Εξτρα φόρος 45% για όσους δηλώσουν κρυφά εισοδήματα
08/07/2016 13:56
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Εξτρα φόρος 45% για όσους δηλώσουν κρυφά εισοδήματα

Φόρο που μπορεί να υπερβεί ακόμα και το 45% θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι για τα «κρυφά» εισοδήματά τους, εφόσον αποφασίσουν να τα νομιμοποιήσουν με την αποκάλυψή τους στις φορολογικές αρχές. Όσοι το πράξουν θα γλιτώσουν από τις ποινικές κυρώσεις και θα έχουν έκπτωση στις προσαυξήσεις.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής αποφασίσθηκε το βασικό πλαίσιο της ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης των αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο σε εκκρεμότητα παραμένουν ορισμένες βασικές λεπτομέρειες, οι οποίες θα επιλυθούν τις προσεχείς μέρες στο πλαίσιο σύνταξης του σχετικού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση και αποκαλύψουν τα «κρυφά» εισοδήματα, αυτά θα φορολογηθούν με τον συντελεστή που ίσχυε τη χρονιά που έγινε η απόκρυψη των εισοδημάτων. Στον συντελεστή αυτόν εξετάζεται να προστεθεί και ένας δεύτερος συντελεστής ως τιμωρία για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν από τον φορολογούμενο. Ο συντελεστής αυτός, θα μειώνεται ανάλογα με τον χρόνο που έγινε η απόκρυψη του εισοδήματος. Όσο πιο παλιά συντελέστηκε η φοροδιαφυγή, τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο «τιμωρητικός» συντελεστής φόρου.

Διαπραγματεύσεις
Το ύψος των συντελεστών φορολόγησης των «κρυφών» περιουσιακών στοιχείων που τελούν ακόμη σε διαπραγμάτευση με τους δανειστές θα κρίνουν και την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Οικειοθελούς Γνωστοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων θα δίνει μια τελευταία δυνατότητα στους μη συνεπείς φορολογούμενους να γνωστοποιήσουν τα αδήλωτα περιουσιακά τους στοιχεία, πριν επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών φορολογικών δηλώσεων. «Οι διαβουλεύσεις με τους Θεσμούς θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες ώστε οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα περιέχουν και τις διατάξεις για την εφαρμογή του περιουσιολογίου, να κατατεθούν πολύ σύντομα στη Βουλή», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης:

• Η φορολόγηση των κεφαλαίων που θα αποκαλυφθούν εθελοντικά θα γίνει αρχικά με την κλίμακα φορολόγησης που ίσχυε κατά το έτος που αποκτήθηκαν. Αυτό σημαίνει, ότι ο συντελεστής φόρου των αδήλωτων κεφαλαίων μπορεί να φθάσει μέχρι και 45% ανάλογα με την περίοδο κατά την οποία έγινε η απόκρυψή τους. Αν για παράδειγμα κάποιος πολίτης δεν δήλωσε ένα ποσό το 2000, τότε θα φορολογηθεί για αυτό με τον τότε ισχύοντα συντελεστή 45%, το 2014 με ανώτατο 42% κ.τ.λ. Ωστόσο αυτό που εξετάζεται τώρα, είναι πάνω στο βασικό συντελεστή φορολόγησης των αδήλωτων εισοδημάτων να προστεθεί ένας δεύτερος συντελεστής ο οποίος θα απομειώνεται ανάλογα με το χρόνο που έγινε η απόκρυψη του εισοδήματος. Όσο πιο παλιά είναι η απόκρυψη τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο συντελεστής που θα αυξάνει το συνολικό φόρο.

• Ο φορολογούμενος που αποκαλύπτει αδήλωτα εισοδήματα θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, που να αποδεικνύουν το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα προκειμένου να επιλεγεί η σχετική φορολογική κλίμακα.

• Έκπτωση που μπορεί να φθάνει και το 100% στις προσαυξήσεις στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εξοφλήσει τον φόρο που θα προκύψει από την ένταξη στη ρύθμιση εφάπαξ ή σε μικρό αριθμό μηνιαίων δόσεων.

• Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και είναι τοποθετημένα σε διάφορους τίτλους ή σε πιστωτικά ιδρύματα.

• Στη ρύθμιση θα περιληφθούν και υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος, αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει στα δικαστήρια.

Ο κύριος φόρος θα πληρωθεί κανονικά, δεν υπάρχει καμία αμνηστία στα «μαύρα» κεφάλαια υποστηρίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές σημειώνοντας ότι θα είναι η τελευταία ευκαιρία που θα δοθεί στους συνεπείς φορολογούμενους να γνωστοποιήσουν τα αδήλωτα περιουσιακά τους στοιχεία.

Τιμωρία
Οσοι ενταχθούν στη ρύθμιση και αποκαλύψουν τα «κρυφά» εισοδήματα, αυτά θα φορολογηθούν με τον συντελεστή που ίσχυε τη χρονιά που έγινε η απόκρυψη των εισοδημάτων. Στον συντελεστή αυτόν εξετάζεται να προστεθεί και ένας δεύτερος συντελεστής ως τιμωρία για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν από τον φορολογούμενο.

Αποδείξεις
Ο φορολογούμενος που αποκαλύπτει αδήλωτα εισοδήματα θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, που να αποδεικνύουν το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα προκειμένου να επιλεγεί η σχετική φορολογική κλίμακα.

imerisia.gr