Βόμβα στα Ταμεία: Χρειάζονται 10 μισθοί για να καλυφθεί μία σύνταξη
09/03/2017 12:08
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Βόμβα στα Ταμεία: Χρειάζονται 10 μισθοί για να καλυφθεί μία σύνταξη

Σε αριθμό ρεκόρ (587.924 άτομα) έφθασαν οι μερικώς απασχολούμενοι και στα χαμηλότερα όλων των εποχών (393,79 ευρώ μεικτά) οι μισθοί τους τοn Μάιο του ‘16, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) που καταγράφουν «εκρηκτική» αύξηση στις συμβάσεις μειωμένου ωραρίου και αντίστοιχα μειωμένων μισθών. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της μισθωτής εργασίας και των αμοιβών των εργαζομένων που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων έως και τοn Μάιο του 2016:

Σε διάστημα ενός χρόνου (Μάιος ‘15 - Μάιος ‘16) οι απασχολούμενοι με 4ωρα αυξήθηκαν κατά 56.799 άτομα και σε ποσοστό κατά 10,69% (στα 587.924 άτομα, από 531.125) σε αντιδιαστολή με τους πλήρως απασχολούμενους που αυξήθηκαν μόλις κατά 2,89% (+40.319 άτομα). Η μέση αμοιβή των μερικώς απασχολουμένων «έπεσε» κατά 2,8%, στα 393,79 ευρώ μεικτά από 405,16 ευρώ μεικτά περίπου όσο μειώθηκε και ο μέσος μισθός για τους πλήρως απασχολούμενους (-3,11%, στα 1.176,13 ευρώ από 1.213,93 ευρώ).

Η βόμβα για τα ταμεία, και πλέον για τον ΕΦΚΑ (που θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές συντάξεις) είναι ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια για την πληρωμή της σύνταξης αρκούσαν οι εισφορές από τέσσερις εργαζομένους, πλέον, λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων από την απασχόληση παράλληλα με την επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, θα πρέπει να πληρώσουν δέκα εργαζόμενοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η «Καθημερινή».

Σε σύγκριση με το 2009 (πριν από τα Μνημόνια και τον εγκλωβισμό της οικονομίας σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης) ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων παρουσιάζει, τον ίδιο μήνα, αύξηση κατά 269.152 άτομα (+84,43%) ενώ οι πλήρως απασχολούμενοι έχουν μειωθεί κατά 145.117 άτομα (-9,19%), από 1.579.033 που ήταν το Μάιο του ‘09 σε 1.433.916 το Μάιο του ‘16. Οι μισθοί των μερικώς απασχολουμένων, στο ίδιο διάστημα, έχουν μειωθεί κατά 25,76% (από τα 530,45 ευρώ το Μάιο του ‘09 στα 393,79 ευρώ το Μάιο του ‘06) και των πλήρως απασχολουμένων κατά 14,85% (από τα 1.381,20 ευρώ στα 1.176,13 ευρώ).

Η «στροφή» στη φθηνότερη εργασία, όπως φαίνεται στον πίνακα που δημοσιεύεται, ξεκίνησε το 2013 και έγινε εντονότερη στα επόμενα χρόνια, ταυτόχρονα με τις μειώσεις των αποδοχών. Αντίθετα, οι πλήρως απασχολούμενοι από 1.579.033 που ήταν το Μάιο του 2009, μειώθηκαν σε 1.495.985 το 2010, σε 1.396.767 το 2011, σε 1.220.087 το 2012 και σε 1.210.180 το 2013 για να αρχίσουν να αυξάνονται σε 1.344.062 το ‘14, 1.393.597 το ‘15 και σε 1.433.916 το Μάιο του ‘16 παραμένοντας, όμως, σε ιστορικά χαμηλότερα επίπεδα. Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση έχει πέσει στις 21,07 ημέρες (στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,20 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,63).

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,02 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.176,13 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,72 ευρώ και 393,79 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,09 ευρώ και ο μέσος μισθός 560,06 ευρώ.

imerisia.gr