσισόγλου, θα δοθεί η ευκαιρία σε 1,3 εκατ. οφειλετών των Ταμείων να βάλουν τέλος στα βάρη του παρελθόντος. Ο λόγος για τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις. Συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε πως το καινοτόμο στοιχείο είναι το "κούρεμα" της βασικής οφειλής μέσω του επανυπολογισμού της στη βάση της σημερινής κατώτατης εισφοράς. Επίσης, η ίδια ρύθμιση προβλέπει "κούρεμα" 85% στις προσαυξήσεις. Έτσι προκύπτει μια μεσοσταθμική μείωση 65% στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχτούν, σύμφωνα με την ίδια, όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι τέλος του 2018. Παράλληλα η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι προβλέπεται κούρεμα 100% στις προσαυξήσεις των οφειλών των εργοδοτών προς τα Ταμεία, για όποιον εργοδότη πληρώσει εφάπαξ τα χρέη του προς αυτά.

Η ίδια επίσης τόνισε ότι θα υπάρξει "κούρεμα" 100% στις προσαυξήσεις των χρεών των αγροτών προς τον τέως ΟΓΑ. Ως ελάχιστη δόση για τους αγρότες ορίζονται τα 30 ευρώ, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους τα 50 ευρώ.

Επίσης, οι αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση θα γίνονται δεκτές ως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η πλατφόρμα υποβολής του θα ανοίξει αμέσως μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ.

Τέλος η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε ότι από τη ρύθμιση θα προκύψει βελτιωμένο αποτέλεσμα για τον προϋπολογισμό των Ταμείων ύψους 50 εκατ. για το 2019 και 160 εκατ. για το 2020 (σωρευτικά).

Προαναγγελία συνολικού πακέτου παροχών από Τσακαλώτο

Στην προαναγγελία ενός συνολικού πακέτου παροχών το οποίο θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις επόμενες μέρες προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την έναρξη της σημερινής συνέντευξης Τύπου αναφορικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, η οποία -όπως είπε- θα κατατεθεί στη Βουλή αύριο Δευτέρα. Στη συνέντευξη Τύπου μετείχαν η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, και ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, έκανε σαφές ότι δεν πρόκειται να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το εν λόγω πακέτο παροχών λέγοντας ότι κάθε πράγμα στην ώρα του. "Έτσι έλεγα όταν με ρωτούσαν για το θέμα των συντάξεων αλλά και για την έξοδο στις αγορές", ανέφερε.

Ωστόσο, απηύθυνε κάλεσμα στη Νέα Δημοκρατία να μην προχωρήσει στην πρόταση μομφής αύριο και να προτιμήσει να διεξαχθεί πρώτα η συζήτηση για το νομοσχέδιο των 120 δόσεων αλλά και για τις παροχές ούτως ώστε εν συνεχεία να γίνει μία "κανονική αντιπαράθεση". "Δεν ξέρω αν ο κύριος Μητσοτάκης θα συνεχίσει με το ζήτημα της μορφής αλλά, αν το κάνει, θα είναι πολύ μεγάλο λάθος γιατί ο ελληνικός λαός θέλει να ακούσει για τα θετικά μέτρα και αντ' αυτού θα έχουμε μία αντιπαράθεση εφ' όλης της ύλης", είπε.

Ο κύριος Τσακαλώτος, μιλώντας για το νομοσχέδιο των 120 δόσεων, είπε ότι οι πολίτες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που ζορίζονται και θέλουν να πληρώσουν αν δεν μπορούν λόγω της κρίσης, σε αυτούς που έχουν πληρώσει, έχουν ματώσει και είναι συνεπείς και πρέπει να ανταμειφθούν (αναφέροντας ότι σε αυτή την κατηγορία πολιτών συμφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη), και σε μία τρίτη κατηγορία, στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν αλλά δεν πληρώνουν.

Η λογική -όπως είπε- είναι να βοηθήσουμε την πρώτη κατηγορία χωρίς να ευνοήσουμε την τρίτη κατηγορία.

Δεν θριαμβολογούμε, είμαστε πιστοί στην στρατηγική μας, ανέφερε, ξέρουμε ότι το κόστος της κρίσης έκανε πολλούς να υποφέρουν, αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε να αμβλύνουμε τα προβλήματα.

Συζήτηση με θεσμούς για τις 120 δόσεις – θολό τοπίο για την διαπραγμάτευση αναφορικά με τις παροχές

Ο ΥΠΟΙΚ, διευκρινίζοντας το πλαίσιο επιτήρησης της χώρας, είπε ότι έχει κάνει σαφές στο παρελθόν ότι "δεν θα υπάρχει μία στιγμή εντός του προγράμματος με πλήρη επιτήρηση, και μετά μία δεύτερη στιγμή χωρίς καμία επιτήρηση". Εξήγησε ότι "δεν υπήρχε πλήρης επιτήρηση και εντός του προγράμματος" για παράδειγμα με θέματα για την πρωτοβάθμια δημόσια υγεία.

Πλέον εξήγησε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, αλλά υπάρχει για όλα τα κράτη το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και "συζητάμε σε αυτό το πλαίσιο" επιτήρησης που ισχύει για όλες τις χώρες. Είπε ότι υπάρχει και το πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας και σε αυτό το πεδίο "που είναι οι ουρές από το πρόγραμμα και συγχρόνως υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις".

Ο ΥΠΟΙΚ απέφυγε να απαντήσει ευθέως για το αν συνδέονται αυτές οι δεσμεύσεις με τις παροχές (νέα μέτρα) που προανήγγειλε.

Ωστόσο, είπε ότι θα συζητηθεί με τους θεσμούς το νομοσχέδιο των 120 δόσεων αναφορικά με το θέμα της "κουλτούρας πληρωμών" που είναι μία από τις δεσμεύσεις προς τους θεσμούς. Έχουν λόγο αν θεωρούν ότι πάμε πίσω και διαλύουμε την κουλτούρα πληρωμών. "Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε", ανέφερε, "έχουν μία αγωνία γι' αυτό το θέμα οι θεσμοί".

"Θα το συζητήσουμε με τους θεσμούς σε αυτό το πλαίσιο", πρόσθεσε. Δεν προβλέπω πρόβλημα γιατί είμαστε μία κυβέρνηση που κάνουμε διαπραγμάτευση. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια στο εν λόγω νομοσχέδιο για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και παραμονής γι αυτόν ακριβώς το λόγο", επεσήμανε.

Χαρίτσης: Στη ρύθμιση προς τους ΟΤΑ εντάσσονται όλες οι παρελθούσες οφειλές

Το συγκεκριμένο νοσμοσχέδιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Καταδεικνύει ότι έχουμε περάσει σε άλλη φάση και προχωρούμε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, από την κοινή συνέντευξη Τύπο με τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Έφη Αχτσιόγλου και Κατερίνα Παπανάτσιου για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ που κατατίθεται αύριο στη Βουλή.

Ο κ. Χαρίτσης, μιλώντας συγκεκριμένα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε ότι το ν/σ προσφέρει τη δυνατότητα τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) να ρυθμίσουν οφειλές προς τους δήμους και να νομικά πρόσωπα αυτών όλης της χώρας.

Αφορά τέλη, φόρους, εισφορές και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, εξήγησε συμπληρώνοντας πως είναι "ρύθμιση ανάσα για συμπολίτες και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης των υποχρεώσεών τους". Αλλά και για τους ίδιους τους δήμους, καθώς οι οφειλές ξεπερνούν συνολικά τα 3 δισ. ευρώ προς δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα (στοιχεία 31/12/2018).

Στη συνέχεια ανέφερε πως θα βελτιωθεί ο ρυθμός εισπραξιμότητας και τα έσοδα των δήμων. "Κάνουμε έκκληση προς τους δήμους να γνωστοποιήσουν τη ρύθμιση και να αξιοποιήσουν τα έσοδά τους με μείωση δημοτικών τελών", είπε ο κ. Χαρίτσης.

Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, είναι τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των εσόδων των δήμων και από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέες αρχές θα μπορούν να ξεκινήσουν τη θητεία τους με αυξημένα έσοδα, σημείωσε ο ΥΠΕΣ.

Δίνοντας κάποια χρηστικά στοιχεία, ο κ. Χαρίτσης είπε:

-Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές παρελθουσών χρήσεων και όσες θα βεβωθούν εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.

-Εντάσσονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, με αναλυτικό πλάνο διαγραφής προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

-Η διαγραφή θα γίνεται ως εξής:

1. Εφάπαξ πληρωμή: Διαγραφή 100%

2. Πληρωμή από 2 έως 24 δόσεις: διαγραφή 80%

3. Πληρωμή από 25 έως 48 δόσεις: διαγραφή 70%

4. Πληρωμή από 49 έως 72 δόσεις: διαγραφή 60%

5. Πληρωμή από 73 έως 100 δόσεις: διαγραφή 50%

"Είναι μια ρύθμιση που αποτελούσε αίτημα των δήμων και των πολιτών", κατέληξε και συμπλήρωσε πως "το ν/σ εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό άρσης αδικιών των κοινωνικών στρωμάτων που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση".

Πηγή:capital.gr