ΕΝΦΙΑ: Ολες οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος - Τι φόρο θα πληρώσετε (πίνακες)
04/07/2016 12:12
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΕΝΦΙΑ: Ολες οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος - Τι φόρο θα πληρώσετε (πίνακες)

Eναν σύντομο οδηγό των αλλαγών που θα ισχύσουν φέτος για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015, αλλά και τον τρόπο καταβολής και υπολογισμού των δόσεων σε σχέση με την ημερομηνία εκκαθάρισης του φόρου, ετοίμασε το taxheaven.

Με τα «μπιλιετάκια» για τον φόρο να έρχονται από τον Αύγουστο, οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διορθώσουν τα λάθη που υπάρχουν για να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο και να γνωρίζουν τι ισχύει από φέτος ώστε να διεκδικήσουν τυχόν διαφορές με την εφορία.

Αναλυτικά οι αλλαγές είναι:

1) Αλλαγές - τροποποιήσεις σε σχέση με το 2015

α) Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η περ. α' της παρ. 1 της Ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013).

α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

2015

Νέοι συντελεστές για το 2016

Μοναδιαία αξία

Φ.Ζ.

Συντελεστής

Μοναδιαία αξία

Φ.Ζ.

Συντελεστής

(€/μ2)

φόρου

(€/μ2)

φόρου

(€/μ2)

(€/μ2)

0,01 − 2,00

1

0,003

0,01 − 2,00

1

0,0037

2,01 − 4,00

2

0,006

2,01 − 4,00

2

0,0075

4,01 − 6,00

3

0,010

4,01 − 6,00

3

0,0125

6,01 − 10,00

4

0,015

6,01 − 10,00

4

0,0185

10,01 − 14,00

5

0,023

10,01 − 14,00

5

0,0285

14,01 − 20,00

6

0,030

14,01 − 20,00

6

0,0375

20,01 − 50,00

7

0,060

20,01 − 50,00

7

0,0750

50,01 − 75,00

8

0,120

50,01 − 75,00

8

0,1490

75,01 − 100,00

9

0,150

75,01 − 100,00

9

0,1850

100,01 − 150,00

10

0,200

100,01 − 150,00

10

0,2470

150,01 − 200,00

11

0,300

150,01 − 200,00

11

0,3700

200,01 − 300,00

12

0,450

200,01 − 300,00

12

0,5550

300,01 − 400,00

13

0,600

300,01 − 400,00

13

0,7400

400,01 − 500,00

14

0,800

400,01 − 500,00

14

0,9900

500,01 − 600,00

15

1,000

500,01 − 600,00

15

12,500

600,01 − 700,00

16

1,300

600,01 − 700,00

16

16,000

700,01 − 800,00

17

1,500

700,01 − 800,00

17

18,500

800,01 − 900,00

18

1,700

800,01 − 900,00

18

20,950

900,01 − 1.000,00

19

1,900

900,01 − 1.000,00

19

23,500

1.000,01 − 1.500,00

20

2,500

1.000,01 − 1.500,00

20

3,100

1.500,01 − 2.000,00

21

3,000

1.500,01 − 2.000,00

21

3,700

2.000,01 − 3.000,00

22

4,000

2.000,01 − 3.000,00

22

49,500

3.000,01 − 4.000,00

23

6,000

3.000,01 − 4.000,00

23

7,400

4.000,01 − 5.000,00

24

7,500

4.000,01 − 5.000,00

24

92,500

5.000,01+

25

9,00

5.000,01+

25

112,500

β)Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού(με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013).

2.Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

κλίμακα για το 2015

Νέα κλίμακα για το 2016

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

0,01 − 300.000

0,0%

0,01 − 200.000

0,0%

300.000,01 − 400.000

0,1%

200.000,01 − 250.000

0,10%

400.000,01 − 500.000

0,2%

250.000,01 − 300.000

0,15%

500.000,01 − 600.000

0,3%

300.000,01 − 400.000

0,30%

600.000,01 − 700.000

0,6%

400.000,01 − 500.000

0,50%

700.000,01 − 800.000

0,7%

500.000,01 − 600.000

0,60%

800.000,01 − 900.000

0,8%

600.000,01 − 700.000

0,80%

900.000,01 − 1.000.000

0,9%

700.000,01 − 800.000

0,90%

Υπερβάλλον

1,0%

800.000,01 - 900.000

1,00%

900.000,01 - 1.000.000

1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000

1,10%

Υπερβάλλον

1,15%

γ) Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά, αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5 %ο στο 3,5%.

δ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έπαυσαν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις για τον ΕΝΦΙΑ του 2016

ε) Με τον νόμο 4389/2016 επίσης μειώθηκε από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Η νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο που θα ισχύσει φέτος διαμορφώνεται ως εξής:

Κλιµάκιο (ευρώ)

συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Αξία ακινήτων

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

200.000,00

0,00%

0,00

200.000,00

0,00

50.000,00

0,10%

50,00

250.000,00

50,00

50.000,00

0,15%

75,00

300.000,00

125,00

100.000,00

0,30%

300,00

400.000,00

425,00

100.000,00

0,50%

500,00

500.000,00

925,00

100.000,00

0,60%

600,00

600.000,00

1.525,00

100.000,00

0,80%

800,00

700.000,00

2.325,00

100.000,00

0,90%

900,00

800.000,00

3.225,00

100.000,00

1,00%

1.000,00

900.000,00

4.225,00

100.000,00

1,05%

1.050,00

1.000.000,00

5.275,00

1.000.000,00

1,10%

11.000,00

2.000.000,00

16.275,00

Υπερβάλλον

1,15%

στ)Δεν ισχύει από φέτος πλέον η μείωση κατά 20% των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων

2) Δόσεις Φόρου ΕΝΦΙΑ

Βάσει των κείμενων διατάξεων και εφόσον η εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου (σ.σ. το σενάριο αυτό είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί για το υπ. Οικ. λόγω της πίεσης του χρόνου), οι φορολογούμενοι πολίτες πρέπει να καταβάλουν τα ποσά που θα προκύψουν από τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά του εν λόγω φόρου είτε εφάπαξ ή σε ίσες μηνιαίες δόσεις ως ακολούθως:

Α) Εφάπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι έως 31.8.2016

Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι μέχρι 31.8.2016. Οι επόμενες δόσεις θα είναι στις 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 και 30.12.2016.

Αν όμως η εκκαθάριση πραγματοποιηθεί από το υπ. Οικ. μέσα στο μήνα Αύγουστο, τότε οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής του φόρου μετατίθενται αναλόγως, οπότε όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μειώνεται και ο αριθμός των δόσεων (σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης με δόσεις) από πέντε σε τέσσερις.

Καταβολή δόσεων ΕΝΦΙΑ

Εφόσον η εκκαθάριση γίνει

1η Δόση

2η Δόση

3 η Δόση

4η Δόση

5 η Δόση

έως το τέλος Ιουλίου

31.8.2016

30/9/2016

31/10/2016

30/11/2016

30/12/2016

έως το τέλος Αυγούστου

30/9/2015

31/10/2016

30/11/2016

30/12/2016

-

imerisia.gr