Ετσι θα υπολογίζονται οι νέες συντάξεις [ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ]
06/04/2017 14:56
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ετσι θα υπολογίζονται οι νέες συντάξεις [ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ]

Τον τρόπο υπολογισμού νέων συντάξεων περιλαμβάνει η εφαρμοστική εγκύκλιος που δημοσιεύθηκε από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο Πετρόπουλο.

Η εγκύκλιος αφορά όσους βγήκαν στη σύνταξη μετά τις 12 Μαΐου του 2016.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «ηαναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ».

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και πέρα δίδεται πίνακας με την εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Με ρήτρα πληθωρισμού θα υπολογιστούν οι νέες συντάξεις

Για οσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017, προβλέπεται ότι:

- Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

- Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), κοκ.

- Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.

- Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.

Παραδείγματα προσαύξησης συνταξίμων αποδοχών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, για συνταξιοδότηση το έτος 2016 (μετά την 13/5/2016) καθώς και για συνταξιοδότηση το έτος 2017:

Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔΤΚ από τα έτη 2002 έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), λαμβάνεται υπόψη σαν τιμή η μονάδα. Συνεπώς στους πίνακες των παραδειγμάτων όπου υπάρχει συντελεστής συνολικής αναπροσαρμογής μικρότερος της μονάδας, οι ετήσιες αποδοχές παραμένουν σταθερές.

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Capture

Capture

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Capture

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Capture

Capture

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Capture

Capture

ΟΑΕΕ

Capture

Capture

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

imerisia.gr