Bloomberg: Χείρα βοηθείας ΕΕ προς ιταλικές και ελληνικές τράπεζες για πωλήσεις NPLs
28/11/2018 12:28
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Bloomberg: Χείρα βοηθείας ΕΕ προς ιταλικές και ελληνικές τράπεζες για πωλήσεις NPLs

Οι ελληνικές και ιταλικές τράπεζες πιθανόν να δεχθούν χείρα βοηθείας ώστε να απαλλαγούν μαζικά από "κόκκινα δάνεια" από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται στην φάση της τελικής επεξεργασίας και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στο ευρωκοινοβούλιο θα "λειαίνει" το πλήγμα που δέχονται οι τράπεζες στα κεφάλαιά τους όταν πωλούν NPLs με ζημιά.

Εάν η ρύθμιση εγκριθεί, θα δώσει σημαντική ώθηση, ειδικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των δύο χωρών με το μεγαλύτερο λόγο κρατικού χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ.

"Αυτό θα διευκολύνει τις τράπεζες να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από κακά περιουσιακά στοιχεία (assets) χωρίς να διαταράξουν αδικαιολόγητα τη δανειοδοτική τους ικανότητα", σύμφωνα με έγγραφο της 27ης Νοεμβρίου που ήλθε σε γνώση του πρακτορείου Bloomberg. Το έγγραφο παρουσιάζει έναν συμβιβασμό που προτάθηκε σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση στην οποία κατέληξαν αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αυστριακής κυβέρνησης, η οποία ηγείται ως προεδρεύουσα των "28" στην προσπάθεια διαμόρφωσης του νέου πλαισίου.

Η πρόταση είναι το τελευταίο σημάδι ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ κινούνται πιο ευέλικτα όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τα κεφάλαια και τη ρευστότητα, ανταποκρινόμενοι στους ισχυρισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία παλεύουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους, μετά από μια μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων και έντονου ανταγωνισμού από μη ευρωπαϊκές δυνάμεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η νέα αντιμετώπιση των "μαζικών εκχωρήσεων" των επισφαλών δανείων αποτελεί μέρος ευρύτερης αναθεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις τράπεζες, που έχει αρχίσει ήδη εδώ και δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, μια τράπεζα πρέπει να προσαρμόσει τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιεί για να μετρήσει τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων όταν πωλεί ένα κομμάτι από επισφαλή δάνεια με μεγαλύτερη απώλεια από ό,τι προβλέπεται στα μοντέλα. Αυτές οι προσαρμογές μπορούν να οδηγήσουν μια τράπεζα σε ανάγκη για "ενέσεις" νέων κεφαλαίων. Ο νέος κανόνας θα έδινε στις τράπεζες επιλογές για την αποφυγή τέτοιων επιπτώσεων όταν πωλούν μεγάλα χαρτοφυλάκια επισφαλών δανείων με ζημία.

Το νέο μέτρο, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, θα αφορά στις πωλήσεις NPLs μετά τις 23 Νοεμβρίου 2016 και θα έληγε τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των κανόνων, σύμφωνα με το έγγραφο. Για να είναι κατάλληλη, μια τράπεζα θα έπρεπε να απαλλαγεί από ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του συσσωρευμένου χρέους της.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη δέσμη μέτρων και θα την συζητήσουν στο ECOFIN της 4ης Δεκεμβρίου.

Οι αντιτιθέμενοι στη συγκεκριμένη ρύθμιση, μεταξύ αυτών η Daniele Nouy, απερχόμενη επικεφαλής του βραχίονα τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τονίζουν ότι μια τέτοια αλλαγή "θα έπληττε καίρια την αξιοπιστία" των ευρωπαϊκών τραπεζών σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους εκτός ΕΕ.

Πηγή:capital.gr