Γ. Στουρνάρας: Μεγαλύτερος κίνδυνος, τυχόν καθυστέρηση στη γ΄ αξιολόγηση
12/10/2017 18:53
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Γ. Στουρνάρας: Μεγαλύτερος κίνδυνος, τυχόν καθυστέρηση στη γ΄ αξιολόγηση

Την εκτίμηση ότι μεσοπρόθεσμα οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι θετικές, διατύπωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση της Credit Suisse με θέμα "Η Ελλάδα και η παγκόσμια οικονομία: Προοπτικές και κυριότερες μελλοντικές προκλήσεις".

Όπως είπε, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά περίπου 1,7%, ενώ για το 2018 και το 2019, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,4% και 2,7% αντίστοιχα.

"Η οικονομία πλέον ανακάμπτει και η ανάπτυξη αποκτά γρηγορότερο ρυθμό. Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε σ’ αυτή τη βελτίωση ήταν η διαμόρφωση μιας ισχυρής πολιτικής συναίνεσης υπέρ της παραμονής της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Με βάση αυτή την πολιτική συναίνεση, οι ελληνικές αρχές πρέπει σθεναρά να υλοποιήσουν και τις εναπομένουσες μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα, να αξιοποιηθούν πλήρως οι βελτιωμένες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και να τεθεί η οικονομία σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης", τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, οι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την έξοδο από την κρίση θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις τρεις ανισορροπίες που εξακολουθούν να υφίστανται (υψηλή ανεργία, υψηλό δημόσιο χρέος και μεγάλος όγκος μη εξυπηρετούμενων δανείων).

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τόνισε ο κ. Στουρνάρας, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος προκειμένου η Ελλάδα να μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση από τις αγορές με διατηρήσιμους όρους μετά τον Αύγουστο του 2018.

Αυτό θα γίνει, όπως είπε, αν η χώρα αποκτήσει πιστοληπτική διαβάθμιση τέτοια που να της επιτρέπει να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της με επιτόκια συμβατά με τη βιωσιμότητά του και οι τράπεζες να μπορούν να προσφέρουν κατάλληλες και επαρκείς εξασφαλίσεις ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (και όχι μόνο στον ELA).

Προς το σκοπό αυτό, τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να ενταθεί, έτσι ώστε να περατωθεί η τρίτη αξιολόγηση. Επίσης είναι αναγκαία η επαρκής και έγκαιρη εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους στο πλαίσιο των αποφάσεων του Eurogroup, καθώς και ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών σχετικά με το είδος της στήριξης που θα δοθεί προς την ελληνική οικονομία μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.

Αναφερόμενος στη μεγαλύτερη άμεση πρόκληση που αντιμετωπίζει η ελληνική Οικονομία, αυτήν της έγκαιρης ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης, ο διοικητής της ΤτΕ επισήμανε ότι προκειμένου να αποκομισθούν τα οφέλη από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τόσο εκείνων που έχουν ήδη αναληφθεί όσο και εκείνων που πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), και οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν το πραγματικό ΑΕΠ κατά 13% περίπου την επόμενη δεκαετία, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών, πρωταρχικής σπουδαιότητας είναι η δημιουργία συνθηκών για την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, η οικονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές βελτιώσεις των τελευταίων επτά ετών έχουν καταστήσει την Ελλάδα πιο φιλική προς το επιχειρείν και έχουν δημιουργήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Ωστόσο, οι εγχώριες αποταμιεύσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις επενδυτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες, μετά από μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας, είναι σημαντικές. Έτσι, εκτός από την αποκατάσταση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και η δημιουργία συνθηκών που θα προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, ιδίως ξένες άμεσες επενδύσεις.

"Αυτό προϋποθέτει την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του συμφωνηθέντος προγράμματος μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας", είπε ο κ. Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι η ΤτΕ έχει προτείνει αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καταστεί πιο φιλικό προς την ανάπτυξη, με μεγαλύτερη έμφαση πρέπει στην περικοπή μη παραγωγικών δαπανών και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Αυτό είναι σημαντικό, είπε ο κ. Στουρνάρας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η δημόσια περιουσία στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

Όσο για τον περιορισμό του διογκωμένου και αναποτελεσματικού δημόσιου τομέα, όπως είπε, θα διευκολύνει τη μείωση των υπερβολικά υψηλών φορολογικών συντελεστών προς όφελος της ιδιωτικής οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι απαιτείται η αποφασιστική και οριστική άρση των εμποδίων που ανακύπτουν από διάφορα μικρά ή μεγάλα οργανωμένα συμφέροντα και συντεχνίες, τα οποία επιβαρύνουν το επιχειρηματικό κλίμα και δυσχεραίνουν την υλοποίηση νέων επενδύσεων και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη εγκριθεί.

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων, την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αντιμετώπιση του ζητήματος της βιωσιμότητας του χρέους.

"Είναι απαραίτητο να αναληφθούν αποφασιστικές και συγκεκριμένες δράσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, π.χ. μετάθεση της μέσης σταθμικής διάρκειας αποπληρωμής των τόκων των δανείων του EFSF κατά 8,5 χρόνια τουλάχιστον. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη βιωσιμότητας του χρέους, ακόμη και αν τα πρωτογενή πλεονάσματα μειωθούν στο 2% του ΑΕΠ από το 2021 και μετά, και όχι από το 2023, όπως συμφωνήθηκε στο Eurogroup. Αυτές οι προτάσεις, εφόσον υιοθετηθούν, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν τόσο την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και το αξιόχρεο της χώρας, ιδίως αν ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί από τη μείωση των δημοσιονομικών στόχων χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των φόρων επί της εργασίας και του κεφαλαίου", ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.

capital.gr