Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Καλά νέα για πλεόνασμα και εξωτερικό ισοζύγιο
14/11/2019 17:40
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Καλά νέα για πλεόνασμα και εξωτερικό ισοζύγιο

Ευνοϊκές εξελίξεις για την πορεία του εξωτερικού ισοζυγίου και για τα πλεονάσματα, αλλά και προειδοποιήσεις για τους διεθνείς κινδύνους περιλαμβάνει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το τρίτο τρίμηνο του 2019. Εκφράζει ωστόσο επιφυλάξεις όσον αφορά τη σκοπιμότητα των κινήτρων μεταφοράς έδρας στην Ελλάδα που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο, εκτιμώντας ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις και προδιαγραφές για να αποφευχθούν φαινόμενα ξεπλύματος χρήματος.

Στην έκθεση που παρουσίασε ο Συντονιστής του Γραφείου Φραγκίσκος Κουτεντάκης αναφέρεται ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 να κινείται σε θετική κατεύθυνση. Ο ρυθμός μεγέθυνσης διατηρείται, η ανεργία μειώνεται και οι αμοιβές αυξάνονται. Επιπρόσθετα, το ισοζύγιο παραμένει σχετικά ισορροπημένο παρά τους ταχύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τους εμπορικούς της εταίρους. Λιγότερο ενθαρρυντική είναι η εξέλιξη του πληθωρισμού που κινείται κοντά σε μηδενικά επίπεδα υποδεικνύοντας αργούσα παραγωγική δυναμικότητα.

Επίσης, οι βραχυχρόνιοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας κινούνται σε θετική κατεύθυνση, οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων έχουν αρθεί, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων συνεχίζουν την αποκλιμάκωσή τους και οι προσδοκίες βελτιώνονται μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor’s.

Από την άλλη πλευρά το διεθνές περιβάλλον εμφανίζει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας εξαιτίας των εμπορικών εντάσεων που προκαλεί επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και αναθεώρηση των προβλεπόμενων ρυθμών μεγέθυνσης προς τα κάτω. Αναφορικά με τις δημοσιονομικές εξελίξεις, καταγράφεται μια σταθεροποίηση της υστέρησης του φετινού δημοσιονομικού αποτελέσματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος που υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος για τη μη επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου έχει μειωθεί.

Λιγότερο θετικά είναι τα στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου αυξάνονται σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυξήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο, διακόπτοντας την τάση οριακής μείωσης που καταγράφηκε στα δύο πρώτα τρίμηνα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το φαινόμενο είναι εν μέρει εποχικό καθώς στο τρίτο τρίμηνο γίνονται οι εκκαθαρίσεις των φόρων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.

Κριτική για τη φορολογική κατοικία

Ειδικά για το φορολογικό νομοσχέδιο γίνεται ειδική μνεία για τις "σημαντικές επεκτατικές παρεμβάσεις, όπως η μείωση της φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων" καθώς και για τα μέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, όπως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Γίνεται ειδική αναφορά στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου που προβλέπει εναλλακτική φορολόγηση για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (παρόμοια σχήματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Κύπρος, η Μάλτα και η Πορτογαλία και σχεδόν ταυτόσημο στην Ιταλία).

Επισημαίνεται ότι "αν και είναι κατανοητή η ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων στη χώρα μας, πρέπει να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι αμφίβολο κατά πόσο θα επηρεάσει τα συνολικά μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη καθώς το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης είναι μικρό (500.000 ευρώ εντός 3 ετών από την υποβολή της σχετικής αίτησης)". Προσθέτει ακόμη ότι ο ορισμός ενός κατ’ αποκοπή φόρου 100.000 ευρώ ανά έτος ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων ενδέχεται να εισάγει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματα που εισπράττουν από το εξωτερικό. "Αυτό θα συνιστούσε απόκλιση από την έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη φορολογική συνείδηση και συμμόρφωση του συνόλου των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, το μέτρο θα πρέπει να συνοδευτεί από αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με την προέλευση των εισοδημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσέλκυσης χρημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες" αναφέρει το γραφείο.

Διατηρείται η ανάπτυξη

Το Γραφείο εκτιμά ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα από το εξωτερικό περιβάλλον και την επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης. Οι εξωγενείς κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία συνδέονται, πέρα από τις γεωπολιτικές εντάσεις με την Τουρκία και την όξυνση του προσφυγικού και μεταναστευτικού, με τη γενικότερη επιβράδυνση και αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία που ενδέχεται να επιβαρύνει τον εγχώριο ρυθμό μεγέθυνσης μέσω της μείωσης των εξαγωγών, επισημαίνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι ο "πυρήνας" του πληθωρισμού (δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα), παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 0,5%. Η κάμψη αυτή του πληθωρισμού δείχνει πιθανή επιβράδυνση στη δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας. Στην Ευρωζώνη ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2019 κατά 0,8% ενώ ο "πυρήνας" του πληθωρισμού κατά 1,2%.

Δημοσιονομικά στοιχεία εννεαμήνου 2019

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019 εμφανίζεται μειωμένο κατά 1.932 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 529 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019 έναντι μείωσης κατά 708 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018 είχε αρνητική επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2019.

2018

2019

Διαφορά

Κρατικός Προϋπολογισμός

Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού

36.222

38.526

2.304

Φορολογικά Έσοδα

35.766

36.238

473

Μη Φορολογικά και μη Τακτικά Έσοδα

2.828

4.230

1.402

Επιστροφές φόρων

3.942

3.516

-426

Έσοδα ΠΔΕ

1.570

1.574

3

Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού

37.679

38.644

965

Πρωτογενείς δαπάνες

32.021

31.698

-323

Τόκοι

3.986

4.598

612

Δαπάνες ΠΔΕ

1.672

2.348

676

Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού

2.523

4.474

1.951

Νομικά Πρόσωπα εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού

Έσοδα

9.444

8.800

-644

εκ των οποίων μεταβιβάσεις

5.605

5.076

-529

Δαπάνες

7.874

7.835

-40

εκ των οποίων τόκοι

237

195

-41

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Νομικών προσώπων

1.807

1.161

-646

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Έσοδα

4.884

4.408

-476

εκ των οποίων μεταβιβάσεις

3.075

2.564

-511

Δαπάνες

4.529

4.216

-313

εκ των οποίων τόκοι

43

41

-2

Πρωτογενές Αποτέλεσμα ΟΤΑ

399

233

-165

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟKA)

Έσοδα

30.202

31.712

1.510

εκ των οποίων μεταβιβάσεις

13.692

14.478

786

Δαπάνες

28.551

30.623

2.072

εκ των οποίων τόκοι

1

3

1

Πρωτογενές Αποτέλεσμα ΟKA

1.653

1.092

-561

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (μη ενοποιημένο)

6.381

6.961

580

Ενδοκυβερνητικοί τόκοι

-841

-783

57

Επίπτωση μεταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

708

-529

-1.237

Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP

-314

-935

-621

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

-181

-1.137

-956

Προσαρμογές αναδρομικών αποδοχών

0

240

240

Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές

5.754

3.822

-1.932

Πηγή: Εκτέλεση προϋπολογισμού Κράτους και Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμήσεις ΓΠΚΒ


Πηγή:capital.gr