Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Η εποπτεία δεν τελειώνει το 2018
26/07/2017 19:23
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Η εποπτεία δεν τελειώνει το 2018

Η αυστηρή εποπτεία της χώρας θα συνεχιστεί και μετά τον Αύγουστο του 2018 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Στην τριμηνιαία έκθεσή του για την Ελληνική οικονομία το Γραφείο αναφέρει χαρακτηριστικά οτι "ο δρόμος για την κανονικότητα θα είναι μακρύς και όλα δείχνουν ότι το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας δεν θα έλθει το 2018 , παρά την σχετική αύξηση των βαθμών ελευθερίας στην άσκηση πολιτικής" Επισημαίνει δε ότι η χθεσινή έξοδος στις αγορές είναι "ένα θετικό βήμα προς την διαχείριση της οικονομικής κρίσης" στο βαθμό που θα έχει συνέχεια και σε συνδυασμό με τις εκδηλούμενες τάσεις οικονομικής μεγέθυνσης -έστω και ασθενούς- για το 2017.

Τη συνέχεια της εξόδου στις αγορές θα κρίνουν 4 παράγοντες: αν (α) συνεχισθεί δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε η πίεση των τόκων από τις αγορές να μην οδηγήσει στον φαύλο κύκλο ελλειμμάτων, ύφεσης, πολιτικής αστάθειας, (β) διασφαλισθεί η οικονομική μεγέθυνση με διάρκεια, πράγμα που συνυφαίνεται με την εφαρμογή του μνημονίου και κυρίως των μεταρρυθμίσεων, (γ) επιτευχθεί κοινωνική σταθερότητα και συνοχή με θεραπείες των ανισοτήτων, της ανεργίας, της φτώχειας και διασφάλιση ενός θεσμικού πλαισίου υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού και προστασίας της εργασίας και (δ) διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα με όσο το δυνατόν ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Για το 2017 η έκθεση του Γ.Π.Β. προβλέπει θετικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξης του 1,5-1,6%, μικρότερο του προβλεπόμενου στον κρατικό προϋπολογισμό μερικούς μήνες πριν. Παραθέτει δε εν συνεχεία πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες: "Για το 2017 το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αισιοδοξεί μάλιστα ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης θα φθάσει το 2% και το 2018 το 3%". Τονίζει δε ότι: "Η διαφαινόμενη ανάκαμψη είναι εύθραυστη και για να το διατυπώσουμε χωρίς περιστροφές, θα διακοπεί αν η χώρα εγκαταλείψει το μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων. Το ίδιο θα συμβεί αν υπάρξει πολιτική αστάθεια. Επίσης, τα μακροοικονομικά στοιχεία των τελευταίων τριμήνων έδειχναν ότι η οικονομία κινούνταν στα όρια της στασιμότητας από το πρώτο τρίμηνο του 2014. Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017 (με την αναιμική του μεγέθυνση) είχαμε πίσω μας τριάμισι χρόνια κίνησης γύρω από το μηδέν ενώ μπροστά μας περιμένουν ακόμα πολλές αβεβαιότητες! Με άλλα λόγια, το πρόβλημα μας συνίσταται στη μακροχρόνια τάση".

Σύμφωνα εξάλλου με το Γ.Π.Β., οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, η κουλτούρα φοροδιαφυγής και οι καθυστερήσεις ερευνών στις λίστες μεγαλοκαταθετών θα εξακολουθούν δυσχεραίνουν την απόδοση των φορολογικών ελέγχων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, το 2017, ενώ στον τομέα των δαπανών διαπιστώνεται αδυναμία εξορθολογισμού τους στον τομέα της φοροδιαφυγής έχουν ενταθεί οι προσπάθειες ελέγχου της π.χ. με τη γενίκευση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Όμως, την απόδοση των ελέγχων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα δυσχεραίνουν, μεταξύ άλλων, το ύψος των φορολογικών συντελεστών και η κουλτούρα φοροδιαφυγής που είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία. Επίσης δεν πρέπει να υποτιμάται το ηθικό μήνυμα διαφόρων χειρισμών π.χ. παραχωρήσεων σε επιμέρους ομάδες πίεσης χωρίς υπολογισμό του κόστους. Συναφώς, υποτιμούνται οι επιπτώσεις στο ηθικό των φορολογούμενων αφενός μεν από την καθυστέρηση των ελέγχων με βάση τις διάφορες "λίστες" (Λαγκάρντ, Μπόργιανς, κ.α.), που οδήγησε σε νομικές εμπλοκές και αφετέρου από την αναποτελεσματικότητα των όποιων ελέγχων πραγματοποιήθηκαν. Την περίοδο 2013 μέχρι σήμερα, μετά από ελέγχους "βεβαιώθηκαν" € 1.623 εκ., αλλά εισπράχθηκαν μόλις € 149 εκ.! Αποκαρδιώνουν επίσης οι δυσλειτουργίες σε άλλους τομείς, όπως π.χ. στα καύσιμα όπου σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, η φοροδιαφυγή "οργιάζει".

capital.gr